Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Michała Archanioła w Łasku
Proboszcz: ks. kan. Piotr Pirek
Wikariusz: ks. Andrzej Michalak, ks. Piotr Urbaniak
Telefon: 43 675-36-07

Adres: Warszawska 15, 98-100 Łask
http://www.lask-sanktuarium.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 17 V 1366 r. (abp gnieźnieński Jarosław Bogoria ze Skotnik)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Obecny kościół wybudowany w latach 1517–1523, murowany, w stylu gotyckim, z fundacji abpa gnieźnieńskiego Jana Łaskiego. W 1749 r. podczas wielkiego pożaru kolegiata spłonęła. Odbudowana przez Marcina Załuskiego, Antoniego Narzymskiego i Grzegorza Zachariasiewicza, ale już w stylu barokowym. Jest to kościół orientowany, trójnawowy, z prezbiterium zamkniętym. Konsekrowany 2 III 1525 r. przez abpa Jana Łaskiego i w tym dniu wyniesiony do godności kolegiaty. 24 IX 2005 r. arcybiskup Władysław Ziółek ustanowił kościół Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Michała Archanioła w Łasku Sanktuarium Maryjnym (Abp-453-1201/05). 25 IX 2005 r. Prymas Polski kard. Józef Glemp dokonał uroczystej koronacji Matki Bożej Łaskiej z Dzieciątkiem. Korony zostały pobłogosławione 18 VIII 2002 r. na Błoniach Krakowskich przez Jana Pawła II.
Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny rokokowy z obrazem św. Michała Archanioła, malował Filip Castaldi, oraz rzeźbami aniołów. Boczny ołtarz rokokowy z obrazami Świętej Rodziny (XVIII w.) i św. Rocha oraz św. Antoniego, Wojciecha i Stanisława. Srebrna trumienka na relikwie św. Juliana XVII w.Boczny ołtarz rokokowy NMP Różańcowej i św. Walentego z rzeźbami św. Wawrzyńca i Zakonnicy. Ołtarz w kaplicy NMP z Dzieciątkiem z 1760 r., okrągła, alabastrowa płaskorzeźba NMP z końca XV w. przypisywana Andrea della Robbi, przywieziona z Rzymu przez abpa Jana Łaskiego.

Ulice należące do Parafii

Armii Krajowej, Broniewskiego, Batorego, Czarnieckiego, pl. Dąbrowskiego, Górna, Jana Łaskiego, Jana Pawła II, Karpińskiego, Kasprowicza, Kilińskiego, Kononowicza, Konopnickiej, Kościelna, Kościuszki, Kwirama, pl. 11 Listopada, Łąkowa, 1 Maja, 9 Maja, Matejki, Mickiewicza, Narutowicza, Objazdowa, Okrzei, Polna, Południowa, Północna, Prostokątna, Prusa, Przemysłowa, Reymonta, Rodziny Bujnowskich, Sienkiewicza, Skłodowskiej, Słoneczna, Słowackiego, Silikaty, Strażacka, Tylna, Warszawska, Wąska, Widawska, Wiosenna, Zachodnia, Zielona, Żeromskiego

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Dąbrówka –5 km, Gorczyn – 3, Łopatki – 3,5, Łopatki Cegielnia – 3, Orchów – 1,5, Podłaszcze – 2, Sylikaty i Wola Łaska – 1,5

Dni powszednie

06:30, 07:00, 18:00

Soboty

06:30, 07:00, 18:00

Niedziele i święta

07:00, 09:00, 10:30, 12:00, 16:00, 18:00
kaplica w Łopatkach 10:30

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 9000
ODPUST: Niepokalanego Poczęcia NMP, 8 grudnia;
św. Michała Archanioła, 29 września
TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: 6, 7, 8 grudnia
OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2004 r. (bp Adam Lepa)
CMENTARZ GRZEBALNY: 5,777 ha (300 m)
PLEBANIA: zbudowana w latach 1812–1830, murowana, nadbudowa pierwszego piętra w 1958 r., kanalizacja, centralne ogrzewanie
KOŚCIOŁY I KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kościół garnizonowy pw. Świętego Ducha i św. Rafała Archanioła, ul. Jana Pawła II nr 14
Kaplica w Domu Sióstr Sercanek, Łask, ul. Kościelna 20
Kaplica św. Franciszka, na cmentarzu grzebalnym
Kaplica MB Nieustającej Pomocy, w Łopatkach
FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, Biuro Radia Maryja, schola, ministranci, Rycerstwo Niepokalanej, Stowarzyszenie MB Patronki dobrej śmierci, Duchowa Adopcja dziecka poczętego
PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Gustaw Łaski 1921–1925
ks. Stanisław Sieciński 1930–1933
ks. Edward Kopczyński 1925–1930
ks. Zygmunt Gajewicz 1933–1942
kościół zamknięty 1941–1945
ks. Jan Jachimiak 1955–1957
ks. Czesław Ochnicki 1945–1947
ks. Zygmunt Franczewski 1957–1971
ks. Bronisław Gajda 1947–1948
ks. Józef Naruszewicz 1971–1986
ks. Wacław Breitenwald 1948–1950
ks. Henryk Koźmiński 1986–2000
ks. Zygmunt Franczewski 1950–1955
ks. Marian Ciupiński 2000–
KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
† ks. Henryk Fiutkowski, wyśw. 1952
ks. Zbigniew Kaczmarkiewicz, wyśw. 1985
ks. Jerzy Świątek, wyśw. 1960
ks. Jarosław Leśniak, wyśw. 1994
ks. Ireneusz Kulesza, wyśw. 1980
ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII: –
ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Halina Elżbieta [Chrystosława] Adamczewska, 1981
s. Zofia Anna [Marta] Mazur, 1981
s. Teresa [Marcina] Glezman, 1981
s. Wiesława [Teresa] Snopkowska, 1980
s. Halina [Weronika] Stawicka, 1979
Wszystkie siostry ze Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego
KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1920–2006, małżeństw 1946–2006,
zmarłych 1946–2006
OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz:
ks. kan. Piotr Pirek, mian. 1 VII 2015 tel.fax 043 676-19-60

Wikariusze:
ks. Andrzej Michalak, mian. 28 VIII 2018, tel. 43 675-21-53
ks. Piotr Urbaniak, mian. 30 VIII 2014, tel. 43 675-88-26

Na terenie parafii mieszka ks. Henryk Eliasz (emeryt, spowiednik)

czynna pn-pt 11:00-16:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.