Archidiecezja Łódzka
Parafia Świętego Mikołaja i Świętej Doroty w Kwiatkowicach
Proboszcz: ks. Janusz Kalandyk
Wikariusz:
Telefon: 43 677-30-04

Adres: 98-105 Wodzierady Kwiatkowice Kolonia 3
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: XIV w. (abp gnieźnieński Jarosław Bogoria ze Skotnik)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Wybudowany w 1606 r. za pontyfikatu papieża Pawła V z fundacji Anny Puczkowskiej i jej syna Kacpra z Sarnowa. Murowany, o grubych murach, orientowany, jednonawowy, z węższym wielobocznie zamkniętym prezbiterium, w stylu wczesnego baroku z elementami renesansu.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny z końca XVII w. z obrazami: Matki Boskiej z Dzieciątkiem z pocz. XVII w., zwany od wieków Matką Bożą Kwiatkowicką; św. Mikołaja z końca XVII w., ambona wczesnobarokowa z XVII w. z obrazami czterech Ewangelistów. Chrzcielnica z drewnianą nakrywą z pocz. XVII w.; 2 żyrandole: mosiężny barokowy i kryształowy z pocz. XIX w.; 2 krzyże z XVII w. Ołtarze boczne z końca XVII w. Jeden z obrazami Serca Jezusowego, drugi Świętej Trójcy. Wszystkie ołtarze w latach 1997–1998 złocone 23-karatowym złotem. Dzwonnica murowana, 20-metrowa, odrestaurowana w 2004 r. a na niej 3 dzwony: Maria, Jan, Stanisław.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Wola Czarnyska – 2 km, Czarnysz – 3, Dobków – 5, Dobruchów – 3, Kwiatkowice Las – 2, Kwiatkowice Kolonia, Kwiatkowice, wieś kościelna – 1, Leśnica – 2, Nowy Świat – 4, Piorunów – 4, Piorunówek – 5, Wandzin – 4, Wrząsawa – 2

Dni powszednie

07:00 lub 16:00

Soboty

07:00 lub 16:00

Niedziele i święta

09:00, 11:30, 16:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 1532

ODPUST: św. Mikołaja, 6 grudnia;
Matki Bożej Pocieszenia, I niedziela po św. Augustynie, 28 sierpnia

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: 6, 7, 8 grudnia

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2004 r. (bp Adam Lepa)

CMENTARZ GRZEBALNY: 1,5 ha (1,5 km)

PLEBANIA: zbudowana w 1912 r., murowana, parterowa, kanalizacja, centralne ogrzewanie od 2003 r., opalane tzw. eco-groszkiem

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, Liturgiczna Służba Ołtarza

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
† ks. Tomasz Migasiewicz 1920–1926
† ks. Leon Zagórski 1926–1929
† ks. Teofil Pilch 1929–1944
† ks. Zygmunt Jarczak 1945–1951
† ks. Kazimierz Zembrowski 1952–1963
ks. Zygmunt Frykowski 1964–1971
† ks. Józef Stanek 1971–1998
ks. Marian Bańbuła 1998–2009
ks. Bolesław Dziurdzia 2009-

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Marian Kaczmarek, wyśw. 1959
ks. Jerzy Sobkowiak, wyśw. 1966

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1945–2006, małżeństw 1945–2006, zmarłych 1945–2006. Księgi metrykalne sprzed II wojny światowej są zdekompletowane. Również księgi metrykalne zdekompletowane z XIX wieku.

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Janusz Kalandyk , mian. 6 VII 2019 tel. 43 677-30-04

czynna po Mszach św.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.