Archidiecezja Łódzka
Oleje Święte na Mszę Krzyżma już przygotowane!
17:49 | 18.06.2020 | Wyświetleń: 1688 | Autor: ks. Paweł Kłys

Już jutro tj. 19 czerwca br. o godz. 12:00 w łódzkiej bazylice archikatedralnej kapłani pod przewodnictwem księży biskupów będą celebrować Mszę Krzyżma, w czasie której metropolita łódzki pobłogosławi Olej Krzyżma, Olej Chorych oraz Olej Katechumenów.

Dziś popołudniu w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi ksiądz Hubert Kempiński – ceremoniarz diecezjalny wraz z dwoma diakonami – dn Michałem Staszewskim i dn Bogdanem Wewreckim przygotowywali oleje, które jutro zostaną pobłogosławione w łódzkiej katedrze.

– Do przygotowania Olejów Świętych wykorzystujemy 25 litrów włoskiej oliwy z Oliwek, którą wlewamy do dwu stągwi wykorzystywanych w liturgii. – tłumaczy ks. Hubert Kempiński.

Olej Chory to czysta oliwa z oliwek, natomiast Olej Krzyżma – to oliwa, do której wlewa się rozgrzany balsam jerozolimski (mieszaninę ziół i olejków) – co roku przywożony z Ziemi Świętej oraz specjalne wonności – których woń podkreśla wyjątkowość Krzyżma. Z uwagi na działalność Archidiecezjalnego Ośrodka Katechumenalnego – przygotowującego do przyjęcia Sakramentów Inicjacji Chrześcijańskiej przez dorosłych – w niewielkim naczyniu przygotowywany jest także Olej Katechumenów.

Olej Krzyżma wykorzystywany jest przy udzielaniu Sakramentu Chrztu, Sakramentu Bierzmowania, Sakramentu Kapłaństwa, a także podczas konsekracji Kościoła oraz ołtarza. Olej Chorych służy przy udzielaniu Sakramentu Namaszczenia Chorych, natomiast Olej Katechumenów posłuży w przygotowaniu do Chrztu dorosłych.

Pobłogosławione Oleje Święte – zostaną rozwiezione przez duchownych do swoich parafii i będą wykorzystywane do udzielania sakramentów aż do najbliższego Wielkiego Czwartku, który jest zwyczajnym terminem celebracji Mszy Krzyżma.


zobacz także:

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.