Parafia Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Łodzi
Proboszcz: ks. kan. Andrzej Miłosz
Wikariusz: ks. Krzysztof Żernicki, ks. dr Patryk Nowak
Telefon: 42 684-78-45
Fax: 42 684-78-45 w. 34

Adres: Farna 12, 93-448 Łódź
E-mail: parafiajozeflodz@onet.pl

http://www.parafiaruda.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: 15 VII 1917 r. (bp włocławski Stanisław Zdzitowiecki)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Wybudowany w latach 1937–1953 z cegły i betonu, według projektu arch. Wacława Kowalskiego, w zmodernizowanym stylu renesansowo-barokowym, na rzucie prostokąta, z dachem dwuspadowym, krytym blachą. Poświęcony 27 IX 1953 r. przez bpa Kazimierza Tomczaka.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny, ołtarz boczny, organy, nagłośnienie, Droga Krzyżowa, obok kościoła dzwonnica z trzema dzwonami.

Ulice należące do Parafii

Albańska, Aleksandra, Altanowa, Amatorska, Astronomiczna, Atutowa, Betonowa, Białowieska, Bierna, Bilardowa, Blokowa, Bosmańska, Brydżowa, Bulwarowa, Chylońska, Ciechocińska, Cienista, Demokratyczna, Długa, Dodatnia, Dolina Szwajcarska, Dorszowa, Duetowa, Działowa, Dzwonowa, Ekonomiczna, Elbląska, Falowa, Farna, Feliksy, Finansowa, Foremna, Głębinowa, Godna, Goplany, Graniczna – nr 9–11, Halki, Heleny, Iłowa, Jagiełły, Jesiotrowa, Karowa, Kierowa, Kierunkowa, Komunalna – 21–38, Konna, Koszalińska, Kurantowa, Kutrowa, Kuźnicka, Kwaterunkowa, Laskowa, Letniskowa, Lubuska, Łużycka, Magdaleny, Marii, Masztowa, Miejska, Mierzejowa, Mierzyńskiego, Municypalna, Murawy, Nad Nerem, Narwik, Niwelacyjna, Oksywie, Orłowska, Pabianicka – 178 nr parz. od 178 i 240 do 304, Pańska, Patriotyczna, Pikowa, Piwniczna, Piwowarska, Placowa, Plastyczna, Plażowa, Płomienna, Podlaska, Podwale, Pogorzel, Polesie, Popioły, Posucha, Pozioma, Profilowa, Przejściowa, Przestrzenna, Przyjemna, Purpurowa, Raduńska, Rafowa, Redowa, Rejonowa, Rodzinna, Rozewie, Rudzka – 23–149 i 30–176, Rzeczowa, Rzemieślnicza, Scaleniowa, Skośna, Skrajna, Sławna, Słupska, Solankowa, Sportowa, Starorudzka – nr nieparz., nr parz. od 30, Statutowa, Strefowa, Swobodna, Sygnałowa, Szczera, Szymanowskiego, Świerszczyka, Tabelowa, Tczewska, Treflowa, Trudna, Wazów, Wejherowska, Wędkarska, Wiekowa, Wigerska, Wioślarska, Wirowa, Wojewódzka, Woźnicza, Wyspowa, Wyścigowa, Zamulna, Zarzeczna, Zastawna, Żwawa

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Gadka Stara – 3 km

Dni powszednie

07:00, 17:30, 18:00

Soboty

07:00, 18:00

Niedziele i święta

07:00, 09:00, 10:30, 12:00, 18:00

godziny pracy kancelarii:
pn.-pt. 09:00-10:30 i 16:00-17:30
so., nd. nieczynna

——————————

LICZBA MIESZKAŃCÓW: ok. 8 500

ODPUST: św. Józefa Oblubieńca, 19 marca

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: III niedziela Adwentu, poniedziałek i wtorek

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2005 r. (bp Adam Lepa)

CMENTARZ GRZEBALNY: 4 ha (500 m)

PLEBANIA: wybudowana w 1974 r., stan dobry, murowana, kryta papą, centralne ogrzewanie na gaz i koks, kanalizacja

KOŚCIOŁY I KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kościół pw. NMP Ostrobramskiej – Matki Miłosierdzia, ul. Rudzka 55/57
tel. 042 684-18-49
Od 1946 r. własność sióstr bernardynek
Rektor kościoła: ks. Bartłomiej Rurarz, mian. 30 VI 2012 tel. 601 219 374
pomoc duszpasterska: ks. Józef Janiec, mian. 30 VI 2012 tel. 608 079-985

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, asysta procesyjna, chór sumowy, schola młodzieżowa, ministranci, schola dziecięca, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Punkt Caritas
PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Franciszek Potapski 1917–1926 ks. Henryk Błaszczyk 1959–1976
ks. Mieczysław P. Lewandowicz 1926–1932 ks. Józef Ambrozi 1976–2001
ks. Wadysław Ciesielski 1932–1941 ks. Edward Nastałek 2001–2004
ks. Józef Zawiejski 1945–1945 ks. Henryk Eliasz 2004–20011
ks. Adam Nowak 1945–1959 ks. Jerzy Pacholski 2011–2016 ks. Jacek Kubis 2016–

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:

† ks. Tadeusz Bator, wyśw. 1961 ks. Romuald Jendraszek, wyśw. 1987
ks. Mateusz Cieplucha, wyśw. 1983 ks. Grzegorz Bugajak, wyśw. 1992
ks. Stanisław Danilewicz, wyśw. 1984 ks. Stanisław Ziętek, wyśw. 1997

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Barbara Sitek, 1979, Instytut Zakonny Świętej Rodziny z Bordeaux

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych od 1917–1940, od 1945–2006, małżeństw od 1917–1940, od 1945–2006, zmarłych od 1917–1940, od 1945–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. kan. Andrzej Miłosz, mian. 1 VIII 2018 tel. 42 680-10-00 w. 22

Wikariusze: ks. Krzysztof Żernicki, mian. 28 VIII 2010 tel. 42 680-10-00 w. 26
ks. dr Patryk Nowak, mian. 29 VIII 2020 tel. 42 680-10-00 w. 27

Na terenie parafii mieszka:
ks. kan. Marian Kołodziejczak tel. 42 680-10-00 w. 25

Kościół Rektoralny Sióstr Bernardynek pw. NMP Ostrobramskiej,
Matki Miłosierdzia
93-423 Łódź, ul. Rudzka 55/57, tel./fax 42 684-18-49
Rektor kościoła: ks. prał. Bartłomiej Rurarz, mian. 30 VI 2012

Pomoc duszpasterska: ks. prał. Józef Janiec, mian. 30 VI 2012

Na terenie przyklasztornym mieszka:
abp senior Władysław Ziółek

czynna  pn-pt 09:00-10:30  16:00-17:30

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.