Parafia Świętych Archaniołów Gabriela, Rafała i Michała w Aleksandrowie Łódzkim
Proboszcz: ks. kan. Gabriel Kołodziej
Wikariusz: ks. Maksymilian Pyzik, ks. Leszek Skwarka
Telefon: 42 276-05-23

Adres: Wojska Polskiego 3, 95-070 Aleksandrów Łódzki
http://www.parafiaarchaniolow.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: prawdopodobnie do tej pory nie była erygowana

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Kościół murowany, wzniesiony w latach 1816–1818. W stylu klasycystycznym, 23 m dł., 12 m szer., 7 m wys. W latach 1922–1926 kościół powiększono i poddano gruntownemu remontowi. Kamień węgielny pod rozbudowę poświęcił 2 V 1922 r. bp Wincenty Tymieniecki. Kościół rozbudowano wg proj. arch. Józefa Kabana, dobudowano wówczas dwie nawy boczne, przedłużono nawę główną (o dzisiejsze stare prezbiterium). Po rozbudowie kościół miał wym.: dł. 29,5 m, szer. 21 m. i wys. 13 m. Kościół konsekrował 24 X 1926 r. bp W. Tymieniecki. W latach 1933–1935 następnej przebudowy dokonał ks. Witold Nadolski. Przebudował fronton kościoła – w miejsce małej wieży wzniósł dwie wieże w stylu neobarokowym o wys. 20 m każda, na których zawieszono dzwony. Pokryto kościół nowym tynkiem, rozebrano dzwonnicę (trzecia w istnieniu kościoła). Następnej, większej rozbudowy dokonał ks. Norbert Rucki wg projektu arch. Mirosława Rybaka przy współudziale inż. Romana Chomiczewskiego i inż. Mirosława Wypłosza. Do istniejącego kościoła od strony południowej dobudowano nowy kościół (600 m2 zabudowy). Kamień węgielny poświęcił Ojciec Święty Jan Paweł II w maju 1983 r. w Częstochowie. Nie naruszono starego stylu i zachowano stary wystrój. Nowy kościół z dużym prezbiterium i dwoma kaplicami: jedna Miłosierdzia Bożego z konfesjonałami, druga Eucharystyczna z tabernakulum (zgodnie z zaleceniami nowego Mszału rzymskiego). Kościoły są całkowicie wyposażone w meble i sprzęt liturgiczny, włącznie z organami. Przy okazji rozbudowy dokonano gruntownego remontu starego kościoła. Wzmocniono fundamenty, oblicowano cokół kościoła granitem, zmieniono posadzkę, ocieplono sufit, wymieniono niektóre krokwie i belki dachu, konstrukcje wież, pokryto dach blachą miedzianą, wymieniono instalacje elektryczne i centralnego ogrzewania oraz odnowiono polichromię, wstawiono nowe ławki, ołtarz soborowy, umieszczając go w miejscu pierwszego prezbiterium kościoła. Nowy kościół poświęcony w 1993 r. przez abpa Władysława Ziółka, konsekrowany 29 IX 1994 r.

Wyposażenie kościoła:
W starym kościele znajdują się 4 ołtarze. W nowym kościele tylko jeden w nawie głównej.
W starym kościele są organy klasycystyczne 10-głosowe, w nowym elektroniczne
Johannusa 48-głosowe. Droga Krzyżowa i pancerne tabernakulum w nowym kościele. Miejsc siedzących ponad 500. Szaty liturgiczne i paramenty kościelne zgodnie z instniejącym inwentarzem. Do obydwóch kościołów doprowadzona jest ciepła i zimna
woda, kanalizacja, gaz, centralne ogrzewanie. Plac kościelny oświetlony. 16 X 2000 r. postawiono pomnik Jana Pawła II, który poświęcił bp Ireneusz Pękalski.

Ulice należące do Parafii

Bankowa, Batorego, Bielańska, Brużyca, Brzozowa, Bukowa, Chopina, Cisowa, Czerniaka, Daszyńskiego, Dębowa, Długa, Franciszkańska, Franin, Gerwazego, Głowackiego, Górna, Grabowa, Grażyny, Goedla, Jałowcowa, Jana Kazimierza, Jana Olbrachta, Jana III Sobieskiego, Jankiela, Jasińskiego, Jesionowa, Jodłowa, Kaczeńcowa, Kasztanowa, Kątna, Kilińskiego, Klonowa, Kołłątaja, Kombatantów, Konopnickiej, Konstytucji 3 maja, Kordeckiego, Kościuszki, Kraszewskiego, Króla Aleksandra, Krótka, Kwiatowa, Leśna, Leszczyńskiego, 11 Listopada, Ludowa, Łąkowa, Łęczycka, Łomnik, 1 Maja, Mickiewicza, Modrzewiowa, Moniuszki, Mikołajczyka, Narutowicza, Niemcewicza, Nowogrodzka, Nowokaliska, Noworudna, Ogrodowa, Okrzei, Olchowa, Pabianicka – do ul. Sikorskiego, Paderewskiego, Parkowa, Piaskowa, Piotrkowska, Placydowska, Polna, Południowa, Poniatowskiego, Protazego, Przejazd, Północna, Pusta, Rafałki, Rataja, Reymonta, Rudna, Rzeczna, Sienkiewicza, Sikorskiego nr nieparz., Skłodowskiej-Curie, Słowackiego, Solarza, Soplicy, Sosnowa, Sportowa, Spółdzielcza, Stanisława Augusta, Staszica, Strumykowa, 17 Stycznia, Szczęśliwa, Szatonia, Ściegiennego, Świerkowa, Tadeusza, Targowa, Targowy Rynek, Telimeny, Torfowa, Wallenroda, Warszawska, Waryńskiego, Wąska, Wierzbińska, Witosa, Władysława IV, Wojska Polskiego, Wojskiego, Wolności, Wołodyjowskiego, Wrzosowa, Wschodnia, al. Wyzwolenia, Zachodnia, Zgierska, Zielona, Zygmunta Augusta, Zygmunta Starego, Zygmunta III Wazy, Żeromskiego

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Brużyca Kolonia – 4 km, Brużyczka Mała – 5, Księstwo – 5, Łobódź – 4, Nakielnica Majątek – 5, Nakielnica Wieś – 6, Placydów – 3, Ruda Bugaj – 4

Dni powszednie

w tygodniu: 07:00, 17:30 i 18:00. (wszystkie nabożeństwa zawsze o 18:00 a po nich Msza Święta)

Soboty

w tygodniu: 07:00, 17:30 i 18:00. (wszystkie nabożeństwa zawsze o 18.00 a po nich Msza Święta)

Niedziele i święta

07:00, 09:00, 10:30, 12:00, 15:00, 18:00 (XI-III), 19:00
kaplica: 10:15, 16:00

a) wrzesień- czerwiec: 07:00, 09:00, 10:00 /kaplica cmentarna/, 10:30,
12:00 (suma), 13:15 (msza dla dzieci) i 18:00
b) lipiec-sierpień: 07:00, 09:00, 10:30, 12:00 (suma), 16:00 /kaplica cmentarna/, 18:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 11 500

ODPUST: świętych Archaniołów Rafała i Michała, 29 września

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: trzy dni przed odpustem (27, 28, 29 września)

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2003 r. (bp Ireneusz Pękalski)

CMENTARZ GRZEBALNY: 2,4 ha, ul. Wojska Polskiego 52/54

PLEBANIA: Wybudowana pod koniec XIX w., gruntowny remont w 1995 r., centralne ogrzewanie, woda, kanalizacja i gaz. Nowa plebania wybudowana w latach 1982–1993, murowana, dwupiętrowa, centralne ogrzewanie, gaz, kanalizacja.

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica w Domu Zakonnym Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej,
pl. T. Kościuszki 20
Kaplica cmentarna, ul. Piotrkowska 57/59

FORMY DUSZPASTERSTWA:
Żywa Róża – 40 kół, Zespół Synodalny, oaza – Dzieci Boże, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Chór Parafialny, asysta, AA „Odrodzenie”, Apostolskie Dzieło Pomocy dla Czyśca, Stowarzyszenie MB Patronki Dobrej Śmierci, III Zakon – Koło Przyjaciół św. Franciszka z Asyżu, Koło Przyjaciół Misji, Dziecięca Grupa Misyjna, Ruch Światło Życie, Eucharystyczny Ruch Młodych, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Apostolstwo Modlitwy

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Stanisław Wawrzynowicz 1914–1921
ks. Wacław Pluciński 1940–1945
ks. Zygmunt Knapski 1921–1927
ks. Aleksander Pawiński 1945–1948
ks. Zygmunt Gajewicz 1927–1930
ks. Stanisław Koziński 1948–1960
ks. Stefan Woynorowski 1930–1932
ks. Teofil Mielczarski 1961–1976
ks. Witold Nadolski 1933–1939
ks. Norbert Rucki 1976–2010
ks. Leszek Druch 2010–2013
ks. Bogumił Bylinka 2013–2014
ks. Gabriel Kołodziej 2014–

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Andrzej Dąbrowski, wyśw. 1971
ks. Marian Górka, wyśw. 1976
† ks. Marian Grzelczyk, wyśw. 1976
ks. Stanisław Mendel, wyśw. 1976
† ks. Jerzy Szymański, wyśw. 1976
ks. Kazimierz Zaleski, wyśw. 1976
ks. Piotr Szubski, wyśw. 1977
ks. Jacek Stasiak, wyśw. 1984
ks. Zdzisław Kuropatwa, wyśw. 1986
ks. Sławomir Ochocki, wyśw. 1986
ks. Cezary Ochocki, wyśw. 1989
ks. Maciej Paramuszczak, wyśw. 1990
ks. Andrzej Borczyk, wyśw. 1992
ks. Dariusz Witerski, wyśw. 1992
ks. Roman Kurzdym, wyśw. 1997
† ks. Jarosław Ferster, wyśw. 1998

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. kan. Gabriel Kołodziej, mian. 15 IV 2013, tel. 42 276-05-20
Wikariusze:
ks. Maksymilian Pyzik, mian. 27 VIII 2016 tel. 42 276-05-26
ks. Leszek Skwarka, mian. 29 VIII 2015, tel. 42 276-05-22

Pomoc duszpasterska: ks. Cezary Ochocki, mian. 29 VIII 2020

Na terenie parafii mieszka ks. Stanisław Matuszewski (emeryt)

czynne pn-czw 10:00-12:00 16:00-18:00

sb 10:00-12:00

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.