Archidiecezja Łódzka
Parafia Nawrócenia Świętego Pawła i Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wygiełzowie
Proboszcz: ks. Krzysztof Piec
Wikariusz:
Telefon: 44 634-14-26

Adres: Wygiełzów 33, 97-425 Zelów
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: XV w. (abp gnieźnieński Wojciech Jastrzębiec)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Kościół orientowany, konstrukcji zrębowej, jednonawowy z węższym wielobocznie zamkniętym prezbiterium. Przy nawie od południa kruchta, przy prezbiterium od północy zakrystia. Strop płaski, dachy dwuspadowe z wieżyczką sygnaturki. W 1932 r., dzięki proboszczowi ks. Wojciechowi Kubisiowi, kościół dotychczasowy (23,5 m dł. i 9,5 m szer.) przedłużono o 9,5 m. W 1996 r. parafia obchodziła jubileusz 200 lat istnienia drewnianego, modrzewiowego kościoła (1796–1996). Z tej okazji odnowiono główny ołtarz bogaty w złocenia oraz 2 ołtarze boczne Jezusa Miłosiernego i Świętej Rodziny. Odnowiono ambonę i chrzcielnicę, a także dwie monstrancje, kielichy, puszki do komunikantów i relikwiarze. W zakrystii wymieniono kredensję. W 2000 r. ufundowano Jubileuszową Bramę z herbem archidiecezji, wymieniono w prezbiterium podłogi, ufundowano nowy ołtarz posoborowy w stylu barokowym, wycyklinowano oraz zaimpregnowano w prezbiterium i zakrystii strop i ściany, wymieniono tron celebransa oraz instalację elektryczną w całym kościele, zakupiono 4 nowe żyrandole.

Wyposażenie kościoła:
Piękny ołtarz w stylu barokowym sprowadzony z kościoła klasztornego w Piotrkowie Tryb. Odnawiany w 1831, 1883 i 1992 r. W ołtarzu głównym Matka Boża Anielska. Organy tradycyjne i elektroniczne, Droga Krzyżowa, w drewnianej dzwonnicy 2 dzwony.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Chajczyny – 2 km, Faustynów – 7, Jawor – 1, Korczyska – 3, Kośne – 4, Kurów – 3, Kurówek – 3, Łęki – 3, Podlesie – 6, Przecznia – 2, Pszczółki – 3, Rogowiec – 2, Sikawica – 6, Walewice – 5, Wola Pszczółecka pod Borowcem – 5, Wola Pszczółecka pod Lasem – 6, Wygiełzów, wieś kościelna, Wypychów – 5 (część), Zalesie –

Dni powszednie

jesień-zima 16:00

wiosna-lato 18:00

Soboty

jesień-zima 16:00

wiosna-lato 18:00

Niedziele i święta

08:30, 10:00, 11:30

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 1700

ODPUST: Nawrócenia św. Pawła, 25 stycznia;
Nawiedzenia NMP, 31 maja;
Matki Bożej Anielskiej, 2 sierpnia

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: czwartek, piątek, sobota przed Niedzielą Palmową

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2002 r. (bp Adam Lepa)

CMENTARZ GRZEBALNY: 1 ha (300 m)

PLEBANIA: zbudowana w 1961 r., jednopiętrowa, murowana, podpiwniczona, kanalizacja, centralne ogrzewanie

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica na cmentarzu grzebalnym, czynna tylko w uroczystość Wszystkich Świętych

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża – 7 kół, Bractwo Światła, ministranci, Rada Parafialna
PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Adam Susicki 1899–1933; ks. Alfred Mikołajewicz 1959–1967
ks. Ignacy Kotlicki 1933–1035; ks. Juliusz Fortak 1967–1971
ks. Wacław Sikorski 1935–1940; ks. Józef Nikiel 1971–1979
ks. Stefan Stępień 1940–1941; ks. Czesław Ślipski 1979–1990
ks. Józef Czerkawski 1945–1957; ks. Marian Fałek 1990–
ks. Zygmunt Cherczyński 1957–1959

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Antoni Olejnik, wyśw. 1966 † ks. Marian Ludwisiak, wyśw. 1971

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Halina [Chrystosława] Adamczewska, sercanka

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1826–1946, 1948–2005, małżeństw 1826–1939, 1946–2006, zmarłych 1876–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Krzysztof Piec, mian. 29 X 2018 tel. 44 634-14-26

czynna pn-śr 9:00-10:00

czw-pt 15:00-16:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.