Archidieczja Łódzka

Parafia Świętego Kazimierza i Świętej Barbary w Pożdżenicach

Proboszcz: ks. Leszek Czuba
Telefon: 44 634-10-22
Adres: Pożdżenice 172 97-425 Zelów
Strona internetowa: www: parafia.pozdzenice.pl
  • O parafii
  • Msze Święte
  • Informacje
  • Kancelaria parafialna
  • Ogłoszenia
  • Intencje

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: 17 X 1622 r. (abp gnieźnieński Wawrzyniec Gembicki),
ponownie 21 IV 1958 r. (bp Michał Klepacz)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Drewniany o konstrukcji zrębowej wystawiony XVIII w. Odnowiony gruntownie po 1945 r. Orientowany, jednonawowy, na planie prostokąta. Strop płaski. Dach dwuspadowy z wieżyczką na sygnaturkę. Oszalowany w 2005 r.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarze wczesnobarokowe: główny z obrazami Ukrzyżowania i św. Kazimierza z drugiej poł. XVIII w. oraz rzeźbami św. Wojciecha i św. Stanisława Biskupa. Ołtarze boczne z obrazami św. Franciszka, św. Piotra z XVII w., MB Różańcowej i koronacji Matki Bożej, organy elektryczne, Droga Krzyżowa.

Ulice należące do parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Krześlów – 2,5 km, Nowa Wola – 2, Podlesie – 3,5 połowa wioski, druga połowa do par. Wygiełzów, Pożdżenice kolonia – 1,5, Pożdżenice, wieś kościelna, Sobki – 1,5, Stara Wola – 1, Tosin – 2, Wypychów – 3 (połowa wioski do par. Wygiełzów)