Parafia Matki Boskiej Królowej Polski w Bedoniu
Proboszcz: ks. Włodzimierz Kujawin
Wikariusz: ks. Rafał Balcerzak
Telefon: 42 648-80-18

Adres: Kościelna 22 , 95-020 Bedoń (poczta Andrespol)
http://www.parafiabedon24.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 1925 r. (bp Wincenty Tymieniecki)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Wybudowany w latach 1925–1933, w stylu neobarokowym wg projektu arch. Józefa Kabana, z cegły na fundamencie z kamienia polnego. Odnowiony w 1966 r. Poświęcony 22 V 1966 r. przez bpa Jana Kulika. W 2005 r. przebudowa prezbiterium, poświęconego przez bpa Ireneusza Pękalskiego.
Wyposażenie kościoła:
5 ołtarzy z marmuru, tabernakulum – pancerne, wykonane w srebrze, zewnątrz złocone, Droga Krzyżowa, chrzcielnica z marmuru, organy, 1 dzwon, w prezbiterium posadzka z granitu, w całym kościele terakota

Ulice należące do Parafii

miasta Łodzi: Bolesławów, Chmielna, Czajewskiego, Dobrej Wróżki, Dworcowa, Feliksińska, Galla Anonima, Gminna, Gajcego – nr 107–135 i 228–234, Idzikowskiej, Kolorowa, Kolumny – 566–625, Kownackiej, Kronikarska, Liczyrzepy, Miernicza, Ogińskiego, Ozdobna, Parandowskiego, Porazińskiej, Przylesie, Rataja, Rokicińska – 371–433 i 452–490, Rzeźna, Serenady, Sielanki, Skrzatów, Szafrańska, Szaniawskiego, Szarady, Szeherezady, Szelburg-Zarębiny, Taborowa – 1–97 i 2, Wilgotna, Wieńcowa, Winiarska, Wiskicka, Włodarska, Ziemiańska, Zabawna, Zaścianek, Ziarnista; ulice Andrespola: Brzezińska od Źródlanej do torów, Ceramiczna, Czarneckiego, Kościelna, Łanowa, Marysińska – str. południowa do Źródlanej, Niska, Orzeszkowej – nr 1–15, Projektowana, Prusa, Roweckiego-Grota, Rokicińska – 127–146, 136–156, Różana, Świtezianki, Teligi, Turystyczna, Urocza, Wysoka, Źródlana – nr parz. (str. zachodnia)
MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Andrespol – 2 km, Bedoń, miejscowość kościelna, Bedoń Przykościelny – 0,5, Bedoń Wieś – 1,5, Eufeminów – 5, Jordanów – 2, Wączyń – 4, Wiączyń Dolny – 5

Dni powszednie

17:30, 18:30

Soboty

17:30, 18:30

Niedziele i święta

08:00, 10.00, 11:30, (m-c X-III) 17:00, (m-c IV-X) 18:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 5400

ODPUST: NMP Królowej Polski, 3 maja;
uroczystość Wniebowzięcia NMP, 15 sierpnia

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: 1, 2, 3 maja

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2002 r. (abp Władysław Ziółek)

CMENTARZ GRZEBALNY: 2,5 ha (500 m)

PLEBANIA: budowana w latach 1925–1929, murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, III Zakon św. Franciszka, oaza, asysta kościelna, ministranci, chór, schola, Stowarzyszenie „Dobra Nowina”, Grupa Modlitewna

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Stanisław Rabiński 1921–1925
ks. Kazimierz Świetliński 1925–1929
ks. Leon Leszczyński 1929–1939
ks. Eugeniusz Miller 1940–1941
ks. Jan Wróblewski 1945–1948
ks. Antoni Sienkiewicz 19948–1954
ks. Józef Świątczak 1951–1956
ks. Józef Świątczak 1951–1956
ks. Jan Przymusiała 1970–1996
ks. Marian Mękarski 1996–

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Marian Ciupiński, wyśw. 1971 ks. Andrzej Kisiel, wyśw. 1986
ks. Czesław Duk, wyśw. 1976 ks. Władysław Pietrzyk, wyśw. 1989
ks. Marek Pawlik, wyśw. 1977 ks. Paweł Gabara, wyśw. 2000

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Andrzej Borowiec SDB, wyśw. 1996

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Grażyna Kisiel, 1992, Instytut Zakonny Świętej Rodziny z Bordeaux

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1925–1939, 1956–2006, małżeństw 1946–2006, zmarłych 1946–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Włodzimierz Kujawin, mian. 1 VII 2013 tel. 42 648-80-18
Wikariusz: ks. Rafał Balcerzak, mian 30 VIII 2017 tel. 664 239 925

czynne pn-pt 15:00-16:30

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.