Archidiecezja Łódzka
Parafia Świętego Jakuba Apostoła w Leźnicy Wielkiej
Proboszcz: ks. kan. Tadeusz Zatorski
Wikariusz:
Telefon: 42 718-03-75

Adres: 95-043 Leźnica Wielka
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: XV w. (abp gnieźnieński Wojciech Jastrzębiec)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Obecny kościół, drewniany na murowanym fundamencie, wystawiono w pocz. XVIII w. W 1882 r. odnowiony i poszerzony, dobudowano murowaną frontową przybudówkę i murowaną zakrystię. W latach 1920–1922 odrestaurowany. Kościół orientowany, konstrukcji zrębowej, oszalowany, jednonawowy, z wyższym wielobocznie zamkniętym prezbiterium. Poświęcony po II wojnie światowej przez bpa Wincentego Tymienieckiego. W 2001 r. postawiono nowe ogrodzenie, w 2003 r. wykonano malowanie drewnianej elewacji, a w 2004 r. pomalowano dach kościoła.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny barokowy z rzeźbami św. Wojciecha i św. Stanisława Biskupa Męczennika z końca XVII w. Ołtarze boczne – barokowe (w lewym krucyfiks rokokowy z XVIII w.) z rzeźbami Matki Boskiej i św. Jana Apostoła, w prawym obraz św. Antoniego z XVIII w. Organy stare i nowe, 2 dzwony, Droga Krzyżowa – współczesna.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Chrząstówek – 6 km, Kozikówka – 2, Krzepocin I – 8, Krzepocin II – 9, Krzepocinek – 3,5, Leźnica Wielka, wieś kościelna, Łążki – 3,5, Opole – 1,5, Porądzice – 3, Powodów I – 3, Powodów II – 4,5, Powodów III – 6, Różyce – 3, Różyce Nowe – 6, Różyce Żmijowe – 2, Skromnica – 3, Sucha Dolna – 3,5, Sucha Górna – 2,5, Sulimy – 5, Trojany – 3,5, Wierzbowa – 6, Wierzbówka – 5

Dni powszednie

07:00 lub 17:00 (V, VI, X)

Soboty

07:00 lub 17:00 (V, VI, X)

Niedziele i święta

09:30, 11:00, 15:00 (zimą) 16:00(latem)

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 1855

ODPUST: św. Jakuba Apostoła, obchodzony w niedzielę po 25 lipca

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: niedziela Chrystusa Króla, poniedziałek, wtorek

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2002 r. (abp Władysław Ziółek)

CMENTARZ GRZEBALNY: 1 ha 72 a (700 m)

PLEBANIA: oddana do użytku w 1994 r., murowana, centralne ogrzewanie, kanalizacja

FORMY DUSZPASTERSTWA: Bractwo św. Anny, Żywa Róża, schola, asysta, ministranci

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Ludwik Słomczyński 1910–1922; ks. Piotr Siczek 1972–1975
ks. Zygmunt Wertyński 1922–1932; ks. Zdzisław Dębski 1975
ks. Józef Ziętek 1945–1946; ks. Stanisław Ornat 1975–1977
ks. Jan Frątczak 1946; ks. Stanisław Wasilewski 1977–1989
ks. Szczepan Rębowski 1947–1948; ks. Marek Rzeźnicki 1989–1999
ks. Franciszek Pabińczyk 1948–1952; ks. Franciszek Kijowski 1999–2003
ks. Aleksy Płuszka 1952–1972 ks. Tadeusz Zatorski 2003–

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
† ks. Franciszek Pabjańczyk, wyśw. 1928

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
o. Dacjusz Robert Wajda, wyśw. 2001

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1945–2006, małżeństw 1945–2006,
zmarłych 1945–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. kan.Tadeusz Zatorski, mian. 4 VI 2003 tel. 42 718-03-75

czynna pn-sb 7:30-9:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.