Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łodzi
Proboszcz: ks. kan. Wiesław Kamiński
Wikariusz: ks. Andrzej Szymaniec, ks. Damian Czerwiński
Telefon: 42 674-35-72

Adres: Nawrot 104, 90-029 Łódź
E-mail: lodz-apostolow (at) archidiecezja_lodz_pl

O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

Data erygowania: 6 IV 1930 r. (bp Wincenty Tymieniecki)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Wybudowany w latach 1980-1986 wg projektu arch. Ludwika Mackiewicza i Leszka Łukosia. Poświęcony 22 III 1987 r. przez bpa Władysława Ziółka, konsekrowany 9 IV 2000 r. przez abpa Władysława Ziółka.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz przenośny, organy po remoncie, 3 dzwony, Droga Krzyżowa, figury postaci świętych Piotra i Pawła

Ulice należące do Parafii

Dobra, Edukacyjna, Fabryczna – nr 16–22, Głęboka, Konstytucyjna – 1–11, Kopcińskiego – 31c do końca i 26 do końca, Krzywickiego, Małachowskiego, Miedziana – 5–13 i 14–22, Narutowicza – 75a–141, Nawrot – 85 do końca i 92 do końca, Niska, Nowa, Piłsudskiego – 65–111 i 52–100, Popowskiego, Przędzalniana – 1–39 i 2–58, Solskiego, Sucha, Tkacka, Tramwajowa, Tuwima – od 98 i 75 do końca, Węglowa, Wydawnicza, Wysoka – 1–29 i 2–30, Zbiorcza – 1–13 i 2–6, Zelwerowicza, Żelazna

Dni powszednie

07:00, 08:00(IX-VI), 17:00 (oprócz stycznia), 18:00


   
Soboty

07:00, 08:00, 18:00

Niedziele i święta

07:00, 08:30, 10:00, 11:15 (w j. migowy w dolnym kościele), 11:30, 13:00 (IX-VI) 18:00, 20:30 (VI-IX)


  

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 12 000

ODPUST: świętych Apostołów Piotra i Pawła, 29 czerwca

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: piątek, sobota i niedziela Chrystusa Króla

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2003 r. (abp Władysław Ziółek)

PLEBANIA: zakończenie budowy w 1997 r., murowana, centralne ogrzewanie, kanalizacja i gaz

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, III Zakon św. Franciszka, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Wieczernik

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
† ks. Stanisław Rybus 1930–1942
† ks. Stanisaw Pietrzak 1945–1949
† ks. Czesław Ochnicki 1949–1950
† ks. Wacław Sitek 1951–1969
† ks. Wacław Borowski 1969–1982
† ks. Tadeusz Zielewski 1982–2001
ks. Edward Wieczorek 2001–

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Karol Szumacher, wyśw. 1957
ks. Stanisław Skobel, wyśw. 1980
ks. Piotr Siech, wyśw. 1992
ks. Jacek Kubis, wyśw. 1995

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Łukasz Mastalerz SDB, wyśw. 2004

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Małgorzata Jaglarska, salezjanka

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1930–1941, 1945–2006, małżeństw 1930–1941, 1945–2006, zmarłych 1930–1941, 1945–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. kan. Wiesław Kamiński, mian. 25 XI 2011 tel. 42 674-16-74

Wikariusze: ks. Andrzej Szymaniec, mian. 29 VIII 2006 tel. 42 674-21-06
ks. Damian Czerwiński, mian. 30 VIII 2019

Pomoc duszpasterska:
ks. Dariusz Kucharski, mian. 31 VIII 2013

czynna pn-pt  9:00-11:00 15:30-17:00

sb 9:00-10:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
 2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.