Archidiecezja Łódzka
Parafia Świętego Alberta Chmielowskiego w Piotrkowie Trybunalskim
Proboszcz: ks. Krzysztof Milczarek
Wikariusz:
Telefon: 44 646-32-02

Adres: Jeziorna 39/41, 97-300 Piotrków Trybunalski
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: 1 X 1989 r. (bp Władysław Ziółek)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Budowany w latach 1997–2001 wg projektu architektów Henryka Derewęda i Jacka Sokołowskiego. Konsekrowany 17 VI 2001 r. przez abpa Władysława Ziółka.

Wyposażenie kościoła:
Droga Krzyżowa – obrazy olejne, organy elektroniczne, nagłośnienie, ogrzewanie.

Ulice należące do Parafii

Baśniowa, Cytrynowa, Chabrowa, Daliowa, Dobra, Gołębia, Grzybowa, Hoża, Iglasta, Jagodowa, Jałowcowa, Jaśminowa, Jeziorna, Kapitańska, Kleszcz, Koralowa, Korzenna, Krańcowa, Krokusów, Liliowa, Łowiecka, Miodowa, Narcyzów, Palmowa, Paproci, Piwna, Pomarańczowa, Poranna, Porzeczkowa, Poziomkowa, Pszczela, Roślinna, Rumiankowa, Rusałki, Sasanek, Strzelnicza, Świeża, Tymiankowa, Wierzeje, Wrzosowa, Zawiła, Zawilców, Żeglarska, Żołędziowa, Żywiczna

Dni powszednie

18:00

Soboty

18:00

Niedziele i święta

08:30, 10:00, 11:30

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 2000

ODPUST: św. Alberta Chmielowskiego, 17 czerwca

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: od niedzieli Chrystusa Króla

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2001 r. (abp Władysław Ziółek)

CMENTARZ GRZEBALNY: w par. św. Jacka, wspólny dla parafii miasta

PLEBANIA: w budowie, cztery pokoje jeszcze nie wykończone

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica MB Wspomożenia Wiernych w Domu Braci Szkolnych, ul. Wrzosowa 8
FORMY DUSZPASTERSTWA: Kółka Różańcowe – starsi i dziecięce, Kółka Ministranckie, asysta, schola młodzieżowa i dziecięca, świetlica przy parafii – opieka charytatywna i dokształcanie dzieci

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Roman Ochnicki 1989–1996
ks. Remigiusz Wysocki 1996–

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Władysław Staśkiewicz

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
o. Jarosław Chrzanowski TJ, 2000

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII: –

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1990–2006, małżeństw 1990–2006,
zmarłych 1990–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Krzystof Milczarek mian. 1 VII 2013 tel. 44 646-32-02
Na terenie parafii mieszka:
ks. Kazimierz Kierner, ul. Wrzosowa 8 tel. 44 646-32-92
ks. Remigiusz Wysocki

czynna pn-pt 9:00-10:00 16:00-18:00

sb 16:00-18:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.