Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża w Łodzi
Proboszcz: ks. kan. Adam Rogulski
Wikariusz: ks. Paweł Zieliński, ks. Kazimierz Woźniak
Telefon: 42 632-57-92

Adres: Sienkiewicza 38, 90-009 Łódź
E-mail: swkrzyz.lodz@gmail.com

http://www.swkrzyz.com.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

Data erygowania: 25 I 1885 r. (abp warszawski Wincenty Teofil Chościak Popiel)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Wybudowany w latach 1860–1880. Murowany, styl neoromański, wg projektu Franciszka Tournelle’a. Zbudowany na planie krzyża, 3-nawowy, z dwiema kaplicami, z wieżą na frontonie, od wschodu i zachodu kruchty, zakrystia za głównym ołtarzem, dwa szeregi niewielkich okien. Poświęcony 19 V 1888 r. przez abpa Wincentego Teofila Chościak Popiela.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny drewniany, marmoryzowany, dar Karola Scheiblera, przedstawia wizerunek Zbawiciela na Krzyżu z figurami NMP i św. Jana oraz św. Piotra i św. Pawła (rzeźbiarz B. Syrewicz). Ołtarze boczne ufundowane przez Edwarda Herbsta. Ambona i organy (31 głosów) ufundowane przez Karola Scheiblera. Witraże z 1891 r. W latach 1920–1930 parafianie ufundowali 3 dzwony i Drogę Krzyżową (gips). W 1926 r. przy kościele dobudowano kaplicę św. Antoniego, 2 boczne przedsionki i nową zakrystię.

Ulice należące do Parafii

Dowborczyków – str. nieparz., Gdańska – nr 69–132, Jaracza – 1–31, Kilińskiego – 37–109 i 62–120, pl. Komuny Paryskiej, Kopernika – 1–11 i 2–12, al. Kościuszki – 11–93 i 8–78, Moniuszki, Narutowicza – 1–33 i 2–60, Nawrot – 43–49 i 2–52, 6 Sierpnia – 1–9 i 2–20, Piłsudskiego – str. płn. od Piotrkowskiej do Gdańskiej i od Kilińskiego do Dowborczyków, Piotrkowska – 29–153 i 34–124, Schillera, Sienkiewicza – 1–67 i 2–50, Struga – 1–21 i 2–28, Traugutta, Tuwima – 1–25 i 2–58, Więckowskiego – 2–20, Wólczańska – 39–127 i 10–118, Wschodnia – 55–69 i 62–76, Zachodnia – 97–109 i 72–86, Zamenhofa – 1–19 i 2–22, Zielona – 1–13 i 2–8

Dni powszednie

07:00, 07:30, 18:00
/w okresie wakacyjnym 07:00 i 18:00/

Soboty

07:00, 07:30, 18:00
/w okresie wakacyjnym 07:00 i 18:00/

Niedziele i święta

07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 19:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 9500

ODPUST: Podwyższenia Świętego Krzyża, 14 września

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: stałe, codzienne wystawienie Najświętszego Sakramentu

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2003 r. (bp Adam Lepa)

PLEBANIA: nowy dom parafialny wybudowany w 1980 r., murowany, centralne ogrzewanie, kanalizacja

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, III Zakon św. Franciszka, Apostolstwo Modlitwy, Apostolat Maryjny, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, ministranci

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Jan Bączek 1920–1940
ks. Grocholewski 1940–1945
(kościół obsługujący Niemców)
bp Kazimierz Tomczak 1945–1967
ks. Ludwik Ziętek 1968–1972
ks. Stanisław Jaworski 1972–1975
ks. Kazimierz Bałczewski 1975–1985
ks. Franciszek Kowalski 1985–1990
ks. Marian Wiewiórowski 1990–1997
ks. Wojciech Danka 1997–

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
† ks. Zygmunt Hołdrowicz, wyśw. 1926
ks. Tadeusz Pecolt, wyśw. 1937
† ks. Henryk Wymysłowski, 1952
ks. Henryk Majchrzak, wyśw. 1955
† ks. Władysław Burak, wyśw. 1959
ks. Sławoj Pryt, wyśw. 1965
ks. Marcin Sokołowski, wyśw. 1975
ks. Andrzej Galiński, wyśw. 1979
ks. Andrzej Kuna, wyśw. 1984
ks. Piotr Turek, wyśw. 1988

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII: –

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Barbara [Konrada] Koziarska, 1984, albertynka
s. Halina Pietrzak, 1950, salezjanka
s. Grażyna Wlaźlik, 1975, salezjanka

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1885–2006, małżeństw 1885–2006,
zmarłych 1885–2005

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. kan. Adam Roguski,  mian. 1 VIII 2018 tel. 606 621 010

Wikariusze:
ks. Paweł Zieliński (senior), mian. 29 VIII 1998 tel. 42 632-57-92
ks. Kazimierz Woźniak, mian. 28 VIII 2018

Na terenie parafii mieszka: ks.Michał Misiak  tel. 607 475 877

czynna: pn-pt 10:00-11:00 16:00-18:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.