Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Kurowicach
Proboszcz: ks. kan. Tadeusz Nosal
Wikariusz: ks. Kamil Siuta
Telefon: 42 227-98-20
Fax: 42 227-98-21

Adres: Pocztowa 4 , 95-004 Kurowice Kurowice
E-mail: kontakt@parafiakurowice.pl

https://parafiakurowice.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 11 V 1635 r. (abp gnieźnieński Jan Wężyk)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Kościół budowany w latach 1902–1913 wg projektu arch. Feliksa Nowickiego, w stylu neogotyckim, trzynawowy z wieżą i sygnaturką. Uszkodzony w czasach działań wojennych w 1914 r., odbudowany w latach 1918–1920 z przekształceniem partii fasady wg projektu warszawskiego arch. Stefana Szyllera. Poświęcony w 1913 r. przez bpa włocławskiego Stanisława Zdzitowieckiego. Kościół ogrzewany.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny współczesny (pocz. XX w.) z obrazem Pana Jezusa Miłosiernego z 1913 r. (fundacja ks. Jana Dratwińskiego), ołtarze boczne klasycystyczne z końca XVIII w. Organy piszczałkowe z XX w., 3 spiżowe dzwony, poświęcone w 1980 r. przez bpa Bohdana Bejze. Droga Krzyżowa współczesna, chrzcielnica z końca XVIII w. dwa barokowe konfesjonały, barokowy krzyż procesyjny. W bocznej kaplicy zabytkowy ołtarz z pierwszej poł. XVII w., odnowiony w latach 1997–1998.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE PARAFII:
Brójce – 3 km, Bukowiec – 3, Dalków – 3, Karpin – 1, Kotliny – 2,5, Kurowice, wieś kościelna, Wardzyn – 4, Wygoda – 4

Dni powszednie

07:00, 17:00 (X-III), 18:00 (IV-IX)

Soboty

07:00, 17:00 (X-III), 18:00 (IV-IX)

Niedziele i święta

08:00, 09:30, 11:15, 18:00

Wielki Post: 17:00

Nabożeństwo majowe i czerwcowe: 18:00

Nabożeństwo październikowe: 17:00

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: środa - 17:00 (jesień-zima), 18:00 (wiosna-lato)

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 4200

ODPUST: Najświętszego Serca Jezusowego, obchodzony w niedzielę po uroczystości; Przemienienia Pańskiego, 6 sierpnia

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: przed odpustem Najświętszego Serca Jezusowego

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2004 r. (bp Adam Lepa)

CMENTARZ GRZEBALNY: 1,6 ha (50 m)

PLEBANIA: zbudowana w 1976 r., murowana, piętrowa, kanalizacja, centralne ogrzewanie, po częściowym remoncie w 2004 r. W 1998 r. rozpoczęto budowę nowej organistówki (stan surowy).

FORMY DUSZPASTERSTWA: Kółka Różańcowe – 34 (męskie i żeńskie), III Zakon św. Franciszka, asysta, oaza, Zespół Synodalny, ministranci, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, schola dziecięca i młodzieżowa, orkiestra, Rodzina Radia Maryja

PROBOSZCZOWIE W KUROWICACH:
1. ks. Jan WRZESZCZOWIC
2. ks. Jan SKOCZYŃSKI
3. ks. Szymon MISZKIEWICZ
4. ks. Jan BRATOSZEWSKI
5. ks. Michał HOMERSKI
6. ks. Antoni GNIATKOWSKI
7. ks. Józef MINISZEWSKI
8. ks. Józef KARPIŃSKI
9. ks. Bartłomiej KIESZCZYŃSKI
10. ks. Franciszek WERNER
11. ks. Wojciech CHARUBA
12. ks. Aleksander JĘDRYCHOWSKI
13. ks. Antoni ZAGRZEJEWSKI
14. ks. Jan DRATWIŃSKI
15. ks. Antoni WITULSKI 1918 – 1933
16. ks. Bolesław WALEWSKI 1933 – 1941
17. ks. Mikołaj BONDARENKO 1941 – 1947
18. ks. Bolesław ŁAZIŃSKI 1947 – 1975
19. ks. Mieczysław BORCZUCH 1975 – 1978
20. ks. Antoni SUPADY 1978 – 1984
21. ks. Włodzimierz MICHAŁKIEWICZ 1984 – 1990
22. ks. Jerzy KOWALCZYK 1990 – 1992
23. ks. Władysław OWCZAREK 1992 – 1997
24. ks. Marian LUDWISIAK 1997 – 2003
25. ks. Tadeusz NOSAL 2003 –

KSIĘŻA WIKARIUSZE W KUROWICACH:
1. ks. Czesław JANECZEK 1958 – 1965
2. ks. Władysław RUCIŃSKI 1965 – 1965
3. ks. Henryk MAJDZIK 1965 – 1967
4. ks. Sławoj PRYT 1967 – 1970
5. ks. Roman KRZEŚLAK 1970 – 1973
6. ks. Henryk LINARCIK 1973 – 1974
7. ks. Sławomir ORŁOWSKI 1974 – 1978
8. ks. Mirosław JAGIEŁŁO 1978 – 1980
9. ks. Grzegorz JĘDRASZEK 1980 – 1982
10. ks. Kazimierz MAGDZIAK 1982 – 1984
11. ks. Ireneusz SIKORA 1984 – 1986
12. ks. Andrzej KOCIOŁEK 1986 – 1988
13. ks. Sławomir CIEBIADA 1988 – 1989
14. ks. Jarosław NOWAK 1989 – 1991
15. ks. Grzegorz KOPYTOWSKI 1991 – 1992
16. ks. Grzegorz BUGAJCZYK 1992 – 1993
17. ks. Mirosław WOJTURSKI 1993 – 1994
18. ks. Zenon MIKSA 1994 – 1996
19. ks. Dariusz PIWOWAR 1996 – 1997
20. ks. Stanisław ZIĘTEK 1997 – 2000
21. ks. Jerzy DYBAŁA 2000 – 2001
22. ks. Andrzej MILCZAREK 2001 – 2003
23. ks. Paweł SOBSTEL 2003 – 2003
24. ks. Adam KUBIK 2004 – 2006
25. ks. Patryk NOWAK 2006 –

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
1. † ks. Aleksander Łęgocki, wyśw. 1954
2. ks. Eugeniusz Szewc, wyśw. 1961
3. ks. Bernard Wieteska, wyśw. 1960
4. ks. Bolesław Woźny SDB, wyśw. 1968
5. ks. Stanisław Banach, wyśw. 1978 (diecezja łowicka)

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
1. br. Alojzy Wąs, paulin
2. br. Wojciech Nowak, kameduła

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
1. s. Anna [Monika] Wieteska, 1966, Instytut Zakonny Świętej Rodziny z Bordeaux
2. s. Zofia Frączkowska, Salezjanka

KSIĘGI METRYKALNE:
ochrzczonych 1920–2006,
małżeństw 1946–2006,
zmarłych 1946–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. kan. Tadeusz Nosal, mian. 5 III 2003, tel./fax 42 227-98-20
Wikariusz: ks. Kamil Siuta, mian. 30 VIII 2019

 

czynna pn-pt 8:00-9:00 17:00-18:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.