Archidiecezja Łódzka
Msza święta za uczestników Synodu
13:55 | 15.12.2018 | Wyświetleń: 1360 | Autor: ks. Paweł Kłys

O Eliaszu, który jest bohaterem lekcji staro-  i nowo- testamentowej, oraz o ciemności – która jest wewnętrznym zdezorientowaniem i światłości – którą jest Chrystus mówił w swojej homilii bp Ireneusz Pękalski, biskup pomocniczy Archidiecezji Łódzkiej.

Po pierwszej części kolejnej sesji IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej synodałowie uczestniczyli w Mszy świętej celebrowanej w kaplicy seminaryjnej p.w. Chrystusa Dobrego Pasterza.

W homilii kaznodzieja zwrócił uwagę na to, że  – ciemność – o której mowa w Słowie Bożym to – wewnętrzne zdezorientowanie, czyli nieład i dezorientacja, kiedy nie wiadomo, dokąd i którędy iść. Przez ciemność Ewangelia św. Jana rozumie zatem błąkanie się na oślep, typowe to dla człowieka pozbawionego punktu odniesienia. Dlatego mówi nam ewangelia: jeśli nie uznamy Jezusa, który stał się człowiekiem pośród nas za ostateczny cel całej rzeczywistości, to znajdziemy się w ciemnościach, bez punków odniesienia. A  kiedy idzie się na oślep, po omacku, wpadając ciągle z jednej skrajności w drugą, nigdy nie wiedząc, co się robi i po co. Wszystkie katastrofalne skutki takiej dezorientacji streszczają się w  „nieporządku działania”, o którym mówi św. Ignacy Loyola. – podkreślił bp Pękalski.

– „Ja jestem światłością świata” – z tego Jezusowego wyznania wynika,  że Jest On pierwszym i jedynym, wyjątkowym, niezmiernie ważnym, przejrzyście ważnym dla wszystkich, którzy nie chcą działać na oślep bez wyraźnego celu! – tłumaczy biskup.

Po liturgii synodałowie udali się na , a następnie na drugą część dzisiejszych obrad w czasie której odbędzie się dyskusja nad zaprezentowanymi przed południem tematami.

zobacz także: Ostatnia w tym roku Sesja IV synodu Archidiecezji Łódzkiej

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.