Archidiecezja Łódzka
W seminaryjnym ogrodzie poświęcono stacje Drogi Światła
22:14 | 06.05.2019 | Wyświetleń: 1573 | Autor: ks. Paweł Kłys

Dziś wieczorem ks. dr Sławomir Sosnowski – rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi poświecił nowe stacje Dogi Światła, które zostały ustawione w ogrodach seminaryjnych.

Pomysłodawcą powstania stacji paschalnego nabożeństwa był metropolita łódzki – ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś. Fundatorką siedmiu granitowych bloków jest p. Wiktoria Szkwarek – mama tragicznie zmarłego ks. Mariusza Szkwarka – prezbitera Archidiecezji Łódzkiej. Jest to – po seminaryjnej kaplicy p.w. Trójcy Świętej – druga fundacja matki kapłana.

Seminaryjna Droga Światła została wykonana przez znanego łódzkiego artystę rzeźbiarza Bogusława Solskiego. – Zależało nam bardzo na tym, aby ta Droga Światła została wykonana z porządnego materiału, by po długim czasie nie uległo zniszczeniu. – tłumaczy artysta. – Na trzykolorowych pionowych blokach granitowych w kształcie świec, znajdują się czytelne napisy zaczerpnięte z Pisma Świętego. Każda z płyt zwieńczona jest białym granitem, który przy świetle południowym, będzie dobrze widać jak połyskuje. – podkreśla rzeźbiarz.

Cytaty biblijne zaczerpnięte z Ewangelii, Dziejów Apostolskich i Apokalipsy św. Jana zostały wybrane przez ks. dr. Arnolda Zawadzkiego – wykładowcę Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi.

Po uroczystości poświęcenia zaproszeni goście, władze seminaryjne oraz alumni, wzięli udział w nabożeństwie Drogi Światła, w czasie której zostały odczytane rozważanie przygotowane przez księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia.

Droga światła jest to nabożeństwo odprawiane w Kościele katolickim w okresie wielkanocnym. Nabożeństwo powstało we Włoszech w 1988 roku w rodzinie salezjańskiej. Inspiracją do jej powstania były freski z katakumb św. Kaliksta w Rzymie przedstawiające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, który przechodzi z ciemności do światła (stąd nazwa Droga Światła). W latach 90. nabożeństwo było stopniowo rozpowszechniane na całe Włochy. Droga Światła została umieszczona w oficjalnym modlitewniku na Wielki Jubileusz Roku 2000. W 2002 roku została oficjalnie zatwierdzona przez rzymską Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Od tamtego czasu w wielu parafiach na świecie wprowadzono jej odprawianie.

W Łodzi – Droga Światła – nabiera znaczenia ekumenicznego, gdyż podobnie jak w roku ubiegłym, tak i w tym, w organizację i przebieg zaangażowali się przedstawiciele Kościołów Chrześcijańskich, których świątynie znajdują się na terenie miasta i regionu łódzkiego.

Seminaryjna Droga Światła, to pierwsze tego typu artystyczne przedstawienie paschalnego nabożeństwa na terenie Archidiecezji Łódzkiej.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.