Parafia Miłosierdzia Bożego w Łodzi – SANKTUARIUM
Proboszcz: ks. kan. Marek Pluta
Wikariusz: ks. Łukasz Leśniewski, ks. Jacek Syjud, ks. Marek Kostrzewa
Telefon: 42 655-83-22

Adres: K.K. Baczyńskiego 156, 91-170 Łódź
http://milosierdzielodz.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

Data erygowania: 17 I 1983 r. (bp Józef Rozwadowski)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Rozpoczęcie budowy 1 IX 1988 r. wg projektu architektów Joanny i Piotra Stefańskich oraz Mariana Stefańskiego. Stan zamknięty grudzień 1999 r. Kościoł poświęcony 25 XII 2000 r. przez abpa Władysława Ziółka.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny z tabernakulum, kaplica św. Faustyny, kaplica MB Ostrobramskiej, Droga Krzyżowa

Ulice należące do Parafii

Aleksandrowska – nr 50–130, Baczyńskiego, Banachiewicza, Cebertowicza, Chemiczna, Cieplarniana – od Szczecińskiej do rzeki Jasieniec, Dożynkowa, Dylika, Dyngusowa, Fizyczna, Geodezyjna, Gryczana, Iwaszkiewicza, Janowskiego, Jasne Błonie, Kaczeńcowa – str. zachodnia od Aleksandrowskiej do rzeki Jasieniec, Komputerowa, Kosmiczna, Kotarbińskiego, Laserowa, Lniana – do ul. Kaczeńcowej, Majewskiego, Mencla, Micińskiego, Piętaka, Pisankowa, Przybosia, Rąbieńska – str. północna od rzeki Jasieniec do ul. Szczecińskiej, Rojna – 48–92 i 27–63, Romera, Rydzowa, Szczecińska – str. wschodnia od Aleksandrowskiej do Rąbieńskiej, Sztaudyngera, Świąteczna, Telewizyjna, Wernera, Wici, Zadraż

Dni powszednie

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 17:30 (pogrzebowa), 18:00

Soboty

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 17:30 (pogrzebowa), 18:00

Niedziele i święta

07:00, 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 16:00 (poza okresem ferii i wakacji), 18:00 (w lipcu i sierpniu o 19:00)

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 19 600

ODPUST: Miłosierdzia Bożego, II Niedziela Wielkanocna;
NMP Ostrobramskiej Matki Miłosier¬dzia, obchodzony w niedzielę po 16 listopada

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: trzy dni przed odpustem Miłosierdzia Bożego, adoracja całodobowa Najśw. Sakramentu w trzeci piątek każdego miesiąca

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2005 r. (bp Adam Lepa)

PLEBANIA: wybudowana w latach 1986–1988, murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica w Domu Spokojnej Starości, ul. Rojna 52
Kaplica w Domu Zakonnym Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, ul. Wici 57

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, schola dziecięca i młodzieżo¬wa, bielanki, ministranci, asysta, chór, Ruch Światło-Życie, Faustinum, Fundacja Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II, Faustinum

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Tadeusz Bednarek 1983–

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Franciszek Dowleszewicz, wyśw. 1984
ks. Tomasz Falak, wyśw. 1988
ks. Dariusz Kucharski, wyśw. 1991
ks. Adam Kubik, wyśw. 2004
ks. Tomasz Zieliński, wyśw. 2004

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Sebastian Walak CP
ks. Wojciech Adamczewski CP, wyśw. 1997
ks. Krzysztof Łabędź CMF, wyśw. 1997

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Joanna Dresler, 1999, klaretynki
s. Urszula [Antonina] Żubrowska, 2000, karmelitanka Dz.J.

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1983–2006, małżeństw 1983–2006,
zmarłych 1983–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. kan. Marek Pluta, mian. 1 VII 2015, tel. 42 652-03-09
Wikariusze: ks. Łukasz Leśniewski, mian. 28 VIII 2018, tel. 42 650-27-39
ks. Jacek Syjud, mian. 30 VIII 2017, tel. 724 579 064
ks. Marek Kostrzewa, mian. 29 VIII 2020, tel. 42 612-30-65

Rezydenci: ks. Tadeusz Bednarek, tel. 609-555-154
ks.dr Marcin Czajkowski,mian. 1 VII 2018 tel. 42 652-48-61 – dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Pawła II

czynna pn-pt 10:00-12:00  15:30-17:30

sb 10:00-12:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.