Skontaktuj się z nami
Archidiecezja Łódzka
Formularz kontaktowy
Wypełnij krótki formularz, a my skontaktujemy się z Tobą.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARCHIDIECEZJA ŁÓDZKA, ul. ks. I. Skorupki 3, 90-458 Łódź,
2) inspektorem ochrony danych w ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ jest:
ks. dr Zbigniew Tracz
90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 1
mail: iod@archidiecezja.lodz.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie kontaktu z Panią/Panem,
4) podstawą przetwarzania tych danych jest Pani/Pana zgoda;
5) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Kuria Metropolitalna Łódzka,
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas załatwienia sprawy przesłanej w formularzu,
8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu:Kościelny Inspektor Ochrony Danych,
Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl.

SEKRETARZ ARCYBISKUPA METROPOLITY ŁÓDZKIEGO

ks. Łukasz Burchard, tel.887 667 001
e-mail: sekretarz.abp@archidiecezja.lodz.pl

KANCLERZ KURII

ks. prał. Zbigniew Tracz, tel. 42 66-48-730

Biuro Prasowe Archidiecezji Łódzkiej

Dyrektor biura i rzecznik prasowy kurii: ks. Paweł Kłys
ul. ks. I. Skorupki 3, tel.:  609 102 481
e-mai: rzecznik@archidiecezja.lodz.pl

Redaktor: Antoni Zalewski
ul. ks. I. Skorupki 3,  tel.: 42 66 48 744

Adres mailowy (do przesyłania informacji tekstowych, foto, video):
e-mail: biuroprasowe@archidiecezja.lodz.pl

Webmaster strony diecezjalnej i obsługa techniczna: Marek Włodarski, e-mai:portal@archidiecezja.lodz.pl

WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 3
e-mail: duszpast@archidiecezja.lodz.pl; wd@archidiecezja.lodz.pl

Przewodniczący: ks. Wiesław Kamiński, tel. 42 66-48-750
Sekretarz: ks. Hubert Kempiński, tel. 42 66-48-751
Biuro Wydziału: s. Maria Gruszka, służebniczka NMP NP, tel. 42 66-48-751

WYDZIAŁ KATECHETYCZNY

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 3, tel. 42 66-48-756; fax 42 66-48-758
strona internetowa: www.katecheza.lodz.pl
e-mail: katechet@archidiecezja.lodz.pl

Przewodniczący: ks. Marcin Wojtasik, tel. 42 66-48-750
Zastępca: ks. Mariusz Jersak, tel. 44 732-37-27
Zastępca: ks. Michał Pietrasik, tel. 42 66-48-757
Biuro Wydziału: Henryka Walczak, tel. 42 66-48-756

WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA RODZIN

93-162 Łódź, ul. Broniewskiego 1a, tel./fax 42 682-20-22, w. 32 strona www: www.archidiecezja.lodz.pl/wdr; e-mail; wdr@csr.org.pl

Przewodniczący: ks. Paweł Kutynia
Sekretarz: ks. Adam Bajer vel Bojer
Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego: Małgorzata Rosiak tel.533 306 855, email: rosiak@csr.org.pl

WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 13, tel. 609-102-827;
strona www.lodzpiotrowa.pl; mail: mlodziezlodz@gmail.com

Przewodniczący: ks. Paweł Bogusz, tel. 609-102-827

 

WYDZIAŁ WYDAWNICTW I MASS MEDIÓW

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 13, tel. 42 66-48-743

Przewodniczący: ks. prał. Józef Janiec

WYDZIAŁ DO SPRAW INSTYTUTÓW ŻYCIA KONSEKROWANEGO I STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 3, tel. 42 66-48-795

Przewodniczący: o. Kazimierz Kubacki SJ, tel. 42 66-48-793
Referentka diecezjalna: s. Lucyna Witczak, służebniczka NMP NP, tel. 42 66-48-795 e-mail: zakony@archidiecezja.lodz.pl
Zastępczyni referentki: s. Agnieszka Małek, antonianka,
tel. 42 679-27-20 e-mail: zakony@archidiecezja.lodz.pl
Asystent kościelny ds. Dziewic i Wdów Konsekrowanych: o. Grzegorz Radomiak SJ, tel. 42  637-75-44

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 1, tel. 42 66-48-700

Przewodniczący: ks. kan. Tomasz Bartczak
Sekretarz: ks. prał. Tadeusz Weber

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.