Parafia Świętego Łukasza Ewangelisty i Świętego Floriana Męczennika w Łodzi
Proboszcz: ks. kan. Henryk Betlej
Wikariusz: ks. Karol Olczyk, ks. Maciej Chodowski
Telefon: 42 684 18 21

Adres: Strycharska 22, 93-521 Łódź
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

Data erygowania: 1 X 1989 r. (Bp Władysław Ziółek)

Historia budowy kościoła i jego architektura:

Budowę rozpoczęto 1 VII 1991 r. wg projektu architektów Mirosława Rybaka i Marka Grymina. Wnętrze jednonawowe oparte na 4 słupach z emporą (balkonem) wzdłuż trzech ścian. Budowa zakończona 1 IX 1997 r.  W 2007 r. zakończono budowę dwóch wież (wys. 20 i 13 m).  Konsekracja ołtarza 4 V 1999 r., konsekracja Kościoła  24 X 1999 r. - abp Władysław Ziółek

Wyposażenie kościoła:

Ołtarz soborowy, ołtarze boczne i ambonka z marmuru, krzyż z pasyjką, figura MB Niepokalanej, Mozaika z freskiem „Dzień przyjścia Syna Człowieczego”, Droga Krzyżowa rzeźbiona, bukowe ławki, obrazy: MB Częstochowskiej, Świętej Rodziny i Chrystusa na Krzyżu, Rzeźby: św. Łukasza, św. Floriana, św. Józefa, św. Franciszka, św. Antoniego, św. Rity, św. o. Pio, witraże: Jezusa Miłosiernego, Matki Bożej św. Łukasza, św. Floriana, organy elektroniczne „Johanus”, żyrandole i kinkiety, nagłośnienie, ściany w prezbiterium oraz posadzka w kościele z marmuru, ogrzewanie podłogowe, gazowe.

Ulice należące do Parafii

Bednarska – nr 24–42, Browarna, Ciołkowskiego, Dygasińskiego, Granitowa, Krakusa, Krośnieńska, Myśliwska, Pabianicka – 26–56, Paderewskiego – 4–26, Sanocka, Smocza, Sokola, Strycharska, Tuszyńska – 1–43, Zakliczyńska, Zakopiańska, Zygmuntowska

Dni powszednie

07:00, 17:30 (oprócz wakacji), 18:00

Soboty

07:00, 17:30 (oprócz wakacji), 18:00

Niedziele i święta

07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00 (oprócz wakacji), 18:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 9 000

ODPUST: św. Łukasza Ewangelisty, obchodzony w niedzielę po 18 października; św. Floriana Męczennika, 4 maja

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: sobota, niedziela Zesłania Ducha Świętego i II Dzień Zielonych Świąt (poniedziałek)

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: 09. 10. 2016 r.  Bp Adam Lepa

PLEBANIA: wybudowana w 1993 roku, murowana, dwupiętrowa (pełne wyposażenie), podpiwniczona (z garażami w piwnicy), kanalizacja, centralne ogrzewanie, stan techniczny bardzo dobry

FORMY DUSZPASTERSTWA: Kółka Różańcowe – 4 kółka, Czciciele Miłosierdzia Bożego, Krąg Biblijny, Domowy Kościół, redakcja gazety parafialnej „Łukaszowe Sprawy”, asysta, ministranci, schola dziecięca i młodzieżowa, Grupa Adoracji Najświętszego Sakramentu

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Henryk Betlej 1989–

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
Ks. Tomasz Mackiewicz, wyśw. w 2006 r.

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
O. Michał Krajewski OFM, wyśw. 1995 r.
O. Patryk Ostrzyżek, wyśw. 2007 r., benedyktyn

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Ewa Różycka, 1979, Instytut Zakonny Świętej Rodziny z Bordeaux
s. Renata Salamończyk, NMP Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych od 1989, małżeństw od 1989, zmarłych od 1989

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. kan.Henryk Betlej, mian. 1 X 1989 tel. 42 682-10-42; 602 227 066
Wikariusz: ks. Karol Olczyk, mian. 31 VIII 2014 tel. 42 682-10-39 w.36
ks. Maciej Chodowski, mian. 29 VIII 2020 tel. 042 682-10-39 w.38

Rezydent: ks. Marian Cymerys tel. 42 682-10-39 w.35

czynna pn-pt: 9:00-10:00 16:00-17:30

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.