Archidiecezja Łódzka
Parafia Świętego Jana Chrzciciela w Świnach
Proboszcz: ks. Jarosław Życki
Wikariusz:
Telefon: 510-184-788

Adres: 95-040 Koluszki Świny 15 (pow. Łódź Wschód)
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: 1947 r. (bp Michał Klepacz)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Nowy kościół wybudowany w latach 1992–1997 wg projektu arch. Aleksego Dworczaka. Poświęcony w 1998 r. przez abpa Władysława Ziółka.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny i boczne w marmuru, dzwony przeniesione z poprzedniej dzwonnicy, Droga Krzyżowa, odmalowana, ze starego kościoła, organy elektryczne, ogrzewanie ławkowe firmy KAMO.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Frydrychów – 3 km, Kazimierzów – 2, Leosin – 4, Leszczyny Stare – 5, Lubiska – 3, Marianówek – 5, Olszewo – 4, Rewica - 4, Rewica Kolonia – 4, Rewica Szlachecka - 2, Świny Stare, Świny Kolonia – 1, Świny-Pieńki – 1,Świny Michałów - 1, Turbowice – 4, Wierzchy – 3, Władysławowo – 3

Dni powszednie

lato 17:00
zima 16:00
adwent 06:15

Soboty

lato 17:00
zima 16:00
adwent 06:15

Niedziele i święta

09:00, 11:30

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 714
ODPUST: Narodzenia św. Jana Chrzciciela, 24 czerwca
TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: piątek, sobota i II niedziela maja
OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2010 r. (bp Ireneusz Pękalski)
CMENTARZ GRZEBALNY: 1 ha (1 km)
PLEBANIA: zbudowana w latach 1983–1984, murowana, jednopiętrowa, centralne ogrzewanie, kancelaria, salka katechetyczna i salka konferencyjna
KAPLICE NA TERENIE PARAFII: –
FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, służba liturgiczna
PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
† ks. Stanisław Zalewski 1947–1962
† ks. Jarosław Rokicki 1978–1982
† ks. Mieczysław Szurgociński 1962–1966
ks. Wiesław Sikorski 1982–1985
ks. Julian Ryznar 1967–1969
† ks. Eugeniusz Niciński 1985–1992
ks. Kazimierz Ciosek 1969–1975
ks. Tadeusz Malec 1992–2004
† ks. Bogusław Sygitowicz 1975–1978
ks. Grzegorz Świtalski 2004–2015
KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Tadeusz Zatorski, wyśw. 1978
ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII: –
ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII: –
KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1947–2011, małżeństw 1947–2011,
zmarłych 1947–2011

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Jarosław Życki mian. 01.07.2015 tel. 510-184-788

czynna przed i po Mszy św.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.