Archidieczja Łódzka

Parafia Świętego Wojciecha w Ujeździe

Proboszcz: ks. kan. Bogumił Bylinka
Wikariusz: ks. Paweł Wójtowicz
Telefon: 44 719-21-68
Adres: Kościelna 29a 97-225 Ujazd
  • O parafii
  • Msze Święte
  • Informacje
  • Kancelaria parafialna
  • Ogłoszenia
  • Intencje

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: 1429 r. (abp Wojciech Jastrzębiec)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Kościół zbudowany w latach 1674–1676 z fundacji abpa gnieźnieńskiego Andrzeja Olszewskiego. Konsekrowany w 1694 r. przez bpa Jerzego Albrechta Denhoffa. W 1892 r. do kościoła od strony zachodniej dobudowano kaplicę – mauzoleum rodzinne Ostrowskich, zaprojektowane w stylu barokowym przez arch. Konstantego Wojciechowskiego. Kościół murowany, jednonawowy. Ponieważ świątynia była za mała dla rozrastającej się przez wieki parafii, dlatego w 1987 r. wmurowano kamień węgielny pod nową świątynię, trzykrotnie większą od starej. Nowy kościół zbudowany od strony wschodniej kościoła zabytkowego. Zaprojektował arch. Aleksy Dworczak. Poświęcenia dokonał 23 IV 1993 r. abp Władysław Ziółek. Przy kościele stoją dwie figury: Chrystusa Miłosiernego i Matki Bożej Fatimskiej.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny rokokowy z końca XVIII w. z rzeźbami świętych Piotra i Pawła, w zwieńczeniu Trójca Święta oraz aniołowie, obraz Wniebowzięcia NMP. Dwa ołtarze boczne z końca XVIII w. rokokowe z rzeźbami czterech Ewangelistów, z obrazem św. Anny nauczającej Maryję oraz Przemienienia Pańskiego z XVIII w. Do zabytków sztuki stanowiącej własność parafii należą: ambona o charakterze rokokowym, sprowadzona z Włoch w latach 1810–1818; stolce z herbami: Rawicz i Leliwa; chrzcielnica z czaszą barokową z XVII w.; obrazy: Zdjęcie z Krzyża z drugiej poł. XVIII w.; św. Wojciecha, św. Wawrzyńca i św. Andrzeja z końca XVIII w., św. Józef z Dzieciątkiem z pocz. XIX w.; portret bpa Jerzego Albrechta Denhoffa z 1694 r., przemalowany w 1869 r.; dzwon ufundowany przez Kaspra Danhoffa w 1620 r. Oba kościoły wyposażone są w organy, dzwony, Drogę Krzyżową, ławki, obydwie zakrystie umeblowane.

Ulice należące do parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Aleksandrów – 5,5 km, Bronisławów – 2, Buków – 4, Ciosny – 6, Helenów – 7, Józefin – 0,5, Lipianki – 5, Łominy – 3, Maksymów – 3, Marszew – 3, Mącznik – 0,5, Niewiadów osiedle (1–25) – 1, Niewiadów wieś – 3, Ojrzanów – 4, Olszowa – 5, Olszowa Piaski – 6, Przesiadłów – 4, Sangrodz – 3, Skrzynki – 3, Stasiolas – 3, Szymanów – 4, Tobiasze – 4, Ujazd, miejscowość kościelna, Władysławów – 6, Wykno – 4, Zaosie – 3,5