Archidiecezja Łódzka
Kurs Lektorski i Ceremoniarski
20:29 | 18.11.2020 | Wyświetleń: 1260 | Autor: ks. Paweł Bogusz

Archidiecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Ołtarza informuje, że w roku 2020/2021 Kurs Lektorski i Ceremoniarski odbędzie się w dniach 8-13 lutego 2021 roku.

Postanowiliśmy w tym roku zmienić jego formę na kurs wyjazdowy dla całej diecezji. Miejscem kursu będzie Diecezjalny Ośrodek CARITAS w Drzewocinach. Zapisy kierujemy do ks. Maksymiliana Pyzika pod numer telefonu: 576-980-625 do dnia 20 grudnia 2020 roku.

Koszt całościowy kursu (noclegi, wyżywienie, materiały liturgiczne, dojazd) to 300 zł. Liczba miejsc ograniczona. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami będzie miała miejsce na początku 2021 roku WDoMu – Duszpasterstwie Młodzieżowym, ul. Skorupki 13/1.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.