Parafia Najświętszego Imienia Maryi w Łodzi
Proboszcz: ks. Krzysztof Janiec
Wikariusz: ks. Mateusz Stolarczyk
Telefon: 42 680-24-05
Fax: FACEBOOK www.facebook.com/nimlodz/

Adres: Sopocka 23/29, 93-490 Łódź
E-mail: janiec.k@archidiecezja.lodz.pl

https://archidiecezja.lodz.pl/parafia/nim
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna
Ogłoszenia
Intencje

Rys Historyczny

Data erygowania: 1 IX 1992 r. (abp Władysław Ziółek)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Na początku istnienia parafii nabożeństwa i msze święte odbywały się w kościele św. Józefa, a od września 1993 r. w przystosowanej do sprawowania kultu tymczasowej kaplicy, mieszczącej się w dawnym kinie „Muza” przy ul. Pabianickiej 173. W lipcu 1996 r. wybudowano wg projektu arch. Mirosława Rybaka
i arch. Marka Grymina oraz konstruktora inż. Janusza Freya nową kaplicę na placu parafialnym przy ul. Sopockiej 23/29, poświęconą 15 IX 1996 r. przez abpa Władysława Ziółka. 19 III
1998 r. abp Władysław Ziółek poświęcił plac pod budowę ośrodka parafialnego i od tego dnia rozpoczęto budowę ośrodka parafialnego wg projektu arch. Marka Grymina. Budynek kościoła jest bazyliką trójnawową bez transeptu z przęsłem wieżowym i wieżą-dzwonnicą, zlokalizowaną przy kruchcie głównej. Konstrukcja budynku mieszana żelbetowo-murowa, dach nad kościołem dwuspadowy konstrukcji drewnianej na ramach żelbetowych. 5 V 2000 r. abp Władysław Ziółek wmurował akt erekcyjny i kamień węgielny, 12 IX 2003 r. poświęcił stan surowy kościoła w celu umożliwienia sprawowania okolicznościowych mszy świętych, a 6 V 2012 go konsekrował.
Wyposażenie kościoła:
Posadzka granitowa położona w VIII 2007 r., Ściana ołtarzowa wg projektu Bogusława Solskiego i figura Matki Bożej w ścianie ołtarzowej autorstwa Krystyny Solskiej, poświęcona przez abpa Władysława Ziółka 16 IX 2007, Droga Krzyżowa autorstwa Bogusława Karaska poświęcona przez bpa Adama Lepę 9 XII 2007, ołtarz główny, ambonka i pulpit przy miejscu przewodniczenia zaprojektowane przez Beatę Mirowską wykonał z piaskowca Paweł Witkowski (20 XII 2008). Dzwon „Antoni” na wieży kościelnej odlany w Pracowni Ludwisarskiej Jana Felczyńskiego), poświęcony przez bpa Adama Lepę 16 X 2008. Ławki dębowe w nawie głównej i w bocznych wykonane do maja 2012 r., organy elektroniczne, nagłośnienie.

Ulice należące do Parafii

Blokowa – str. parz., Błotna, Bolesława, Chocianowicka, Deltowa, Dubois, Ewangelicka, Gombrowicza – nr 5–27 i 8–26, Hoffmanowej, Holownicza, Joanny, Kanałowa, Kijanki, Komunalna – 1–17 i 2–18, Ksawerowska – 83 do końca str. nieparz., Lotnicza, Łódzka, Mewy, Mielizny, Międzyrzecze, Morawska, Muszlowa, Notecka, Niedziałkowskiego, Niepołomicka, Nurkowa, Odrzańska, Pabianicka – str. nieparz. od rzeki Olechówki do końca i str. parz. od 188 do 238, Pawła, Pilska, Podmokła, Pokładowa – od ul. Dubois do rzeki Olechówki, Pokojowa, Polarna, Portowa, Powiatowa, Prądzyńskiego – parz. od 90 do końca i nieparz. od 107–125, Prośnieńska, Przewodnia – str. parz. od 2 do 10, Przystań, Pusta, Reduta, Regera, Retmańska, Reymonta, Rodziewiczówny, Równi­kowa, Rtęciowa, Rudzka – 1–15 i 2–24, Skromna, Słupska – str. nieparz., Sopocka, Spławna, Starogardzka, Starorudzka – od ul. Pabianickiej do 23 i 28, Teodorowicza, Terenowa, Ujście, Uroczysko, Widawska, Zabrzeźna, Zatokowa, Zjednoczenia, Zuchów

Dni powszednie

18:00 i 18:30, 18:00 (VII - VIII),

Adwent 06:45 i 18:00

Styczeń 08:00 i 18:00

Soboty

08:00 i 18:00 - wieczorna  sprawowana z najbliższej niedzieli,  Adwent 06:45 i 18:00,

Niedziele i święta

08:30, 10:00, 11:15, 12:30 i 18:00 W lipcu i sierpniu nie ma mszy św. o godz. 12:30

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Krzysztof Janiec, mian. 26 IV 1996
tel. 42 680-24-05
e-mail: janiec.k@archidiecezja.lodz.pl

Wikariusz: ks. Mateusz Stolarczyk, mian. 25 VIII 2020 r.

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 4400

ODPUST: Najświętszego Imienia Maryi, dnia 12 września o godz. 18:00

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2018 r. (Ks. Biskup Ireneusz Pękalski)

PLEBANIA: połączona z kościołem, wybudowana w latach 1998-1999 r., z dwoma zestawami mieszkań, kanalizacja, centralne ogrzewanie

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywy Różaniec, Honorowa Straż Najświę­tszego Serca Pana Jezusa, Zespół muzyczny „Amen”, ministranci

PROBOSZCZOWIE od powstania parafii:
ks. Bogumił Bylinka 1992–1996
ks. Krzysztof Janiec 1996–

Wikariusze od powstania parafii:
ks. Jacek Kucharski 1994–1998
ks. Jan Furgała 1998–2003
ks. Jacek Wojciechowski 2003–2006
ks. Marek Kołosowski 2006–2012
ks. Piotr Niciński 2012–2015
ks. Michał Dolaciński 2015-2020
ks. Mateusz Stolarczyk 2020-

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych od 1992, małżeństw od 1992, zmarłych od 1992

Nr konta bankowego:
67 1020 3378 0000 1502 0106 1209

KANCELARIA czynna w dni powszednie od 16:00 do 18:00

 25 Niedziela w okresie zwykłym (20.09.2020)

Jutro – w poniedziałek - w liturgii Kościoła przypada Święto św. Mateusza Ewangelisty. Tego dnia obchodzi imieniny ks. Mateusz. Z tej racji msza św. w jego intencji, jako wyraz życzliwości parafian, będzie sprawowana o godz. 18:30. W czasie procesji z darami będzie można złożyć solenizantowi indywidualne życzenia.

We wtorek – 22 września – o godz. 19:00 spotkanie z kandydatami do bierzmowania z klasy pierwszej szkoły średniej, którzy w kwietniu 2021 przyjmą ten sakrament. Kandydaci z klasy VIII mogą się już zapisywać do bierzmowania na rok 2022 w kancelarii parafialnej w godz. od 16:00 do 18:00

W zakrystii są do odbioru zdjęcia z I Komunii św.

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszły do wieczności śp. Helena Osieja i Leokadia Trzęsowska.

 Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

 

W niedziele 20.IX. msze św. sprawują:

08:30 – ks. Krzysztof

10:00 – ks. Mateusz

11:15 – ks. Krzysztof

12:30 – ks. Mateusz

18:00 – ks. Krzysztof

 

Intencje mszy św. :

Niedziela 20.IX

08:30 – + Salomeę Bryja w rocz. śm.

10:00 – W 6 r. ślubu Aleksandry i Jacka

11:15 – + Marka Kozłowskiego

12:30 - + Wacława Jerominko w rocznicę śmierci

18:00 – + Józefę i Władysława Sadowskich

Poniedziałek 21

18:00 – + Za dusze w czyśćcu cierpiące

18:30 – W intencji Ks. Mateusza z racji imienin – od wspólnoty parafialnej

Wtorek 22

18:00 – + Jadwigę Morawicz

18:30 - +

Środa 23

18:00 – + Edytę Przybylską

18:30 - + Jacka i Mirosława Brychów

Czwartek 24

18:00 – + Zofię Pilczuk – od siostry Teresy z rodziną

18:30 - + Jana Wojciechowskiego – od mamy Heleny

Piątek 25

18:00 – + Marię Brzezińską i jej rodziców

18:30 - + Leokadię Trzeęsowską

Sobota 26

08:00 – O Boże błog. i potrzebne łaski dla Aleksandry i Michała na nowej drodze życia

18:00 - + Katarzynę i Klemensa Bąków Stanisława i Franciszkę, Annę i Franciszka Źródłowskich Stefanię Grzędowską

Niedziela 27

08:30 – +

10:00 – + Jacka Millera

11:15 – + Mariannę i Feliksa Cecylię i Tadeusza i Kazimierza Jaworskich Edwarda Łaskiego Stefana Konkę.

12:30 - + Halinę i Tadeusza Mrówczyńskich Bogusławę i Aleksandra Paszaków Stanisława Morawca

18:00 – + Helenę i Piotra Wypartów Franciszkę i Witolda Sędzińskich

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.