Archidiecezja Łódzka
Modlitwa w duchu Taizé w parafii św. Anny
15:49 | 09.01.2019 | Wyświetleń: 351 | Autor: Antoni Zalewski

Styczeń jest miesiącem w którym  w szczególny sposób modlimy się o jedność chrześcijan, stąd jak każdego roku chcemy w tym czasie zgromadzić się na modlitwie w duchu ekumenicznej wspólnoty Taizé. Modlitwa ta odbędzie się już w najbliższą niedzielę 13 stycznia, o godz. 19.00  w parafii św. Anny w Łodzi (al. Śmigłego Rydza 24/26). Po wspólnej modlitwie zapraszamy na spotkanie przy herbacie czasie którego będziemy mogli p[oddzielić się raz jeszcze doświadczaniem uczestnictwa w ESM, które odbyło się na przełomie roku w Madrycie.

Wspólnota Taizé odgrywa szczególną rolę na drodze budowania ekumenicznej komunii między narodami i religiami całego świata. Na przełomie grudnia i stycznia bracia z Taizé zorganizowali już 41.Europejskie Spotkanie Młodych, w którym uczestniczyli również młodzi z naszej archidiecezji. W tym roku odbyło się ono w największej hiszpańskiej metropolii w Madrycie.

Młodzież z całego świata zostali niezwykle ciepło przyjęci przez władze miasta, różne wspólnoty chrześcijańskie, liczne zgromadzenia zakonne, madryckie rodziny, a także osoby mieszkające samotnie. Przez pięć dni uczyliśmy się zaufania do drugiego człowieka, doświadczyliśmy komunii osób oraz modliliśmy się o pokój i sprawiedliwość na świecie.  Brat Alois, przeor wspólnoty, szczególny nacisk położył na aspekt gościnności jako fundamentalnej wartości dla każdego człowieka. Podkreślał, że: „Gościnność zbliża nas ponad różnicami a nawet podziałami istniejącymi pomiędzy chrześcijanami, między religiami, wierzącymi i niewierzącymi, między narodami, stylami życia lub wyborami politycznymi. Gościnność, rzecz jasna, nie wymazuje tych podziałów, ale sprawia, że patrzymy na nie w innym świetle, czyni nas zdolnymi do wzajemnego słuchania i dialogu.”

Tegoroczne Spotkanie Młodych w Madrycie było dla nas Polaków szczególnie ważne gdyż to podczas niego zostało ogłoszone, że gospodarzem kolejnej Pielgrzymki Zaufania przez Ziemię będzie Wrocław. Jest to dla nas z jednej strony wielka radość i wyróżnienie, ale z drugiej ogromne wyzwanie, dlatego też ten rok będzie czasem nauki otwartości i gościnności wobec drugiego człowieka, aby w grudniu 2019 przyjąć pielgrzymów z szeroko otwartymi ramionami.

Niezwykle istotnym elementem w życiu braci ze wspólnoty Taizé jest modlitwa, której trzy najważniejsze filary to Słowo Boże, cisza oraz  śpiew kanonów, dlatego też nasze przygotowania do spotkania we Wrocławiu koncentrują się przede wszystkim wokół cotygodniowych modlitw Taizé w Wydziale Duszpasterstwa Młodzieży (poniedziałki,  godzina 20:00, ulica Skorupki 13), comiesięcznych spotkań modlitewnych w kościele św. Anny (każda trzecia niedziela miesiąca, godzina 19:00) oraz Wieczorów Światła, organizowanych we współpracy z innymi kościołami chrześcijańskimi.

Zatem raz jeszcze pragniemy Was serdecznie zaprosić na najbliższe spotkanie modlitewne Taizé, które odbędzie się w kościele p.w. Świętej Anny w Łodzi (al. Śmigłego Rydza  24/26) o godzinie 19.00 w niedzielę 13 stycznia. (Spotkanie to odbędzie się wyjątkowo nie w trzecią a w drugą niedzielę miesiąca). Wdzięczni za gościnność, której tak bardzo doświadczyliśmy w Madrycie, na początku rozpoczynającego się Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, chcemy wspólnie trwać na modlitwie prosząc o obfite owoce tegorocznego spotkania w Madrycie, o dobre przygotowanie się do przyszłorocznej pielgrzymki we Wrocławiu oraz o jedność i komunię między religiami naszego miasta.