Archidiecezja Łódzka
Parafia Świętego Wincentego Pallottiego w Łodzi
Proboszcz: ks. Marek Borowski SAC
Wikariusz: ks. Łukasz Prausa SAC
Telefon: 42 659-48-73

Adres: Łagiewnicka 197/201, 91-863 Łódź
E-mail: lodz@sac.org.pl

http://www.pallotynilodz.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

Data erygowania: 8 XII 1993 r. (abp Władysław Ziółek)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Rozpoczęcie budowy kaplicy parafialnej 17 VIII 1989 r. Kaplica wewnątrz Domu Stowarzyszenia, wg projektu arch. Aleksego Dworczaka. Zakończenie budowy 20 II 1991 r. Poświęcona 4 III 1991 r. przez bpa Władysława Ziółka.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz soborowy, krzyż duży drewniany, figura Matki Bożej Fatimskiej, obraz Miłosierdzia Bożego i św. Wincentego Pallottiego, Droga Krzyżowa, organy elektroniczne

Ulice należące do Parafii

Al. Róż, Bema – od numeru 38 do końca, Bukowa, Cała, Cytrynowa, Czarnoleska, Daliowa, Dziewanny, Folwarczna – 15–69 i 70–88, Gontyny, Honorowa, Jarzębinowa, Jasińskiego, Jaworowa, Jodłowa, Kasztanowa, Kasztelańska, Kleeberga, Konarowa, Koronna, Krasnoludków, Kryzysowa, Laurowa, Leszczynowa, Liliowa, Litewska, Łagiewnicka – 140–248 i 119–207, Miętowa, Mimozy, Miodowa, Modrzewiowa, Morelowa, Olszowa, Pawilońska, Perlicza, Pierwiosnków, Porzeczkowa numery parzyste, Powojowa, Robotnicza, Rybacka, Sasanek, Słoneczna, Sowińskiego – od numeru 11 do końca (nieparzyste) i od numeru 38 do końca (parzyste), Stokrotki, Strumykowa, Śliwowa, Światowida, Świerkowa, Świtezianki, Tulipanowa, Wałbrzyska, Wiązowa, Włościańska, Zaliwskiego, Zawilcowa, Zbijewskiej, Żucza

Dni powszednie

08:00, 15:00, 18:00

codzienne o godz. 17.30 różaniec oraz o godz. 15.00 godzina miłosierdzia, a po niej Msza święta

Soboty

08:00, 15:00, 18:00

Niedziele i święta

07:30, 09:30, 11:00, 12:30, 18:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 3000

ODPUST: św. Wincentego Pallottiego, 22 stycznia

JERYCHO RÓŻAŃCOWE: każdego 21 dnia miesiąca od godz. 19:00 do 22 dnia miesiąca do godz. 18:00

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2005 r. (bp Adam Lepa)

PLEBANIA: wybudowana w 1991 r., murowana, dwupiętrowa, centralne ogrzewanie, kanalizacja

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, Wspólnota Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, Gałąź rodzinna Ruchu Światło – Życie Domowy Kościół, Wspólnota Miłosierdzia Bożego, Wspólnota Duchowej Adopcji Dzieci Nienarodzonych, Rada Duszpasterska, Rada Ekonomiczna, ministranci, lektorzy, Siewcy Milosierdzia, Wspólnota Słowa Bożego

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Stanisław Rękawek  SAC  1993–1996
ks. Antoni Maguza SAC 1996–1999
ks. Jan Kwidzyński SAC  1999–2001
ks. Krzysztof Syrek SAC  2001–2003 (zmarł)
ks. Stanisław Rękawek SAC 2003–2014
ks. Marek Borowski SAC  2014-

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII: –

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII: –

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Agnieszka Kacperczyk, 1995

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1993–2019, małżeństw 1993–2019,
zmarłych 1993–2019

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Marek Borowski SAC, mian. 29 VIII 2014 tel. 42 616-81-70
Wikariusz: ks. Łukasz Prausa  SAC, mian. 25 VIII 2017 tel. 42 659-48-73

czynna wtorki i czwartki w godz. od 11:00 do 12:00 oraz od 16:00 do 17:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.