Parafia Miłosierdzia Bożego w Bełchatowie
Proboszcz: ks. kan. Kazimierz Magdziak
Wikariusz: ks. Szymon Kierkiewicz, ks. Alojzy Kwiatkowski
Telefon: 44 633-62-25

Adres: Daleka 15, 97-400 Bełchatów
http://www.pmbbelchatow.pl/
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: 1 X 1989 r. (bp Władysław Ziółek)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Budowę rozpoczęto 30 V 1992 r. Autorem projektu jest arch. Witold Marchwicki. Architektura współczesna z elementami tradycyjnymi (nawa główna i dwie boczne, dwie kaplice boczne, wieża). Oddany do użytku 1 X 1999 r., obecnie trwają prace wykończeniowe. Poświęcony 3 X 1999 r. przez abpa Władysława Ziółka.

Wyposażenie kościoła:
Droga Krzyżowa, ołtarze, organy elektroniczne, dzwon Matka Miłosierdzia – 130 kg oraz Jan Paweł II – 260 kg.

Ulice należące do Parafii

Antracytowa, Berylowa, Brylantowa, Budryka, Daleka, Diamentowa, Jasna, Kalcytowa, Kredowa, Mioceńska, Nefrytowa, Opalowa, Okrzei – od nr 71 do torów kolejowych, Osiedle Słoneczne, Polarna, Promienna, Skaleniowa, Solna, Srebrna, Szafirowa, Szmaragdowa, św. Barbary, Tęczowa, Turkusowa, Uskok, Węglowa

Dni powszednie

08:00, 17:00

 

Soboty

08:00, 17:00, 17:30

Niedziele i święta

07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 18:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 10 500

ODPUST: Miłosierdzia Bożego, II Niedziela Wielkanocna;
Matki Bożej Miłosierdzia, 16 listopada

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: piątek, sobota i II Niedziela Wielkanocna

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2004 r. (abp Władysław Ziółek)

CMENTARZ GRZEBALNY: wspólny dla miasta Bełchatowa (3 km)

PLEBANIA: stan dobry, murowana, adaptowana z istniejących budynków wybudowanych w latach siedemdziesiątych, centralne ogrzewanie, kanalizacja, stan dobry

FORMY DUSZPASTERSTWA: Rycerstwo Niepokalanej, Oaza Rodzin, Żywa Róża, Rada Parafialna, Dziecięce Koła Misyjne, ministranci, schola, Odnowa w Duchu Świętym, Oaza Dzieci Bożych

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Kazimierz Magdziak 1989–

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1989–2006, małżeństw 1989–2006,
zmarłych 1989–2006

OBSADA PARAFII:
ks. proboszcz kan. Kazimierz Magdziak mian. 1 X 1989, tel. 44 633-62-25
ks. wikariusz Szymon Kierkiewicz mian. 30 VIII 2014, tel. 44 633-75-70
ks. wikariusz Alojzy Kwiatkowski mian. 28 VIII 2018, tel. 44 633-62-66

czynna pn-pt 16:00-17:00

sb 8:30-9:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.