Archidiecezja Łódzka
Zmarł ś.p. Ksiądz Kanonik Grzegorz Ząbecki
23:49 | 11.10.2016 | Wyświetleń: 2080 | Autor: ks. Paweł Kłys
Zmarł ś.p. Ksiądz Kanonik Grzegorz Ząbecki

Dnia 10 października 2016 roku zmarł, opatrzony świętymi sakramentami w 77 roku życia i 52 roku kapłaństwa ś.p. Ksiądz Kanonik Grzegorz Ząbecki Kanonik Honorowy Archikatedralnej Kapituły Łódzkiej były Dziekan dekanatu ozorkowskiego i były Proboszcz parafii pod wezwaniem Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Ozorkowie.

Msza święta w intencji śp. Zmarłego Kapłana zostanie odprawiona w kościele parafialnym pod wezwaniem Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Ozorkowie w czwartek, 13 października 2016 roku o godz. 19:00.

Pogrzeb rozpocznie się Mszą świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Ozorkowie w piątek, 14 października 2016 roku o godz. 13:00.

Po Mszy świętej nastąpi złożenie ciała do grobu na Cmentarzu Nowym w Ozorkowie przy ul Podleśnej.

Kuria Metropolitalna Łódzka

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.