Parafia Świętego Mikołaja Biskupa i Świętego Stanisława Biskupa w Kałowie
Proboszcz: ks. Stanisław Ziętek
Wikariusz:
Telefon: 43 678-26-66

Adres: 99-200 Kałów 10 (poczta Poddębice)
http://mikolaj-parafia.pl/
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 1451 r. (abp gnieźnieński Władysław z Oporowa herbu Sulima)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Kościół pw. Wszystkich Świętych wystawiony ok. 1450 r. przetrwał do 1786 r. Kościół obecny św. Mikołaja wystawiony w 1786 r. z fundacji Sulimierskich. W 1869 r. kościół gruntownie odnowiony. W czasie powtórnej odnowy w 1912 r. powiększony. Jest to kościół drewniany, konstrukcji zrębowej, szalowany, zwrócony prezbiterium na północ. Na planie krzyża z krótkimi ramionami bocznymi i z węższym prezbiterium zamkniętym wielobocznie. Wewnątrz dwie pary słupów, oddzielających wąskie nawy boczne, podtrzymujące sklepienia kolebkowe.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny z XVIII w. z obrazem św. Mikołaja i rzeźbami świętych, ołtarze boczne z XVIII w. barokowe z obrazami św. Jana Nepomucena z XVII w. i krucyfiksem z XVII w. oraz obrazem św. Anny z pocz. XIX w. Rokokowe organy z figurami aniołów grających na trąbach; chrzcielnica rokokowa z 1800 r. Feretron z rzeźbą Matki Boskiej Różańcowej oraz feretron z obrazem – Zaślubiny Józefa z Maryją. Dzwonnica z końca XVIII w. konstrukcji słupowej, oszalowana, barokowa

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Adamów – 4,5 km, Aleksandrówek – 4, Ciężków – 4, Feliksów – 6, Fułki – 1, Józefka – 6, Kałów, wieś kościelna, Leokadiew – 3, Mianów – 4, Oleśnica – 6, Panaszew – 5,5, Przekora – 6, Pustkowie – 4,5, Szczyty – 3, Tumusin – 3,5, Wilczyca – 2, Wilków – 3, Wólka – 2, Zdrzychów – 4

Dni powszednie

zima 16:00

wiosna jesień 17:00

lato 19:00

Soboty

zima 16:00

wiosna jesień 17:00

lato 19:00

Niedziele i święta

09:00, 11:00, 16:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 1520
ODPUST: św. Mikołaja Biskupa, obchodzony w niedzielę po 6 grudnia;
św. Stanisława Biskupa, obchodzony w niedzielę po 8 maja
TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: przed odpustem św. Mikołaja – 4, 5, 6 grudnia
OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2004 r. (bp Adam Lepa)
CMENTARZ GRZEBALNY: 1,5 ha (700 m)
PLEBANIA: oddana do zamieszkania w 2000 r. jako parafialne dzieło Roku Jubileuszowego, murowana, centralne ogrzewanie olejowe, kanalizacja
KAPLICE NA TERENIE PARAFII: –
FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, ministranci, Akcja Katolicka
PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Józef Kajrukszto 1916–1925; ks. Bronisław Gwizdała 1969–1978
ks. Piotr Zawora 1925–1936; ks. Mieczysław Wagner 1978–1988
ks. Bolesław Kwiatkowski 1936–1940; ks. Stanisław Jasiński 1988–1994
ks. Henryk Adamczyk 1945–1951; ks. Tadeusz Koziorowski 1994–2003
ks. Roch Modzelewski 1951–1957; ks. Bronisław Wołoszyn 2003–2004
ks. Jan Grzywna 1957–1963; ks. Wojciech Wołowiec 2004–
ks. Stanisław Ornaf 1963–1969;

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
† ks. Roman Kaczmarek, wyśw. 1935; ks. Tadeusz Sobczak, wyśw. 1951
ks. Leopold Kotwicki, wyśw. 1942; ks. Zenon Witaszek, wyśw. 1956

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Stanisław Gogulski SChr., ks. Gabriel Witaszek CR, wyśw. 1978
wyśw. 1977 (pracuje w Brazylii)

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1808–1908, 1926–1940, 1945–2006, małżeństw 1808–1940, 1945–2006, zmarłych 1808–1940, 1947–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Stanisław Ziętek, mian. 1 VII 2018 tel. 43 678-26-66

czynna po Mszy św.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.