27.02.2020
Archidiecezja Łódzka
Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża w Brzezinach
Proboszcz: ks. Mariusz Wojturski
Wikariusz: ks. Sławomir Wojdal
Telefon: Kancel. 46 874-31-74

Adres: Kościuszki 48, 95-060 Brzeziny Łódzkie
http://www.archidiecezja.lodz.pl/brzeziny-fara
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

Data erygowania:1139 r. (abp gnieźnieński Jakub ze Żnina)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Wybudowany pod koniec XIII w., prawdopodobnie przez bożogrobców. Odnawiany kilkakrotnie stracił swój pierwotny surowy gotyk. W 1515 r. od strony płd. dobudowana została kaplica MB Różańcowej, przypominająca architekturą kaplicę Zygmuntowską na Wawelu. W 1619 r. od strony płn. dobudowana została kaplica Świętego Krzyża. Około 1840 r. nieodnawiany kościół bliski był ruiny i jakiś czas nawet był zamknięty. Po przebudowie poświęcony 30 X 1853 r. Jest to kościół orientowany, murowany, jednonawowy z węższym i niższym prezbiterium. Przy prezbiterium i nawie od płn. strony piętrowa zakrystia, przy niej od wschodu mała i niska kruchta.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Adamów – 5 km, Brzeziny Łódzkie, miasto z kościołem parafialnym, kościołem Św.Anny i kościołem Św. Ducha, Grzmiąca–4, Helenów – 4, Ksawerów – 5, Lipiny – 5, Małczew – 5, Paprotnia – 3, Polik – 4, Tadzin – 3, Witkowice – 3.

Dni powszednie

07:00, 17:30, 18:00

Soboty

07:00, 17:30, 18:00

Niedziele i święta

07:30, 8:00(św. Anna), 09:00, 10:30, 12:00 (suma), 18:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW:6500

ODPUST: Podwyższenia Świętego Krzyża, 14 września

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: 12, 13 i 14 września

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2011 r. (bp Ireneusz Pękalski)

CMENTARZ GRZEBALNY: stary cmentarz 2,4605 ha, nowy 1,2367 ha (400 m)

PLEBANIA: murowana, kryta blachą, z drewnianą werandą, zbudowana ok. 1890 r., w stylu klasycystycznym, gruntownie wyremontowana w latach 1984–1985, kanalizacja, centralne ogrzewanie (remont w 2005 r.)

KOŚCIOŁY I KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kościół Sióstr Bernardynek, pw. Świętego Ducha, ul. Kościuszki 1/3
Kościół św. Anny, ul. św. Anny 43

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża; schola młodzieżowa Samuel; liturgiczna służba ołtarza – ministranci; Apostolstwo Dobrej Śmierci; stała opieka duszpasterska nad członkami klubu AA i grupą abstynencką; kapelania w Domach Pomocy Społecznej w Brzezinach i w Lipinach; Grupa modlitewnego czuwania na Jasnej Górze.

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Walenty Kalicki 1908–1926
ks. Czesław Stańczak 1926–1928
ks. Jan Cesarz 1928–1930
ks. Zygmunt Wronowski 1930–1940
ks. Jan Fondaliński 1940–1941
ks. Franciszek Szczepański 1945–1947
ks. Jerzy Wirszyłło 1947–1949
ks. Leopold Jarosz 1949–1953
ks. Jan Jachimek 1953–1955
ks. Zygmunt Franczewski 1955–1957
ks. Ryszard Moskwa 1957–1960
ks. Jan Wróblewski 1960–1962
ks. Franciszek Szymczyk 1962–1966
ks. Ryszard Salski 1967–1975
ks. Adam Bakura 1976–1982
ks. Jan Szuba 1984–1989
ks. Stanisław Wasilewski 1989–1999
ks. Bogumił Walczak 1999–2015

Obsada personalna:
proboszcz: ks. Mariusz Wojturski mian. 1 VII 2015 tel. 46 874-21-41
wikariusz: ks. Sławomir Wojdal mian. 30 VIII 2019 tel. 46 874-31-18

rezydent: ks. Bogumił Walczak tel. 46 874-32-49

Kościół Rektoralny Sióstr Bernardynek pw. Świętego Ducha

95-060 Brzeziny, ul. T. Kościuszki 1/3

kancelaria czynna:

poniedziałek - piątek 9:00-10:00; 16:00-17:00

sobota 9:00-10:00