Parafia Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Łodzi
Proboszcz: ks. Adam Bajer vel Bojer
Wikariusz: ks. Albin Żaba, ks. Sławomir Wojdal
Telefon: 42 633-45-37

Adres: Ogrodowa 22, 91-065 Łódź
http://www.jozef.org.pl/
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

Data erygowania: 29 XII 1909 r. (abp warszawski Wincenty Teofil Chościak Popiel)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Kościół ufundowany przez biskupa kujawskiego Antoniego Ostrowskiego w 1765 r. dla parafii Wniebowzięcia NMP w Łodzi. Na obecne miejsce przeniesiony w maju 1888 r. Drewniany, z bali modrzewiowych, na zewnątrz oszalowany, wewnątrz otynkowany. Od strony zewnęt¬rznej zachowuje styl drewnianych kościołów polskich. Wnętrze świątyni utrzymane w stylu klasycyzmu o zabarwieniu barokowym. Dwa rzędy kolumn dzielą go na 3 nawy. Poświę¬cenie 21 V 1888 r. przez abpa Wincentego Teofila Chościak Popiela. Rozbudowany w latach 1911–1914. W 1922 r. proboszcz ks. prałat Walenty Małczyński – kościół odmalowano, założono zieleńce, kwietniki, chodniki, park w którym wzniesiono figurę św. Józefa dłuta artysty rzeźbiarza Kowalskiego, wybudowano też dom dla pracowników kościoła. W 1923 r. sprowadzono z Firmy św. Wojciecha w Poznaniu nowy ołtarz główny i dwa boczne w stylu renesansowym. W 1934 r. wybudowano dzwonnicę murowaną, z zewnątrz obitą drewnem, sprowadzono ze Śląska 3 dzwony spiżowe. Księdzu proboszczowi w tych pocznaniach pomagał Prezes Rady Kościelnej p. Józef Wolczyński. Był nazywany „matką” wszystkich kościołów w Łodzi.

Wyposażenie kościoła:
Wnętrze w stylu klasycznym o zabarwieniu barokowym. Ołtarz główny: Wielki ołtarz w stylu sarkofagowym, drewniany, malowany. Ołtarz i figury są utrzymane w kolorach jasnych ze złoceniami i srebrzeniem. W środkowej części w niszy figura św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus ciesząca się kultem wiernych. Po bokach figury św. Piotra i św. Pawła. W zwieńczeniu ołtarza w złoconej glorii – Trójca Święta. Lewa boczna nawa: Ołtarz MB Bolesnej. Obaz MB Bolesnej z przełomu XVII i XVIII w. Po renowacji umieszczony w ołtarzu i czczony w nowennie. Słynący łaskami. Prawa boczna nawa: wg kroniki znajdował się w nim obraz św. Anny i Matki Bożej. Obecnie – płaskorzeźba Golgoty. Nawy boczne: Ołtarz MB Częstochowskiej i ołtarz św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Ołtarze są z 1928 r. wykonane z drewna przez Firmę św. Wojciecha z Poz¬nania. Organy 18-głosowe wykonane w 1951 r. przez Firmę Szczerbaniaka z Łodzi. Stacje Męki Pańskiej ufundowane w 1951 r., podporządkowane stylowi klasycyzmu. W dzwonnicy, stojącej na cmentarzu przykościelnym, znajdują się 3 dzwony, 2 spiżowe z 1948 r., trzeci stalowy z 1967 r.

Ulice należące do Parafii

Cmentarna – nr 1–8, Gdańska – nr 1–37 i 4–28, św. Jerzego, Legionów – 11–99 i 12–58, Lipowa – 1–11 i 2–6, 1 Maja – 3–39 i 4–36, Mielczarskiego – 3–35 i 4–34, Ogrodowa – 20–28, Próchnika – 5–51 i 16–54, Pogonowskiego – 1–17 i 4–18, Więckowskiego – 11–51, Wólczańska – 1–7 i 2–4, Zachodnia – 53–91, Żeromskiego – 1–17 i 4–18

Dni powszednie

07:00, 07:30, 17:30, 18:30

Soboty

07:00, 07:30, 17:30, 18:30

Niedziele i święta

08:30, 10:00, 11:30 (dla dzieci), 13:00,
13:00 Msza święta dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. w II niedzielę miesiąca (od X do IV ) w roku szkolnym,
16:00 Msza święta Trydencka - w języku łacińskim,
18:00 Msza święta

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 12 000

ODPUST: św. Józefa, 19 marca

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: 16, 17, 18 marca

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2004 r. (abp Władysław Ziółek)

CMENTARZ GRZEBALNY: 7 ha (1 km)

PLEBANIA: zbudowana w 1902 r., murowana, powiększona w 1974 r., centralne ogrzewanie, kanalizacja

KOŚCIOŁY I KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kościół garnizonowy pw. św. Jerzego, ul. św. Jerzego 9
Kaplica cmentarna pw. św. Józefa, ul. Ogrodowa 39

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, Legion Dusz, Oaza Rodzin, chór, asysta, ministranci, lektorzy, schola

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Henryk Przeździecki 1910–1915, późniejszy biskup podlaski
ks. Bronisław Sienicki 1915–1922
ks. Walenty Małczyński 1922–1952
ks. Stanisław Lesiewicz 1952–1968
ks. Tadeusz Kowalczyk 1968–1984
ks. Dionizy Markiewicz 1984–2002
ks. Franciszek Semik 2002–

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Andrzej Grefkowicz, wyśw. 1970
ks. Ryszard Grefkowicz, wyśw. 1972
ks. Andrzej Stępiński, wyśw. 1997

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII: –

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII: –

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1910–1941 i 1945–2006, małżeństw 1910–1941 i 1945–2006, zmarłych 1910–1941 i 1945–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Adam Bajer vel Bojer, mian. 27 V 2013 tel. 42 633-76-06
Wikariusze: ks. Sławomir Wojdal, mian. 28 VIII 2018
ks. Albin Żaba, mian. 28 VIII 2018

Pomoc duszpasterska: ks. Sebastian Krawczyk, mian. 29 VIII 2020

czynna pn-pt 15:00-17:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.