Archidiecezja Łódzka
Parafia Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Pabianicach
Proboszcz: ks. kan. Ryszard Stanek
Wikariusz: ks. Łukasz Nowak, ks. Dariusz Wyroda, ks. Przemysław Kansy
Telefon: 42 215-85-25 w. 32

Adres: Jana Pawła II 46, 95-200 Pabianice
E-mail: rstanek@archidiecezja.lodz.pl

http://maksymilian.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: 6 VII 1981 r. (bp Józef Rozwadowski)
Dekretem Abpa Metropolity Łódzkiego Władysława Ziółka z dnia 30 grudnia 2001r. kościół otrzymał tytuł Sanktuarium

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Budowany od 1 IX 1982 do IX 1994 r., w stylu modernistycznym, dwupoziomowy o układzie centralnym. Zaprojektowany na rzucie kwadratu z wejściem głównym i prezbiterium na przekątnej. Zrealizowany metodą tradycyjną o konstrukcji szkieletowej, murowo-żelbetowej. Autorzy projektu architektury: architekci Andrzej Pietkiewicz, Mirosław Rybak. Autorzy projektu konstrukcji: mgr inż. Wacław Sawicki, inż. Janusz Frey. Autor wystroju wnętrz: artysta plastyk Stanisław Janiszewski. Poświęcony 2 V 1993 r. przez abpa Władysława Ziółka. Konsekrowany 25 IX 1994 r. przez prymasa kard. Józefa Glempa (rok 100-lecia urodzin św. Maksymiliana).

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz wykonany z marmuru (carrara włoska) z srebrzonymi elementami z brązu – przedstawiającymi łączność ofiary Chrystusa z męczeństwem i ofiarą św. Maksymiliana.
Ambona, sedilia oraz chrzcielnica wykonana również z marmuru, zawierają symbole liturgiczne wykonane z srebrzonego brązu.
Tabernakulum w kształcie słońca, złocone, poświęcone przez Ojca Świętego podczas pielgrzymki do Łodzi w 1987 r.
Dzwony ufundowane dla upamiętnienia II Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego w 1988 r. noszą imiona Maryja, Maksymilian, Zygmunt, ważą 1000 kg, 650 kg i 370 kg współbrzmiące w tonacji F-dur. Konsekracji dzwonów dokonał 29 V 1988 r. bp Adam Lepa.
Organy elektroniczne sakralne.
Obraz św. Maksymiliana w prezbiterium, który w dniu beatyfikacji o. Maksymiliana znajdował się w glorii Berniniego w bazylice św. Piotra, przekazany kościołowi przez o.o. franciszkanów z Niepokalanowa.
Ufundowano nowe ławy dębowe w liczbie 60 sztuk w latach 2009-2010.
Droga Krzyżowa malowana (olej, deska), złocona, ufundowana w 2006 r.
W roku 2010 ufundowano marmurowy ołtarz boczny z figurą M. B. Fatimskiej jako wotum wdzięczności w pierwszą rocznicę peregrynacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.
Na placu przed kościołem: pomnik bł. Jana Pawła II odlany z brązu wg projektu Solskich, poświęcony 7 X 2003 roku podczas VI Archidiecezjalnej pielgrzymki Rodzin przez Abpa Józefa Kowalczyka- nuncjusza apostolskiego w Polsce.

Ulice należące do Parafii

Bardowskiego, Cicha – od nr 23 do końca i od 24 do końca, Cmentarna, Dąbrowskiego – od 33 do końca i od 30 do końca, Grunwaldzka, Hermanowska, Hetmańska, Jana Pawła II – od 21 do końca, i od 28 do końca, Kasztelańska, Konopnickiej – od 39 do końca i od 48 do końca, Krakowska, Kunickiego, Ludowa, Łaska – od 40 do końca, Matejki – str. nieparz., Miodowa, Moniuszki – od 77 do końca i od 54 do końca, Niecała, Nowa, Odrodzenia, Orla – od 45 do końca i od 46 do końca, Ostatnia, Parkowa, Pawia, PCK, Próżna, 15. Pułku Piechoty Wików, Robotnicza, Rycerska, Sempołowskiej, Skrajna, Skośna, Sosnowa, Sportowa, Szarych Szeregów, Śniadeckiego, Średnia, Świątka, Tkacka, Toruńska, Trębacka, Ułańska, Wiejska, Wileńska, Wolnościowa, Wrzosowa, Wysoka, Zacisze, Zagajnikowa

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII:
Hermanów I (2,3 km), Hermanów II (2,6km), Terenin (3,2 km)

Dni powszednie

07:00, 08:00, 18:00

Soboty

07:00, 08:00, 18:00

Niedziele i święta

06:30 (w kaplicy), 08:00, 09:30, 11:00 (dla dzieci), 12:30, 16:00 (w kaplicy), 18:00 (dla młodzieży w kaplicy)

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 15500

ODPUST: Św. Maksymiliana Kolbe, obchodzony w dniu liturgicznego wspomnienia – 14 sierpnia

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: 1, 2, 3 maja

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: 2011, bp Adam Lepa

CMENTARZ GRZEBALNY: wspólny dla wszystkich parafii (1,5 km)

PLEBANIA: zbudowana w latach 1983–1985, murowana, piętrowa, kanalizacja, centralne ogrzewanie

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica pw. Matki Bożej Miłosierdzia, w Miejskim Centrum Pomocy Medycznej ,
ul. Jana Pawła II nr 68
Kaplica w Domu Pomocy Społecznej pw. Miłosierdzia Bożego, ul. Wiejska 55,

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, Asysta procesyjna, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Chór parafialny „Maksymilian”, Ruch Oazowy „Światło – Życie” (Oaza Młodzieży, Domowy Kościół), Rycerstwo Niepokalanej, Apostolstwo Miłosierdzia Bożego, Duszpasterstwo Akademickie „Arka”, Duszpasterstwo Nauczycieli, Duszpasterstwo Głuchoniemych, Młodzieżowy Zespół Muzyczny „Arka”, Schola Dziecięca, Krąg Biblijny, Liturgiczna Służba Ołtarza, Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, Rodzina Radia Maryja, Duszpasterstwo Chorych – parafia pełni posługę duszpasterską w Szpitalu Miejskim oraz opiekę duszpasterską w Domach Pomocy Społecznej przy ul. Wiejskiej 55 i Łaskiej 86, przy parafii funkcjonuje Oratorium dla dzieci i młodzieży
W II niedzielę października w pielgrzymce do Sanktuarium przybywają Rodziny Archidiecezji Łódzkiej.

PROBOSZCZOWIE od 1981 r.:
ks. Ryszard Olszewski 1981–2014
ks. Ryszard Stanek 2014-

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Jan Guga, wyśw. 1982
ks. Andrzej Luter, wyśw. 1990
ks. Marek Sobański SDB, wyśw. 1992
ks. Grzegorz Cierliński, wyśw. 1993
ks. Andrzej Partyka, wyśw. 1997
ks. Piotr Braczkowski, wyśw. 1998
ks. Paweł Bryk, wyśw. 1998
ks. Jacek Kacprzak, wyśw. 1999
ks. Piotr Borowiec, wyśw. 2001
ks. Maciej Piskorski, wyśw. 2007

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Krzystof Borowiec CM, wyśw. 1985
ks. Marek Bednarek CM, wyśw. 1989
ks. Jacek Dądela CM, wyśw. 1989
ks. Paweł Holc CM, wyśw. 1991
ks. Sławomir Wartalski CM, wyśw. 1994
ks. Norbert Śliwiński ODMConv., wyśw. 2004
ks. Tomasz Rakowski TJ, wyśw. 2005
ks. Jakub Hiler CM, wyśw. 2013

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Bogusława [Wanda] Pikula, 1986, felicjanka
s. Maria Jowita [Renata] Zalega, 1997, Zgromadzenie Córek Bożej Miłości

KSIĘGI METRYKALNE:
ochrzczonych 1981–
małżeństw 1981–
zmarłych 1981–

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz:
ks. kan. Ryszard Stanek, mian. 1 VII 2014, tel. 42 215-85-25 w. 34
Wikariusze:
ks. Łukasz Nowak, mian. 30 VIII 2014, tel. 42 215-85-25 w. 45
ks. Dariusz Wyroda, mian. 28 VIII 2018, tel. 42 215-85-25 w. 444
ks. Przemysław Kansy, mian. 30 VIII 2017, tel. 519 443 241

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:30 - 11:00

W sobotę od 10:00 - 11:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.