Archidiecezja Łódzka
Parafia Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela i Świętej Trójcy w Budzynku
Proboszcz: ks. Tomasz Estkowski
Wikariusz:
Telefon: 43 678-07-07

Adres: 99-205 Budzynek 21 (poczta Dalików)
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 1926 r. (bp Wincenty Tymieniecki)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Wybudowany w latach 1710–1711, drewniany, orientowany, konstrukcji zrębowej. W fasadzie nadwieszony występ chóru muzycznego, wsparty na dwóch słupach. Dach trójspadowy, gontowy z okapem, dwie wieżyczki na sygnaturkę. Dzwonnica wybudowana w latach 1977–1978.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny barokowy z XIX w., 2 boczne ołtarze rokokowe z rzeźbami świętych i obrazami MB z Dzieciątkiem (XVIII w.) i św. Józefa (XVIII w.). Obrazy: Uczta Herodiady – Ścięcie św. Jana Chrzciciela; św. Eframa z XVIII w. Dwie rzeźby gotyckie w ołtarzu z pierwszej poł. XV w. Dzwonnica wybudowana w 1978 r.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Budzynek, wieś kościelna, Janów – 0,5 km, Kosobudy – 2, Marysławów – 5, Stefanów – 2, Woźniki – 1

Dni powszednie

zima 17:00

lato 19:00

Soboty

zima 17:00

lato 19:00

Niedziele i święta

09:00, 11:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 340

ODPUST: ścięcie św. Jana Chrzciciela, 29 sierpnia, obchodzony w ostatnią niedzielę sierpnia

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: V niedziela Wielkiego Postu, poniedziałek i wtorek

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 1999 r. (bp Adam Lepa)

CMENTARZ GRZEBALNY: 0,3 ha (800 m)

PLEBANIA: zbudowana w 1926 r., murowana z kamienia, kanalizacja, brak centralnego ogrzewania, stan bardzo zły

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, schola, ministranci

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:

ks. Marian Jarczyk 1926–1929
ks. Władysław Świderek 1930–1931
ks. Leon Łomiński 1931–1932
ks. Józef Kotela 1932–1938
ks. Władysław Żwirek 1938–1941
ks. Kazimierz Gadzinowski 1945–1946
ks. Edwin Grochowski 1946–1947
ks. Józef Paluch 1947–1954
ks. Stanisław Jasiński 1954–1960
ks. Roman Krajewski 1960–1966
ks. Tadeusz Zielewski 1966–1967
ks. Bronisław Gwizdała 1967–1969
ks. Czesław Krysiński 1969–1974
ks. Mieczysław Wagner 1974–1978
ks. Roman Krzeslak 1978–1986
ks. Henryk Eliasz 1986–1989
ks. Stanisław Opala 1989–1992
ks. Tadeusz Koziorowski 1992–1994
ks. Andrzej Blewiński 1994–1997
ks. Krzysztof Kołodziejczyk 1997–2005
ks. Stanisław Wroński 2005–

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1926–1940, 1945–2006, małżeństw 1926–1940, 1945–2006, zmarłych 1926–1940, 1945–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Tomasz Estkowski, mian. 1 VII 2018 tel.43 678-07-07

czynna po Mszy św.