Parafia Miłosierdzia Bożego w Woli Rakowej
Proboszcz: ks. Witold Bojo
Wikariusz:
Telefon: 42 214-02-91

Adres: Główna 32, 95-006 Wola Rakowa
E-mail: wolarakowa@archidiecezja.lodz.pl

http://archidiecezja.lodz.pl/~wola_rakowa/
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 1 VI 1986 r. (bp Władysław Ziółek)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Zanim powstała parafia, proboszcz Kurowic ks. Antoni Supady z mieszkańcami Woli Rakowej wybudował kaplicę katechetyczną wg projektu inż. Andrzeja Kuligowskiego oraz inż. Aleksego Dworczaka. Kamień węgielny poświęcony 13 V 1981 r. przez Jana Pawła II. Budowę rozpoczęto 1 X 1981 r. Kaplicę poświęcił bp Józef Rozwadowski 4 XII 1983 r.
W 1986 r. kaplica stała się kościołem parafialnym. W 2008 r. kościół został ocieplony
5 czerwca 2011 r. poświęcenia kościoła dokonał ks. abp Władysław Ziółek, metropolita łódzki.
Wyposażenie kościoła:
Wystrój wnętrza wg projektu Beaty Mirowskiej. Kompozycja wystroju pomyślana jest tak, aby wszystkie użyte formy artystyczne w dekoracji prezbiterium i ścian bocznych podporządkowane były ołtarzowi. Nie przeszkadzały swoim oddziaływaniem, a właśnie ołtarz i umieszczone na jego osi tabernakulum oraz obraz Miłosierdzia Bożego na tle dużego krzyża, czyniły centrum świątyni. Inspiracją tej kompozycji stały się iluminowane księgi średniowieczne. Lewa ściana obok prezbiterium poświęcona jest Matce Bożej, gdzie pod tekstem modlitwy umieszczony jest obraz MB Częstochowskiej, otoczony wotami. Są tam także relikwie św. Faustyny. W prawej ścianie znajduje się obraz Chrztu Pana Jezusa. Ołtarz dębowy z marmurową mensą, bogato rzeźbiony motywami winnej latorośli, w tym samym stylu ambona oraz chrzcielnica. Dzwon z 1865 r. – dar Kurowic. W oknach witraże wg projektu i wykonania Beaty Mirowskiej. Droga Krzyżowa z marmuru syntetycznego, w 2008 r. w zmienionej oprawie.

Ulice należące do Parafii

Giemzówek od. nr. 11 - 2 km, Leśne Odpadki - 2, Pałczew - 3, Przypusta - 3 Romanów - 3, Stróża, (ul. Dębowa, Gajowa, Ludwików, Podleśna od nr. 74, Strycharska, Tuszyńska od nr. 190) - 2, Wola Rakowa, wieś kościelna.

Dni powszednie

07:00 – wtorek i czwartek ; ale w * X o 17:00 ; w * V o 18:00 ;

o 17:00 – poniedziałek, środa, piątek, sobota od 01 X do 28/9 II
18:00 – od 01 III do 30 IX

  

Soboty

17:00

Niedziele i święta

09:00, 11:30,16:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 1153
ODPUST: Miłosierdzia Bożego, II niedziela Wielkanocna
TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: III niedziela Adwentu, poniedziałek i wtorek
OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2013 r. /abp Marek Jędraszewski/.
CMENTARZ GRZEBALNY: 1 ha (300 m)
PLEBANIA: wybudowana w 1988 r., piętrowa, połączona z kościołem, kanalizacja, centralne ogrzewanie na ekogroszek.
KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica pw. NMP Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia, na cmentarzu
FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, Rycerstwo Niepokalanej, ministranci, schola
PROBOSZCZOWIE :
ks. Franciszek Czarnota 1986–2013
ks. mgr Witold Bojo 2013 –
KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
+ks. Franciszek Szychowski.
ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
+ks. Kazimierz Jardzioch SDB
ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
† s. Alina Kulik, urszulanka
KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1986–2012, małżeństw 1986–2012,
zmarłych 1986–2012
OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. mgr Witold Bojo, mian. 01.07.2013, tel. 42 214-02-91

* KANCELARIA PARAFIALNA:

CODZIENNIE od PONIEDZIAŁKU do SOBOTY

 NA GODZINĘ PRZED MSZĄ ŚW. POPOŁUDNIOWĄ

 8:00 - 9:00 - W DZIEŃ MSZY ŚW. PORANNEJ

* z wyjątkiem uroczystości kościelnych i świąt państwowych

* w pierwsze piątki miesiąca na godzinę przed sakramentem
pokuty - (dwie godziny przed mszą św.)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.