Archidiecezja Łódzka
Parafia Świętego Stanisława Kostki w Łodzi
Proboszcz: ks. prał. Ireneusz Kulesza
Wikariusz: ks. Wojciech Błaszczyk (junior), ks. Adam Kubik, ks. Grzegorz Matynia
Telefon: 42 636-03-83, 42 636-10-68

Adres: Piotrkowska 265, 90-458 Łódź
E-mail: kancelaria@katedra.lodz.pl

http://www.katedra.lodz.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

Data erygowania:
1909 r. (abp warszawski Wincenty Teofil Chościak Popiel)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Kamień węgielny poświęcił 16 VI 1901 r. abp Wincenty Chościak Popiel. W 1909 r. ukończono mury świątyni. Kościół św. Stanisława Kostki murowany wg projektu łódzkiej spółki „Wende i Zarske”, z pewną korektą architektów: Sławomira Dziekońskiego z Warszawy oraz Józefa Odrzywolskiego z Krakowa. W 1922 r. bp Wincenty Tymieniecki wraz z kard. Aleksandrem Kakowskim dokonał konsekracji kościoła. Zwieńczenie wieży w 1927 r., wg projektu Józefa Kabana.

Wyposażenie kościoła:
W 1912 r. główny ołtarz neogotycki i boczne ołtarze MB Różańcowej i św. Stanisława Kostki oraz ambonę zainstalowali fundatorzy. Dokonano też montażu organów. Świątynię 22 XII 1912 r. poświęcił ks. proboszcz Karol Szmidel. W 1927 r. ukończono budowę wieży i pokryto dach katedry blachą miedzianą. W latach 1935–1936 wybudowano kryptę w podziemiach katedry. 9 XI 1941 r. gestapo ograbiło katedrę z wszelkich kosztowności i szat liturgicznych i zamieniło ją na składy wojskowe. Po 17 II 1945 r. usunięto zniszczenia i odrestaurowano główny ołtarz (1946 r.). 11 V 1971 r. spłonął dach katedry. Natychmiast przystąpiono do dźwigania świątyni z ruin. 16 XII 1972 r. otwarto ponownie dla wiernych drzwi katedry. W 1974 r. zainstalowano nowe organy na małym chórze. W 1975 r. zostały wykonane nowe witraże. W 1977 r. położono posadzkę granitową i stopnie granitowe przed prezbiterium oraz sprowadzono na duży chór 55-głosowe organy firmy L. Eisenbarth z NRF. Wyposażono prezbiterium w ołtarz soborowy i stalle kanonickie. W 1991 r. dokonano remontu frontonu katedry; wybudowano dom katechetyczny przy ul. ks. I. Skorupki 7, budynek murowany, 3-piętrowy z piwnicami.
W 2003 r. dokonano remontu wieży na odcinku od tarasu widokowego do hełmu, w całości wymieniono instalację elektryczną w wieży. W 2003 r. wybudowano podjazd dla wózków inwalidzkich. W 2004 r. wyremontowano dach w nawie północnej i dokonano naprawy więźby i pokrycia dachu na pozostałych częściach. W 2005 r. dokonano rozbudowy prezbiterium, wykładając posadzkę marmurem. Wyposażono w nowy marmurowy ołtarz i ambonkę wg projektu Piotra Kłody. Dokonano renowacji i pozłocenia tabernakulum w ołtarzu głównym. Wyposażono prezbiterium w nowy gotycki tron biskupi, miejsca przewodniczenia dla kapłanów, stalle kanoników i ławeczki ministranckie. To wszystko wykonano w pracowni Ferdynanda Stuflessera w południowym Tyrolu, tam, gdzie w 1912 r. wykonany został ołtarz główny, 2 boczne ołtarze i ambona. Nowy ołtarz konsekrował arcybiskup Władysław Ziółek metropolita łódzki 20 XI 2005 r. w uroczystość Chrystusa Króla na zakończenie Roku Eucharystii ogłoszonego jeszcze przez papieża Jana Pawła II. W 2005 r. wyremontowano portal główny i północny nawy bocznej.

Ulice należące do Parafii

Abramowskiego, Boczna, Brzeźna, Czerwona, Grabowa – nr 1–9 i 2–12, Inżynierska, al. Kościuszki – 97 i 104–124, Kilińskiego – 139–203, 10 Lutego, Łaska – 1/3, al. Mickiewicza – 11–17, Orla, al. Piłsudskiego – 7, 19, 21, 25, 27, 51, Piotrkowska – 175–305 i 180–284, al. Politechniki – 14–39 i domy studenckie 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, Proletariacka, Ptasia, Radwańska – 1–27 i nr parz., Rembielińskiego, Senatorska – 2–32, Sienkiewicza – 101–153 i 100–104, Skrzywana – 13–15, Słowiańska – 4–10, Sosnowa – 4–10, Sowia, Stefanowskiego – od ks. Skorupki do Żwirki, Tylna, Tymienieckiego – 1–29, Wigury, Wołowa, Wólczańska – 135–249 i 124–242, Wróblewskiego – 3–37 i 24–80, Żwirki – 1–11 i 2–39

Dni powszednie

07:00,
08:00,
09:00,
12:00,
17:00,
18:00
w lipcu i sierpniu nie ma mszy o godz. 9:00; 17:00

Soboty

07:00,
08:00,
09:00,
12:00,
17:00,
18:00
w lipcu i sierpniu nie ma mszy o godz. 9:00; 17:00

Niedziele i święta

08:00,
09:30 - dla młodzieży,
11:00 - dla dzieci,
12:30 - suma,
14:00,
17:00 - dla dzieci pierwszokomunijnych,
19:00 - dla studentów
w lipcu i sierpniu nie ma mszy o godz. 14 i 17

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 12 500

ODPUST: św. Stanisława Kostki, 18 września

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: niedziela Zesłania Ducha Świętego, poniedziałek i wtorek

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2005 r. (abp Władysław Ziółek)

PLEBANIA: budowę zakończono w 1969 r., murowana, 4-piętrowa, kanalizacja, centralne ogrzewanie. Generalny remont przeprowadzono w latach 2001–2004.

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica w Domu Sióstr Urszulanek SJK, ul. Czerwona 6
Kaplica w Szpitalu im. dra N. Pirogowa, ul. Wólczańska 195
Kaplica duża w Wyższym Seminarium Duchownym, ul. św. Stanisława 14
Kaplica mała w Wyższym Seminarium Duchownym, ul. św. Stanisława 14
Kaplica w budynku Kurii Arcybiskupiej, ul. ks. I. Skorupki 1
Kaplica w Domu Sióstr Służebniczek, ul. ks. I. Skorupki 3
Kaplica Archidiecezjalnego Duszpasterstwa Akademickiego „Piątka”, ul. ks. I. Skorupki 5

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, III Zakon św. Franciszka, grupy oazowe „Światło-Życie”, Kościół Domowy, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Klub Inteligencji Katolickiej, Akcja Katolicka, Zespoł Charytatywny, Apostolstwo Trzeźwości, Zespół Młodzieżowy „Kostki”, Ruch Młodych, katechumenat

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Wincenty Tymieniecki 1909–1921
ks. Edmund Szczepański 1921–1922
ks. Wacław Wyrzykowski 1922–1936
ks. Jan Cesarz 1937–1941
ks. Wincenty Burakowski 1945–1946
ks. Roman Rajchert 1946–1948
ks. Stanisław Wiśniewski 1948–1954
ks. Czesław Ochnicki 1954–1959
ks. Ludwik Ziętek 1959–1961
bp Jan Fondaliński 1961–1971
ks. Stefan Ciesielski 1971–2001
ks. Ireneusz Kulesza 2001-

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Zygmunt Frykowski, wyśw. 1957
ks. Bogdan Anyszka, wyśw. 1984
† ks. Bronisław Ciesielski, wyśw. 1970
ks. Dariusz Burski, wyśw. 1985
ks. Henryk Linarcik, wyśw. 1973
ks. Tomasz Antczak, wyśw. 1986
ks. Paweł Zieliński, wyśw. 1978
ks. Jarosław Burski, wyśw. 1987
ks. Tadeusz Weber, wyśw. 1984
ks. Jarosław Kłys, wyśw. 1989
ks. Jarosław Mrówczyński (diec. warszawska)

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Mirosław Wiśniewski SDB, wyśw. 1995

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1924–1940, 1945–2006, małżeństw 1924–1946, 1945–2005, zmarłych 1924–1940, 1945–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. prał. Ireneusz Kulesza, mian. 28 VIII 2001 tel. 42 636-03-66

Wikariusze: ks. Wojciech Błaszczyk (junior), mian. 29 VIII 2015 tel. 42 636-03-31
ks. Grzegorz Matynia, mian. 29 VIII 2015 tel. 42 636-23-79
ks. Adam Kubik, mian. 29 VIII 2015 tel. 604-531-841

Pomoc duszpasterska: ks. Piotr Przybysz, mian. 29 VIII 2015 tel. 42 636-10-41
ks. Stefan Bujak, mian. 28 VIII 2018
ks. Michał Pietrasik, mian. 28 VIII 2018

czynna  pn-pt 9:00-12:00  15:00-17:00

sb 9:00-12:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.