Archidiecezja Łódzka
Łodzianka w zarządzie Consiciatio Internationalis Musicae Sacrae
11:08 | 31.10.2019 | Wyświetleń: 923 | Autor: Antoni Zalewski

W dniach 24-26 października br. odbyło się w Lyonie międzynarodowe sympozjum dotyczące muzyki sakralnej. Głównym organizatorem spotkania było Consiciatio Internationalis Musicae Sacrae, powołane do istnienia 22 listopada 1963 roku, w czasie trwania Soboru Watykańskiego II, dokumentem papieża Pawła VI Nobile subsidium liturgiae.

Na czele polskiej delegacji stał ks. Grzegorz Kopytowski, dyrektor Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Łódzkiej, ponadto obecni byli Anna Kamerys i Bogna Bohdanowicz (Studium Muzyki Kościelnej AŁ), Agnieszka Łysakowska, Katarzyna Kubaszczyk, Ewa Domagała, Magdalena Paleń i Karolina Żuk (Szkoła św. Benedykta w Poznaniu).

Wśród mówców znaleźli się o. Jean Pateau OSB – opat Fontgombault, o. Johannes Nebel z Bregenz, o. Uwe-Michael Lang, C. O., z Londynu, Jeoren Boogaarts z Nimègue, Walter Marzilli z Rzymu oraz s. Alicia Scarcez z Uniwersytetu we Fryburgu Szwajcarskim.

Pod kierunkiem wiceprzewodniczącego CIMS, Gabriela Marii Steinschulte z Kolonii, poruszano kwestie dotyczące definicji sakralności w muzyce oraz problem jej najbardziej odpowiednich form.

Kongresowi towarzyszyły koncerty zespołów: In Montana z Lyonu, Lux aeterna z Paryża i Cantus Solemnis z Poznania, a także organistów Dominique Joubert z Walencji, Erica Leroya z kościoła św. Franciszka Ksawerego z Paryża i Loïca Mallié z kościoła św. Trójcy w Paryżu.

Liturgiom przewodniczyli: bp Marc Aillet (Lyon), o. Hervé Courau OSB (opat Triors) oraz bp Guy de Kerimel (Grenoble).

Podczas posiedzenia generalnego wybrano nowy zarząd Stowarzyszenia. Przewodniczącym został o. Hervé Courau OSB, pierwszym zastępcą mianowano Jeorena Boogaartsa z Nimègue, drugim zastępcą Laurenza Lüttekena z Zurichu.

W czteroosobowym gronie doradczym znaleźli się: o. Philip Anderson OSB (opat Clear-Creek z USA), o. Uwe-Michael Langa (C.O. z Londynu), Walter Marzilli (Rzym) oraz Bogna Bohdanowicz (Łódź).

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.