Parafia Najświętszej Eucharystii w Łodzi
Proboszcz: ks. kan. Andrzej Ścieszko
Wikariusz: ks. Stanisław Hamziuk, ks. Sylwester Markowiak ks. Mariusz Pielużek
Telefon: 42 689 89 23

Adres: ks. J. Popiełuszki 9, 94-052 Łódź
E-mail: lodz-eucharystii@archidiecezja.lodz.pl

http://www.eucharystia.org
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

Data erygowania: 13 VI 1987 r. (bp Władysław Ziółek)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Rozpoczęcie budowy 26 IX 1998 r. wg projektu arch. Mirosławy Herczyńskiej. Część kościoła zbudowana w 1999 r., poświęcona 14 XI 1999 r. przez abpa Władysława Ziółka. Wieża kościoła, z umieszzonym w niej krzyżem z ołtarza papieskiego na Lublinku, zbudowana w 2003 r., poświęcona 14 IX 2003 r. przez abpa Władysława Ziółka, stalowa konstrukcja dachu wykonana w 2005 r.

Wyposażenie kościoła:
Wyposażenie tymczasowe: 4 dzwony: „Głos Wieczernika”, „Maryja”, „Ksiądz Jerzy” i „Signum Coeli” wykonane w 2004 r., poświęcone 6 VI 2004 r. przez abpa Władysława Ziółka.

Ulice należące do Parafii

Balonowa – nr 1, 81, 81a, 86, Biwakowa – nr nieparz., Bobslejowa, Bojerowa, Bystra, Gimnastyczna, Gwarków, Hippiczna, Ikara, Kolarska – str. nieparz., Kusocińskiego – str. parz. od 136 do końca, Latawcowa, Lublinek, Łyżwiarska, Maratońska – 60 do końca str. parz. i 67 do końca str. nieparz., Oszczepowa, Pilotów, Piłkarska, Pływacka, ks. Popiełuszki, Sanitariuszek – 54–64 i 57–67, Slalomowa, Smulska – nr parz. 10–22, Spartańska, Szermiercza, Szkutnicza, kard. Wyszyńskiego – 76–80 i od 88 do końca, str. nieparz. od 85 do końca, Załogowa, Zamiejska, Zapaśnicza, Żaglowa, Żużlowa

Dni powszednie

07:00, 08:00, 18:00 ; w wakacje: 07:30, 18:00

Soboty

07:00, 08:00, 18:00 ; w wakacje: 07:30, 18:00

Niedziele i święta

07:00, 09:00, 10:30, 12:00, 13:15 (IX-VI), 18:00(IX-VI), 20:00 (VII-VIII)

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 16 000

ODPUST: święto patronalne, obchodzone w dniu erygowania parafii, 13 czerwca

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: 11, 12 i 13 czerwca
O
STATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2002 r. (bp Ireneusz Pękalski)

PLEBANIA: wybudowana w 1993 r. murowana, centralne ogrzewanie, kanalizacja

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, Kręgi Małżeństw Kościoła Domowego, Krąg Dzieci Bożych, Zespół Charytatywny, Rycerstwo Niepokalanej, asysta, Służba Liturgiczna: lektorzy, ministranci, schola; wspólnoty modlitewne: Wspólnota „Emmanuel”, Wspólnota „Serca Boga”, Czwartkowa Wspólnota Dorosłych
P
ROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Bohdan Papiernik 1987–2009
ks. kan. Andrzej Ścieszko 2009-

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Adam Pieńkowski, wyśw. 2000
ks. Przemysław Szewczyk, wyśw. 2003
ks. Stanisław Kotowski, wyśw. 2004

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
o. Mateusz Przanowski OP, wyśw. 2004

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII: –

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1987–2006, małżeństw 1987–2006,
zmarłych 1987–2006

OBSADA PERSONALNA:

Proboszcz: ks. kan.  Andrzej Ścieszko, mian. 1 VI 2009 tel. 42 689-89-32

Wikariusze:ks. Stanisław Hamziuk, mian. 30 VIII 1990 tel. 42 689-89-20
ks. ks. Sylwester Markowiak, mian. 27 VIII 2018 tel. 518 992 165
ks. Mariusz Pielużek, mian. 28 VIII 2018 tel. 797 296 404

czynna  pn-pt 9:00-10:00 16:00 - 17:30

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.