Archidiecezja Łódzka
Parafia Świętego Floriana w Domaniewie
Proboszcz: ks. Tomasz Estkowski
Wikariusz:
Telefon: 43 678-02-25

Adres: 99-205 Dalików Domaniew 35
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: XIV w. (abp gnieźnieński Jarosław Bogoria Skotnicki)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Wystawiony w pocz. XVI w. z fundacji chorążego łęczyckiego Stanisława Zalewskiego. Styl późnogotycki, orientowany, murowany z cegły o regularnym układzie polskim. Jednonawowy z węższym prezbiterium, zamkniętym węższą, półkolistą apsydą i czworoboczną wieżą od zachodu. Od północy przy prezbiterium zakrystia, przy nawie kruchta. W prezbiterium sklepienie kolebkowe z kuszetami, nad apsydą o dekoracji sgraffitowej, ornamentacji okuciowej rozmieszczonej w pasach naśladujących układ żeber sklepienia późnogotyckiego; w polach kartusze herbowe: Korab i Dołęga z pocz. XVII w. W nawie strop z desek, filary przyścienne ścięte. Zakrystia i pomieszczenia w wieży na parterze i na I kondygnacji sklepione kolebkowo z lunetami. Drewniany chór muzyczny. Zewnątrz kościoła oszkarpowanie. Okna ostrołukowe. Pod okapem dachu, wokół kościoła oraz nad kondygnacjami wieży fryzy z cegieł ułożonych na kant. Wschodni szczyt nawy rozczłonkowany tynkowanymi blendami. Dach dwuspadowy, nad zakrystią i kruchtą pulpitowy.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny z drugiej poł. XVIII w., późnobarokowy z herbami Korab i Jelita, z rzeźbami świętych i obrazami MB Częstochowskiej w sukience z przełomu XVII i XVIII w. oraz św. Józefa z początku XIX w. Ołtarze boczne z pocz. XIX w., w jednym obraz św. Jadwigi z poł. XIX w. Do zabytków sztuki stanowiących własność parafii należą: ambona barokowa, rokokowe organy, chrzcielnica wczesnorenesansowa, krucyfiks z XVII w., 2 krzyże procesyjne – barokowe, 2 dzwony, Droga Krzyżowa.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Antoniew – 2 km, Brudnów – 2, Domaniew, wieś kościelna, Domaniewek – 2, Drwalew – 4, Idzikowice – 3, Julianów – 2,5, Krasnołany – 1, Nasale – 4, Orzeszków – 4, Psary – 3, Tobolice – 1

Dni powszednie

18:00

Soboty

18:00

Niedziele i święta

09:00, 11:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 980

ODPUST: św. Floriana, obchodzony w niedzielę po 4 maja;
św. Jadwigi, obchodzony w niedzielę po 16 października

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: II niedziela Wielkiego Postu, poniedziałek, wtorek

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2004 r. (bp Adam Lepa)

CMENTARZ GRZEBALNY: 80 a (200 m)

PLEBANIA: zbudowana w 1897 r., stan techniczny słaby, murowana, kanalizacja, brak centralnego ogrzewania

KAPLICE NA TERENIE PARAFII: –

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, schola, asysta, oaza

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Stanisław Gąsiorowski 1911–1921; ks. Roman Skarbek 1947–1957
ks. Antoni Margoński 1921–1924; ks. Zygmunt Opala 1957–1970
ks. Andrzej Rogoziński 1924–1925; ks. Zdzisław Dębski 1970–1975
ks. Telesfor Kopydłowski 1925–1928; ks. Tadeusz Bednarek 1975–1983
ks. Wojciech Kubiś 1928–1930; ks. Stanisław Janusz 1983–1986
ks. Antoni Strumiłło 1930–1933; ks. Marian Ludwisiak 1986–1997
ks. Józef Górecki 1933–1941; ks. Stanisław Matuszewski 1997–
ks. Edwin Grochowski 1945–1947;

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Jan Orczykowski, wyśw. 1984, zm. w 2012r.
ks. Zbigniew Wołkowicz, wyśw. 1996

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Urszula Janiszewska, Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi
† s. Więckowska, zm. 1995 r.

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1811–2006, małżeństw 1811–2006,
zmarłych 1811–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Tomasz Estkowski, mian. 1 VII 2018 tel. 43 678-02-25

czynna po Mszy św.