Archidiecezja Łódzka
Parafia Świętego Marcina w Strykowie
Proboszcz: ks. Piotr Braczkowski
Wikariusz: ks. Tomasz Szurek
Telefon: 42 719-80-39

Adres: Warszawska 42, 95-010 Stryków
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: XIV w.

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Wybudowany w latach 1907–1912. Murowany, kształt podłużny, w stylu „swojskiego” neobaroku. Trzynawowy, z obu stron znajdują się pomieszczenia na zakrystię. Kościół pokryty blachą ocynkowaną. Projektowali architekci Józef Dziekański i Zdzisław Mączeński z Warszawy.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny w stylu renesansowym, w którym znajduje się obraz MB Częstochowskiej pędzla Buchbündera. Ambona ma kształt Łodzi Piotrowej, wykonana w 1926 r. dzięki staraniom ks. Leona Stypułkowskiego. W bocznych ołtarzach ze starego kościoła w stylu barokowym obrazy św. Anny oraz Wniebowzięcia NMP. Organy 12-głosowe, 2 dzwony, Droga Krzyżowa – obrazy malowane na sklejce. Chrzcielnica z miedzianą nakrywą z XVII w.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Cesarka – 2 km, Krucice – 5, Lipa – 3, Lipa Nowiny – 4, Pieńki – 3, Rokitnica – 2, Smolice – 2, Sosnowiec Dolny – 2, Sosnowiec Górny – 2, Sosnowiec Pieńki – 3, Stryków, miasto z kościołem parafialnym, Swędów – (4 rodziny), Tymianka – 2,5

Dni powszednie

17:30, 18:00

Soboty

17:30, 18:00

Niedziele i święta

08:00, 09:30 , 11:00, 18:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 3250

ODPUST: św. Marcina, 11 listopada;
św. Anny, obchodzony w niedzielę po 26 lipca

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: czwartek, piątek i sobota przed III niedzielą Wielkiego Postu

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2002 r. (bp Adam Lepa)

CMENTARZ GRZEBALNY: 3,5 ha (500 m)

PLEBANIA: stara – zbudowana w 1930 r.; nowa – zbudowana w 1984 r., obie murowane, skanalizowane, centralne ogrzewanie

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica w Domu Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej, ul. Warszawska 46
Kaplica pw. św. Alojzego, na cmentarzu grzebalnym
Kaplica pw. Jezusa Konającego, przy cmentarzu grzebalnym

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, ministranci, asysta, orkiestra, chór, schola żeńska, Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Gustaw Witkowski 1921
ks. Roman Rajchert 1922–1924
ks. Leon Stypułkowski 1925–1930
ks. Mikołaj Bondarenko 1931
ks. Józef Zalewski 1931–1932
ks. Józef Bińkowski 1932–1936
ks. Zygmunt Hołdrowicz 1936–1940
ks. Józef Zawiejski 1940
ks. Kazimierz Skoczylas 1940
ks. Jan Ostrowski 1942–1944
ks. Władysław Walczak 1945
ks. Zygmunt Hołdrowicz 1945–1948
ks. Czesław Rączaszek 1948–1955
ks. Franciszek Szarek 1955–1961
ks. Jan Frankowski 1961–1966
ks. Mieczysaw Olszyński 1966–1989
ks. Henryk Tomaszewski 1989–2004
ks. Karol Andrzejczak 2004–2019
ks. Wojciech Jędrzejczyk 2019-2020

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
† ks. Zbigniew Paradowski, wyśw. 1982

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII: –

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Maria [Ancilla] Ejbik, 1953, sakramentka
s. Mirosława [Amata] Szcześniak, 1954, sakramentka

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1880–2006, małżeństw 1880–2006,
zmarłych 1880–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Piotr Braczkowski, mian. 1 VII 2020, tel. 42 719-80-39
Wikariusz: ks. Tomasz Szurek, mian. 30 VIII 2019 tel. 42 719-82-13

czynna pn-pt 16:00-17:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.