Religia w szkole – potrzebna czy zbędna?- wywiad z ks. dr. Marcinem Wojtasikiem
09:00 | 04.09.2019 | Wyświetleń: 1181 | Autor: ks. Paweł Kłys

O wartości i znaczeniu katechezy w szkole opowiada w wywiadzie udzielonym portalowi Archidiecezja Łódzka ks. dr Marcin Wojtasik – dyrektor Wydziału Katechetycznego łódzkiej kurii, wykładowca katechetyki w WSD w Łodzi oraz nauczyciel religii w I Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi.

 

Rozpoczął się rok szkolny, a wraz z nim rozgorzała  – już po raz kolejny – debata na temat: czy katecheza powinna odbywać się w szkole, czy salkach katechetycznych? Co odpowiedział na to pytanie ks. Wojtasik?

Zdajemy sobie sprawę z tego, że kiedy Polska podpisała Konkordat ze Stolicą Apostolską w konsekwencji tejże umowy lekcja katechezy na stale weszła do szkoły. Po reformach – pod koniec lat 90 na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej do dziś obecna jest ona w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Na przestrzeni czasu obserwuję, że katecheza jest potrzebna, ponieważ my patrzymy często tylko na ten wymiar przekazu wiedzy, ale poza nim jest coś o wiele ważniejszego i cenniejszego. Katecheza niesie ze sobą także ten wymiar wychowawczy, o którym często zapominamy. To właśnie tutaj, upatrywałbym spełnienia się katechezy – poza całym wymiarem edukacyjnym, związanym z przekazem wiedzy, mamy możność kształtowania umysłu młodego człowieka w wartościach ogólnoludzkich, które nie tylko dotyczących wiary i nauki Kościoła.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.