Parafia Świętej Anny i Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Wartkowicach
Proboszcz: ks. Janusz Szeremeta
Wikariusz: ks. Roland Białas
Telefon: 43 678-55-11

Adres: ul. Legionów Polskich 2 , 99-220 Wartkowice
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: XV w. (abp gnieźnieński Wojciech herbu Jastrzębiec)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Budowę nowego kościoła rozpoczęto w 1981 r. wg projektu arch. Feliksa Paszkowskiego. Jest to obiekt murowany z konstrukcją nośną żelbetową. Dach dwuspadowy kryty blachą. Elewacja zewnętrzna wykonana z terabony. Tynki wewnętrzne częściowo zwykłe, częściowo sgraffito, przedstawiające obrazy stacji Drogi Krzyżowej. W dolnej części ścian założono boazerie z drewna sosnowego. Ławki i konfesjonały wykonano również z drewna, w większej części sosnowego. Posadzka wykonana z płytek terakotowych, w prezbiterium z klepek bukowych. Drzwi główne wejściowe z drewna sosnowego, a wewnętrzne konstrukcji metalowej, ażurowej – robota kowalska. Obiekt wyposażony w parową instalację centralnego ogrzewania. Grzejniki osłonięte kratami metalowymi, umieszczone we wnękach ścian. Instalacja elektryczna podtynkowa z tablicą główną umieszczoną w zakrystii. Dolne okna zabezpieczone kratami metalowymi. Tabernakulum pancerne zamontowane w ścianie kościoła. Przy kościele znajdują się dwie sale katechetyczne. Główne roboty zakończono w 1985 r. Kościół konsekrowany 1 VI 1986 r. przez bpa Władysława Ziółka.

Wyposażenie kościoła:
W nowym kościele znajduje się ołtarz stały, konstrukcji żelbetowej. Organy elektroniczne, 2 dzwony w starej dzwonnicy. Aparatura elektronicznych dzwonów wraz ze wzmacniaczem i 4 głośnikami (zegar wybija godziny, dzwon na Anioł Pański i dzwony procesyjne). Droga Krzyżowa wykonana systemem sgraffito na ścianach pod głównymi oknami. W 2005 r. zrealizowano projekt ściany ołtarzowej (wg projektu ks. prof. Tadeusza Furdyny SDB). Umieszczono na niej zabytkowy obraz św. Anny i obraz św. Wawrzyńca (patronów parafii). Przytwierdzono (centralnie) duży krzyż z wizerunkiem Zbawiciela. Obok obrazów zamontowano anioły (płaskorzeźby) autorstwa artysty rzeźbiarza Wojciecha Gryniewicza. Płaskorzeźby te wykonano z gipsu ceramicznego. Nad krzyżem umieszczono koronę wykonaną z tego samego materiału. Prace trwają, W pobliżu tabernakulum ma być umieszczona płaskorzeźba obrazująca ogień.

Ulice należące do Parafii

Krótka, pl. Kościuszki, Legionów Polskich, Leśna, Łowicka, Nasienna, Marii Konopnickiej, Polna, Południowa, Spółdzielcza, Targowa, Zachodnia

Dni powszednie

zima 17:30, 18:00

lato 16:00, 16:30

Soboty

zima 17:30, 18:00

lato 16:00, 16:30

Niedziele i święta

08:00, 10:00, 11:30, 16:00, 17:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 2900

ODPUST: św. Anny, 26 lipca;

NMP Matki Miłosierdzia, 16 listopada;
św. Józefa, 19 marca

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: piątek, sobota i II Niedziela Adwentu

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2002 r. (abp Władysław Ziółek)

CMENTARZ GRZEBALNY: 1,33 ha (500 m)

PLEBANIA: budowana w latach 1977–1979, murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie olejowe i na ekogroszek

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica pw. Pana Jezusa Ukrzyżowanego, na cmentarzu grzebalnym, po remoncie w 1997 r.
Kaplica w Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie

FORMY DUSZPASTERSTWA: Kółka Różańcowe, ministranci, asysta

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Michał Koźbiał 1918–1923; ks. Jan Frankowski 1957–1961
ks. Lucjan Nowicki 1923–1925; ks. Franciszek Szarek 1961–1978
ks. Tadeusz Oskierko 1925–1932; ks. Eugeniusz Grabowski 1978–1987
ks. Stefan Skowroński 1932–1941; ks. Józef Nikiel 1987–2004
ks. Wacław Trzcionka 1941–1946; ks. Antoni Głowa 2004–2005
ks. Jan Grzywna 1947–1950; ks. Krzysztof Kołodziejczyk 2005–
ks. Antoni Bilski 1950–1957;

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
† ks. Zdzisław Dębski, wyśw. 1934 ks. Stanisław Wroński, wyśw. 1988
ks. Ryszard Ciesonik, wyśw. 1985

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1945–2006, małżeństw 1945–2006,
zmarłych 1945–2006 oraz z XIX w.

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Janusz Szeremeta, mian. 10 VIII 2009 tel. 42 719-89-78
Wikariusz – ks. Roland Białas, mian. 29 VIII 2020

czynna przed i po Mszy św.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.