Autostopem do Taizé
08:03 | 24.07.2019 | Wyświetleń: 813 | Autor: kl. Kamil Kolasiński

Wakacje to czas, by złamać schematy codzienności i… wyruszyć w drogę.

Tych wszystkich, którzy chcieliby doświadczyć wyjścia w nieznane i spróbować tego, czym jest prawdziwa gościnność, klerycy naszego Seminarium zapraszają do udziału w autostopowej podróży do Taizé. Na miejscu będziemy uczestniczyć w tygodniowym (25–31 sierpnia), specjalnym programie, dotyczącym kwestii środowiska. Więcej: http://www.taize.fr/pl_article25705.html

Autostopową podróż rozpoczniemy dniem skupienia (21 sierpnia), który poprowadzi o. Jacek Szymczak OP z łódzkiego klasztoru oo. dominikanów. W tej chwili zadumy i refleksji będzie czas na Eucharystię, konferencję, dyskusję oraz integrację wszystkich, którzy zdecydują się wyruszyć w drogę.

Formularz zgłoszeniowy do udziału w dniu skupienia: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoA7M4C0hn64knMByzzVpCFL_ujW6QmpSfxAiT7TFlTaO-DA/viewform

Po co jedziemy do Taizé? Chcemy doświadczyć w międzynarodowej wspólnocie tego, co najpiękniejsze w chrześcijaństwie – życia w harmonii i prostocie, wsłuchania się w rytm serca Jezusa, budowania jedności pomimo różnic, przyjmowania spojrzenia innych na globalne problemy ludzkości. Pobyt w Taizé pozwoli nam też zaczerpnąć ze źródła przed 42. Europejskim Spotkaniem Młodych organizowanym przez Wspólnotę z Taizé, które w tym roku odbędzie się we Wrocławiu (28.12.2019–1.01.2020).

Więcej o wydarzeniu Autostopem do Taizé na: https://www.facebook.com/events/1076463452538416/

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.