Archidiecezja Łódzka
Czym jest Msza Krzyżma?
09:31 | 17.06.2020 | Wyświetleń: 1747 | Autor: ks. Paweł Kłys

Już w najbliższy piątek tj. 19 czerwca o godz. 12:00 w łódzkiej bazylice archikatedralnej zostanie odprawiona Msza Krzyżma. Wyjątkowość tej liturgii związana jest z błogosławieństwem Olejów Świętych, które tylko raz w roku błogosławi biskup dla całego Kościoła partykularnego.

Zwyczajowo Mszę Krzyżma celebruje się w Wielki Czwartek przed południem – i jest to jedna z dwu liturgii celebrowanych w tym dniu w całym Kościele. W tym roku – z uwagi na pandemię covid19 – decyzją księdza arcybiskupa liturgia związana z błogosławieństwem Oleju Krzyżma, Oleju Chorych oraz Oleju Katechumenów odbędzie się w piątek 19 czerwca.

O tym czym jest Msza Krzyżma, o znaczeniu oleju w kultach pogańskich i chrześcijańskich i wykorzystywaniu go w liturgii Kościoła opowiada ks. Grzegorz Kopytowski – dyrektor Studium Organistowskiego Archidiecezji Łódzkiej.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.