Mieszkańcy Ogniska Miłości w Olszy o swoim powołaniu
08:47 | 07.06.2019 | Wyświetleń: 1539 | Autor: ks. Paweł Kłys

Jedni mieszkają w Ognisku od 19 lat, a inni zaledwie od pół roku. Ale wszystkich łączy jedno, pragnienie mieszkania z Jezusem pod jednym dachem oraz uświęcanie swojego życia poprzez modlitwę i pracę w duchu Marty Robin.

zobacz także: Ognisko Miłości w Olszy – strona www

Wspólnota 6 osób świeckich, którym posługuje kapłan – będący ich Ojcem mieszka od niespełna 25 lat w Olszy k. Rogowa prowadzi dom rekolekcyjny, w którym każdy jest mile widziany.

zobacz także: Ognisko Miłości na YouTube

Kto choć raz przyjechał do Ogniska Miłości, wraca tam powtórnie, gdyż – jak mówi – tam jest jakiś magnes, coś co przyciąga i sprawia, że wciąż się tam powraca. Jedni wracają na kolejne rekolekcje, a inni wracają i zostają tam na zawsze.

zobacz także: Czym jest Ognisko Miłości? – odpowiada ks. Sławomir Sosnowski

Poniżej publikujemy krótkie wypowiedzi członków wspólnoty Ognisko Miłości, którzy zechcieli podzielić się z nami swoimi swoim doświadczeniem spotkania z Martą Robin oraz duchowością Ognisk.

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.