Parafia Świętej Rodziny w Łodzi
Proboszcz: ks. Bogusław Jargan
Wikariusz: ks. Ireneusz Węgrzyn, ks. Kazimierz Szmuc
Telefon: 42 686-13-25

Adres: kard. Stefana Wyszyńskiego 41a, 94-047 Łódź
E-mail: parafia@swietarodzina.eu

http://swietarodzina.eu
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

Data erygowania: 28 IX 1989 r. (bp Władysław Ziółek)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
24 VII 1991 r. rozpoczęto budowę tymczasowej kaplicy wg projektu arch. Lipskiego-Wujka. Zakończenie budowy kaplicy 10 IX 1991 r. Poświęcona 12 IX 1991 r. przez bpa Władysława Ziółka. Obecnie kościół w fazie projektowania.

Wyposażenie kaplicy:
Ołtarz z rzeźbą Świętej Rodziny; ołtarz mszalny z ambonką; obraz MB Częstochowskiej; obraz Jezu, ufam Tobie; dzwon „Jadwiga”, chrzcielnica.

Ulice należące do Parafii

Armii Krajowej – nr 40–82, Kusocińskiego – 64–132, Napierskiego, kard. Stefana Wyszyńskiego – 23–53

Dni powszednie

7:00, 17:30, 18:00

Soboty

07:00, 17:30, 18:00

Niedziele i święta

08:00, 09:30, 11:00, 12:30, 16:00, 18:00, 19:30

LICZBA MIESZKAŃCÓW: ok. 14 000

ODPUST: Świętej Rodziny, I niedziela po Bożym Narodzeniu;
św. Michała Archanioła, obchodzony w niedzielę po 29 IX

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: przed odpustem św. Michała Archanioła

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: 2005 r. (bp Ireneusz Pękalski)

PLEBANIA: wybudowana w latach 1997–2005, murowana, kanalizacja, ogrzewanie gazowe

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, Męskia Grupa Różańcowa, Dziecięca Grupa Różańcowa, Grupa Miłosierdzia Bo¬żego, Oaza Rodzin, Akcja Katolicka, Stowarzyszenie Propagowania Karty Praw Rodziny „Nazaret”, Koło Charystatywne „Pomocna Dłoń”, Grupa Modlitewna „Łan”, Ambasada Lednicka, Wspólnota Serca Boga, schola młodzieżowa i dziecięca, ministranci, Poniedziałkowa Grupa Rodzin

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Czesław Duk 1991–

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Mieczysław Różański, wyśw. 1992
ks. Michał Kijański, wyśw. 1997

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII: –

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Renata Alicja [Bernarda] Karasińska, 2001

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1991–2006, małżeństw 1991–2006,
zmarłych 1991–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Bogusław Jargan, mian. 1 VII 2013 tel. 42 259-24-60
Wikariusze: ks. Ireneusz Węgrzyn, mian. 29 VIII 1998 tel. 42 259-24-40
ks. Kazimierz Szmuc, mian. 27 VIII 2016 tel. 692 463 675

Pomoc duszpasterska: ks. Marcin Wojtasik tel. 502 598 101

 

czynna pn -pt 10:00-11:00  15:30- 17:30

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.