Archidiecezja Łódzka
Uroczystości jubileuszu 100. rocznicy powstania Diecezji Łódzkiej z udziałem Episkopatu Polski
12:30 | 30.09.2020 | Wyświetleń: 4067 | Autor: ks. Paweł Kłys

W związku ze zbliżającym się jubileuszem 100. rocznicy powołania do istnienia Diecezji Łódzkiej w dniach 5 – 6 października br. w Łodzi i Pabianicach będzie miało miejsce 387. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski.

Dzień wcześniej tj. w niedzielę 4 października br. w 15 świątyniach Archidiecezji Łódzkiej księża biskupi będą przewodniczyć uroczystym celebrom, podczas których wygłoszą homilię, a następnie ogłoszą Rok Jubileuszowy. Eucharystie z udziałem księży biskupów celebrowane będą w następujących świątyniach:

 • godz. 18.00, par. MBZ w Łodzi – (dekanaty: Łódź Śródmieście, Łódź Retkinia-Ruda)
 • godz. 18.00, par. Wniebowzięcia NMP w Łodzi – (dekanaty: Łódź Bałuty, Łódź Radogoszcz, Łódź Stoki)
 • godz. 18.00 par św. Wojciech – dekanaty: Łódź Chojny-Dabrowa, tuszyński)
 • godz. 18.00, par. Miłosierdzia Bożego w Łodzi – (dekanaty: Łódź Teofilów-Żubardź)
 • godz. 19.00, par. MB Jasnogórskiej w Łodzi – (dekanaty: Łódź Widzew, Łódź Olechów)
 • godz. 18.00, par. św. Mateusza w Pabianicach – (dekanat pabianicki)
 • godz. 18.00, par. św. Antoniego w Tomaszowie Maz. – (dekanat tomaszowski)
 • godz. 18.00, par. Św. Jakuba w Piotrkowie Tryb. – (dekanaty: piotrkowski, sulejowski)
 • godz. 18.00, par. Niepokalanego Poczęcia NMP w Łasku – (dekanaty: łaski)
 • godz. 18.00, par. Narodzenia NMP w Bełchatowie – (dekanaty: bełchatowski, zelowski)
 • godz. 18.00, par. Św. Katarzyny w Zgierzu – (dekanaty: zgierski, ozorkowski)
 • godz. 18.00, par. Św. Archaniołów w Aleksandrowie Ł. – (dekanaty aleksandrowski, konstantynowski, poddębicki)
 • godz. 18.00, par. Podwyższenia Św. Krzyża w Brzezinach – (dekanaty: brzeziński, koluszkowski, strykowski)
 • godz. 18.00, par. Św. Mikołaja w Wolborzu – (dekanaty: wolborski)
 • godz. 17.00, par. Narodzenia NMP w Szczercowie – (dekanaty: szczercowski, widawski)

Podczas dwudniowych obrad Konferencji Episkopatu Polski, w czasie których poruszane będą aktualne sprawy Kościoła Katolickiego w Polsce, odbędą się uroczyste celebry, do udziału w których już dziś zapraszamy wszystkich mieszkańców Archidiecezji Łódzkiej.

– Najserdeczniej Was zapraszam do licznego udziału w tych trzech Liturgiach. Dzięki nim nasz Jubileusz stanie się wydarzeniem całego Kościoła w Polsce. Tak przecież chcemy go przeżywać: nie w wyizolowanej samowystarczalności, lecz dzieląc się naszą radością ze wszystkimi naszymi Siostrami i Braćmi w Polsce, opierając się na potędze także ich wspólnoty i modlitwy. – mówi abp Grzegorz Ryś.

W poniedziałek 5 października br. o godz. 18:00 liturgia połączona z ogłoszeniem Roku Jubileuszowego z udziałem Episkopatu Polski celebrowana będzie w łódzkiej bazylice archikatedralnej.

Natomiast we wtorek 6 października br. o godz. 7:00 Msza święta z udziałem księży arcybiskupów i biskupów celebrowana będzie w kościele parafialnym pw. św. Mateusza w Pabianicach, gdzie przed laty przed cudownym obrazem Matki Bożej modlił się Rajmund Kolbe, późniejszy św. Maksymilian.

Obie te uroczystości będą transmitowane on-line na kanale YouTube Archidiecezji Łódzkiej, stronie Archidiecezji Łódzkiej oraz na profilu Facebookowym.

Archidiecezja Łódzka – łac. Archidioecesis Lodziensis – jedna z 14 archidiecezji obrządku łacińskiego w polskim Kościele katolickim. Ustanowiona diecezją 10 grudnia 1920 przez papieża Benedykta XV. Ustanowiona archidiecezją podległą bezpośrednio Stolicy Apostolskiej przez Jana Pawła II dnia 25 marca 1992 bullą „Totus Tuus Poloniae Populus”. Ojciec Święty Jan Paweł II dnia 24 lutego 2004 ustanowił metropolię łódzką, w skład której wchodzi archidiecezja łódzka i diecezja łowicka.


ZOBACZ TAKŻE:

 1. List arcybiskupa Grzegorza Rysia – metropolity łódzkiego „Idźcie i wy do winnicy”
 2. Abp Grzegorz Ryś zaprasza do udziału w uroczystościach zapowiadających Jubileusz Diecezji
 3. O biblijnym jubileuszu w Piśmie Świętym i w Kościele
 4. Już jutro uroczyste liturgie w 16 świątyniach Archidiecezji Łódzkiej
 5. Dziś rozpoczną się uroczystości zapowiadające 100. rocznicę powstania Diecezji Łódzkiej
 6. Uroczystości ku czci św. Faustyny rozpoczęły łódzką Konferencję Episkopatu Polski 
 7. Przedstawiono encyklikę Frattelli Tutti
 8. Rozpoczęło się 387. zebranie Konferencji Episkopatu Polski w Łodzi 
 9. Konferencja Episkopatu w fotografii – Łódź 2020
 10. Tekst Nuncjusza Apostolskiego w Polsce
 11. Abp Pennachio: Ziemia Łódzka i Ziemia Świętych 
 12. Abp Ryś podsumowuje pierwszy dzień 387. zebrania Konferencji Episkopatu Polski w Łodzi 
 13. Homilia Prymasa Polski – dokumentacja 
 14. Prymas Polski: chrześcijanin powinien łączyć modlitwę z działaniem
 15. Rozpoczął się drugi dzień 387. Zebrania Plenarnego Episkopatu
 16. Zakończyło się 387. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski – konferencja prasowa dla dziennikarzy
 17. Abp Ryś podsumowuje dwudniowe spotkanie KEP w Łodzi i Pabianicach
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
 2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.