Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Łodzi
Proboszcz: ks. prał. Roman Łodwig
Wikariusz: ks. Jarosław Fijałkowski, ks. Piotr Braczkowski, ks. Paweł Miziołek, ks. Eugeniusz Gieparda
Telefon: 42 686 86 22
Fax: 42 686 86 22

Adres: Retkińska 127, 94-004 Łódź
https://archidiecezja.lodz.pl/nsj
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

Data erygowania: 5 VI 1910 r. (bp włocławski Kazimierz Zdzitowiecki)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Kościół obecny wybudowany w latach 1978–1982 przez rozbudowę starego kościoła z 1910 r. Kościół dwukondygnacyjny z adaptacją wieży starego kościoła, poświęcony 28 XI 1982 r. przez bpa Józefa Rozwadowskiego. Architektura współczesna, kształt eliptyczny z wachlarzowym rozwinięciem okien, konstrukcja nośna żelbetowa, monolityczna, ściany osłonowe z cegły. W górnej kondygnacji budynek kościoła zamyka się formą zbliżoną do kopuły. Rzut poziomy zamykają zakrystie oraz wachlarzowo wysunięte
płaszczyzny pełnych i szklanych ścian osłonowych. Kościół dolny jest połączony wieńcem 15 sal katechetycznych na obrzeżu oraz kaplicą pogrzebową pod schodami wejściowymi na froncie kościoła. Autorem projektu jest arch. Marian Sordyl, konstruktor inż. Janusz Frey. Konsekrowany 30 VI 2000 r. przez abpa Władysława Ziółka

Ulice należące do Parafii

Armii Krajowej – nr 37 i 39, 2 do 30, Babickiego, Balonowa, Batalionów Chłopskich, Bratysławska – 17a i 21, Florecistów, Hubala, Hufcowa, Króla Władysława, Koczarskiego, Kusocińskiego – nr 56 i 58, Maratońska – 23 do 51, Marusarzówny, Olimpijska, Przełajowa, Retkińska– nr 75–135, 68–118, kard. Wyszyńskiego – nr 6–74, 9–21
Dni powszednie

07:00, 07:30, 08:00, 15:30 (piątki), 18:00, 18:30

 

Soboty

07:00, 07:30, 08:00, 18:00, 18:30

Niedziele i święta

07:30(kościół dolny), 08:00, 10:00, 10:30(kościół dolny), 11:30, 11:45(kościół dolny), 13:00, 18:30

Wyposażenie kościoła:
Kościół górny: ognioodporne tabernakulum, osadzone na osi kościoła, otoczone formą krzaka ognistego z brązu, nad tabernakulum płaskorzeźba Serca Pana Jezusa. Ołtarz i dwie ambon ki z kamienia indyjskiego, w prezbiterium dębowe krzesła z fotelem przewodniczenia. Kaplice boczne: Matki Bożej, w centrum obraz koronowany MB Nieustającej Pomocy, po bokach płaskorzeźby papieża św. Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego.
Przed stopniami w filarze imitacja dębu z figurą Matki Bożej Fatimskiej. Po prawej stronie kaplica Miłosierdzia Bożego z chrzcielnicą i relikwiarzem św. Faustyny i bł. ks. Michała Sopoćko. Obie kaplice wykonane w marmurze włoskim. W prezbiterium chrzcielnica. Wszystkie okna witrażowe. 8 konfesjonałów, płaskorzeźby Drogi krzyżowej i Przymierze Miłości, posadzka marmurowa, ławki i boazeria dębowa, w kruchcie 7 tablic, w wieży 4 dzwony, na chórze 68-głosowe organy sterowane elektronicznie.
Kościół dolny: tabernakulum oddzielone kolumnami do amfiteatralnego wnętrza w pełni umeblowanego i przystosowanego do wielofunkcyjnego duszpasterstwa. 14 salek na obrzeżach, w pełni umeblowane, całość ogrzewana. W kaplicy pogrzebowej zrekonstruowany ołtarz ze starego kościoła. We wszystkich pomieszczeniach centralne ogrzewanie.
LICZBA MIESZKAŃCÓW: 24 000
ODPUST: uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego
TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: 3 dni przed odpustem
OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2015 r. (bp Adam Lepa)
CMENTARZ GRZEBALNY: 1 ha (1 km)
KAPLICE NA TERENIE PARAFII: Kaplica pw. Świętego Ducha, w Domu Sióstr Urszulanek SJK
FORMY DUSZPASTERSTWA: Akcja Katolicka, Żywa Róża, Rycerze Niepokalanej, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Czciciele Miłosierdzia Bożego, Wieczernik – Modlitwa za kapłanów, Zespół Charytatywny, młodzieżowe: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Duszpasterstwo Akademickie, Krąg Biblijny, Dzieło Pomocy dla Dusz Czyśćcowych, Koło Przyjaciół Radia Maryja, koło ministrantów, schola, wspólnoty modlitewne.
KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych od 1945, małżeństw od 1945, zmarłych od 1945. Księgi przedwojenne zostały zniszczone, odkryto niektóre, część uzyskano z Kurii Arcybiskupiej

Obsada personalna
Proboszcz: ks. prał.Roman Łodwig, mian. 4 VIII 2007 tel. 42 686-22-36
Wikariusze: ks. Jarosław Fijałkowski, mian. 27 VIII 2011 tel. 509 829 345
ks. Paweł Miziołek, mian. 30 VIII 2014 tel. 601 932 982
ks. Eugeniusz Gieparda, mian. 29 VIII 2015 tel. 518 545 280

Na terenie parafii mieszkają:

ks. kanonik Jan Bieda tel. 781 278 552
ks. kanonik Piotr Kulbacki tel. 42 689-05-08
ks. infułat Jan Sobczak (emeryt) tel. 42 687-45-43

czynna pn-pt 9:00-11:00  15:30 17:30

sb 9:00-11:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.