Archidiecezja Łódzka
Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ruścu
Proboszcz: ks. kan. Jan Furgała
Wikariusz: ks. Maciej Chodowski
Telefon: 43 676-60-06

Adres: pl. św. Jana Pawła II 1, 97-438 Rusiec
http://parafiarusiec.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: 8 XII 1643 r. (abp Maciej Łubieński)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Obecny kościół drugi lub trzeci na tym miejscu. Dawne drewniane, obecny murowany z cegły, nieotynkowany – styl neogotycki, wybudowany w latach 1895–1911 wg projektu Tadeusza Mankiewicza. Konsekrowany 28 IV 1913 r. przez biskupa włocławskiego.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarze barokowe z dawnego kościoła rozebranego w 1896 r. W ołtarzu głównym cudowny obraz Matki Bożej Rusieckiej z pocz. XVIII w. Zabytkowa wczesnobarokowa chrzcielnica z herbem Ogończyk, portret hetmana Jana Koniecpolskiego. Organy powojenne – prawdo-podobnie nabyte już stare; dzwony z lat pięćdziesiątych obecnego wieku, fundowane przez ks. A. Płuszkę, jak również Droga Krzyżowa – odnowiona w 1995 r.

Ulice należące do Parafii

Dni powszednie

07:00, 07:30, 17:00 (lipiec - sierpień tylko 07:00, 07:30)

 

Soboty

07:00, 07:30, 17:00 (lipiec - sierpień tylko 07:00, 07:30)

Niedziele i święta

08:00, 10:00, 11:30, 17:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 3200

ODPUST: Nawiedzenia NMP, 2 lipca;
św. Elżbiety, 19 listopada

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: 17, 18, 19 listopada

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 1996 r. (bp Adam Lepa)

CMENTARZ GRZEBALNY: 2 ha (300 m)

PLEBANIA: wzniesiona w latach 1912–1914, murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywy Różaniec, Bractwo Światła św. Elżbiety, ministranci

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Stanisław Włodarczyk, wyśw. 1959 ks. Zbigniew Zgoda, wyśw. 1983
ks. Zdzisław Gilski, wyśw. 1958 ks. Marek Pluta, wyśw. 1988

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1920–2006, małżeństw 1946–2006,
zmarłych 1946–2006

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Andrzejów – 6,5 km, Antonina – 4, Błaś – 6,5, Dąbrowa Rusiecka – 4, Dąbrowa Rusiecka Kolonia – 4,5, Dębina – 4, Jastrzębice – 4, Kamionna – 2,5, Koch – 4,5, Krasowa – 2, Kuźnica – 3, Leśniaki – 6, Magdalena – 2,5, Maliniec – 2, Pawłów – 7, Rusiec, wieś kościelna, Rusiec Kolonia – 2,5, Zalasy – 5, Żary – 3,5

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. kan. Jan Furgała, mian. 29 VII 2010 tel. 43 676 60 06
Wikariusz: ks. Maciej Chodowski, mian. 30 VIII 2017 tel. 660 797 133

 

poniedziałek - sobota:
08:00 - 09:00
poniedziałek - czwartek:
16:00 - 16:45

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.