Archidiecezja Łódzka
Parafia Chrystusa Króla w Zgierzu
Proboszcz: ks. Wojciech Jędrzejczyk
Wikariusz: ks. Grzegorz Kwolek
Telefon: 42 719-02-83

Adres: Słowackiego 10, 95-100 Zgierz
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 30 I 1974 r. (bp Józef Rozwadowski)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Obecny kościół parafialny został zbudowany w 1908 r. jako dom modlitwy dla mariawitów Zgierza i służył im przez 40 lat. Od 1947 r. pełnił funkcję kościoła garnizonowego. Od 1949 r. stał się kościołem filialnym parafii MB Dobrej Rady w Zgierzu. Rekonsekracja 28 X 1951 r. przez ks. prałata Jana Żdżarskiego, delegowanego przez bpa Michała Klepacza. W 1968 r. przy kościele został zorganizowany rektorat z wydzielonym terenem pracy duszpasterskiej, od 1974 r. kościół parafialny.
Wyposażenie kościoła:
Droga Krzyżowa, 3 ołtarze, organy elektroniczne, 4 konfesjonały, ławki, centralne ogrzewanie, przyłącze gazowe, od 2004 r. 3 dzwony

Ulice należące do Parafii

Andrzeja, Barlickiego – nr 1 i 2, Boczna, Chełmońskiego, Cmentarna, Czerwińskiego, Czerwona, Dolna, Drewnowska, Dygasińskiego, Fijałkowskiego – od 12 i 19 do końca, Gombrowicza, Inżynierska – od 18 do końca, Jaracza, Karola, Kasprowicza, Kopernika, Korczaka, Korzeniowskiego, Kossaków, Kraszewskiego, Krawiecka, Kuncewiczowej, Lotnicza, Ludowa – str. nieparz., Malarska, Malczewskiego, Marysińska, Matejki, Mickiewicza, Mireckiego, Młynarska, Morenowa, Murarska, Musierowicza – od 13 do końca, Nałkowskiej, Nowa, Obrońców Pokoju, Odzieżowa, Ogrodowa, Orkana, Pawińskiego, Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Piątkowska – od 34 i 37 do końca, Pieczyraka, Piłsudskiego, Przybyszewskiego, Północna, Przemysłowa, Przygraniczna, Reymonta, Robotnicza – str. nieparz., Rodziewiczównej, Samozwaniec, Słowackiego, Solna, Stolarska – od 15 do końca, pl. Stu Straconych, Sukiennicza, Szkudlarska – od 10 i 23 do końca, Tetmajera, Tkacka, Trojańska, Urzędnicza, W. Węgierskiej, Wieniawskiego – od 7 do końca, Wigury, Włókiennicza, kard. Wyszyńskiego, Zapolskiej, Zduńska, Żwirki

Dni powszednie

07:30, 18:00

Soboty

07:30, 18:00

Niedziele i święta

07:30, 09:30, 11:00, 12:30, 18:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 6500
ODPUST: uroczystość Chrystusa Króla
TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: czwartek, piątek i sobota przed odpustem
OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2005 r. (bp Adam Lepa)
CMENTARZ GRZEBALNY: na terenie parafii św. Katarzyny, wspólny dla parafii miasta
PLEBANIA: wybudowana w 1991 r., murowana, piętrowa, kanalizacja, gaz, centralne ogrzewanie
KAPLICE NA TERENIE PARAFII: –
FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, Wspólnota Neokatechumenalna, oaza, schola dziecięca „Terezjanki”
PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Eugeniusz Kirzewski 1969–1988
ks. Andrzej Głowa 1989–2001
ks. Jerzy Kowalczyk 1988–1989
ks. Tadeusz Jędrzejak 2001–2009
ks. kan. Krzysztof Kołodziejczyk 2009 – 2020
KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Bogdan Marciniak, wyśw. 1992
ks. Paweł Miziołek, wyśw. 1994
ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII: –
ks. Zygmunt Kosielski CSSp., wyśw. 1970
ks. Grzegorz Kosielski CSSp., wyśw. 1981
ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Jadwiga [Joanna] Przytulska 1968, siostra Wspólnej Pracy
s. Anna [Paulina] Borusiewicz 1984, siostra Wspólnej Pracy
s. Wanda Borusiewicz 1984, siostra Wspólnej Pracy
s. Agata [Laura] Marszałek 1989, siostra Wspólnej Pracy
s. Agnieszka [Aniela] Nowosińska 2001, siostra Wspólnej Pracy
KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1969–2006, małżeństw 1969–2006,
zmarłych 1969–2006
OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Wojciech Jędrzejczyk, tel. 042 716-26-38
Wikariusz: ks. Grzegorz Kwolek, mian. 30 VIII 2019 tel. 042 719-02-81

Na terenie parafii mieszka ks.kan. Krzysztof Kołodziejczyk

czynna pn, śr pt 16:00-17:30

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.