Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rogowie
Proboszcz: ks. Andrzej Warszewik
Wikariusz: ks. Jacek Maciniak
Telefon: 46 874-80-22

Adres: Żeromskiego 25, 95-063 Rogów
E-mail: rogow@archidiecezja.lodz.pl

O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

Data erygowania: 1923 r. (bp Wincenty Tymieniecki)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Rozpoczęcie budowy 17 V 1975 r., styl nowoczesny, autor projektu arch. Marian Sordyl, kościół dwupoziomowy, konstrukcja szkieletowa - żelbet. Zakończenie budowy 10 VIII 1980 r. Poświęcony 15 VIII 1980 r. przez bpa Józefa Rozwadowskiego.
Wyposażenie kościoła:
Ołtarze drewniane, organy elektroniczne w kościele głównym oraz organy elektroniczne w kaplicy Maryjnej, i w dolnym kościele, 3 dzwony średniej wielkości, Droga Krzyżowa – oleodruki.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Janówka – 8 km, Józefów – 2, Marianów Rogowski – 1,5, Mroga Górna – 3,5, Olsza Nowa – 1, Olsza Stara – 3, Popień – 3, Przyłęk Duży i Mały – 4, Rogów Majątek – 4, Rogów osada, z kościołem parafialnym, Rogów Wieś – 3,5, Romanówek – 4, Wągry B – 5, Wągry Nowe – 7

Dni powszednie

18:00 (01.04-30.09), 17:00 (01.X-31.III)

Soboty

18:00 (01.04-30.09), 17:00 (01.X-31.III)

Niedziele i święta

07:00, 10:00, 11:30, 18:00 (1.IV-30.IX), 17:00 (01.X-31.III)
08:30 kaplica w Przyłęku
09:00 Kaplica na Wągrach
13:00 Kaplica Rogów Wieś (w lipcu i sierpniu nie ma mszy)

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 4150

ODPUST: Wniebowzięcia NMP, 15 sierpnia

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: piątek, sobota i IV niedziela Adwentu

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2005 r. (bp Adam Lepa)

CMENTARZ GRZEBALNY: 2 ha (400 m)

PLEBANIA: zbudowana w 1923 r., murowana, lokalna kanalizacja, centralne ogrzewanie olejowe

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica pw. MB Częstochowskiej w Rogowie wsi – pełne wyposażenie liturgiczne
Kaplica pw. św. Józefa w Przyłęku Dużym – pełne wyposażenie liturgiczne
Kaplica pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wągrach B – pełne wyposażenie liturgiczne

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża – 8 kółek, schola, ministranci, lektorzy, asysta parafialna, zespół młodzieżowy, Rada Parafialna, Duszpasterstwo Rolników, Sadowników, Pszczelarzy, Kolejarzy

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Czesław Stańczak 1923–1926
ks. Franciszek Psonka 1926–1928
ks. Telesfor Kopydłowski 1928–1931
ks. Stanisław Drzymała 1931–1935
ks. Ignacy Kotlicki 1935–1954
ks. Stefan Pietusiak 1954–1967
ks. Stanisław Wira 1967–1973
ks. Edward Nastałek 1973–2001
ks. Andrzej Chycki 2001–2004
ks. Jan Kozak 2004–2018

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
† ks. Stefan Michalak, wyśw. 1939
† ks. Stanisław Wira, wyśw. 1940
† ks. Tadeusz Zielewski, wyśw. 1955
ks. Marek Balcerak, wyśw. 1992

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
o. Krzysztof Świderek OFMConv., wyśw. 1999 r.

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Barbara Kaczmarczyk, 1994, służebniczka NMP NP
s. Wiesława Ścibiorek, 1994, służebniczka NMP NP

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1923–2006, małżeństw 1923–2006,
zmarłych 1923–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Andrzej Warszewik, mian. 1 VII 2018 tel. 46 874-80-22
Wikariusz:  ks. Jacek Marciniak, mian. 29 VIII 2020, tel. 874-83-20
Opieka nad wspólnotą Ognisko Miłości:
ks. Tomasz Liszewski, mian. 31 VII 2018 tel. 46 874-86-05
95-063 Rogów, Olsza 33

czynna pn-sb 16:00-18:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.