Archidiecezja Łódzka
Parafia Świętego Wawrzyńca w Łobudzicach
Proboszcz: ks. Mirosław Simka
Wikariusz:
Telefon: 44 634-15-15

Adres: Łobudzice Kolonia 12, 97-425 Bujny Szlacheckie
O parafii
Msze święte
Informacje

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 1488 r. (abp gnieźnieński Zbigniew Oleśnicki)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Wybudowany w 1795 r. z fundacji Kazimierza Krzyckiego. Drewniany, konstrukcji zrębowej, oszalowany, na planie krzyża, którego ramiona tworzą dwie kaplice. Prezbiterium węższe od nawy, zamknięte wielobocznie, przy nim na osi przybudówka, od południowego zachodu zakrystia. Stropy płaskie. Chór muzyczny drewniany, kaplica południowo-zachodnia z falistym szczytem. Dachy dwuspadowe z wieżyczką na sygnaturkę.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarze barokowe: główny z przełomu XVII i XVIII w. z krucyfiksem z XVIII w., 2 boczne ołtarze z około połowy XVII w. Kilka rzeźb barokowych przeważnie z końca XVII i pocz. XVIII w. W głównym obraz Matki Boskiej z XVII w. Są liczne wota z poprzednich wieków. Organy piszczałkowe, Droga Krzyżowa, dzwony.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Bujny Księże kolonia – 5 km, Bujny Księże wieś 2, Bujny Szlacheckie – 3, Grębociny – 4, Łobudzice, wieś kościelna, Łobudzice kolonia i Nowa Wieś – 0,5, Łobudzice Stara Wieś – 0,5, Marki – 9, Marszywiec – 6, Ostoja Kolonia i wieś – 4, Podwody kolonia – 5, Podwody wieś – 4, Pukawica – 5, Rożniatowice – 7, Sromutka kolonia – 5, Sromutka wieś – 3, Wola Kruszyńska – 5, Wola Kruszyńska kolonia – 6, Wola Rożniatowska – 8, Wygoda – 2

Dni powszednie

pn, śr - 18:00,
wt, cz, pt - 07:00

Soboty

18:00

Niedziele i święta

08:30, 12:00
w kaplicy Św. Ap. Piotra i Pawła: 10:10

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 2440

ODPUST: św. Wawrzyńca, obchodzony w niedzielę po 10 sierpnia

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: sobota, niedziela Zesłania Ducha Świętego i poniedziałek

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2004 r. (abp Władysław Ziółek)

CMENTARZ GRZEBALNY: 1,04 ha (500 m)

PLEBANIA: zbudowana w 1910 r., murowana, parterowa, kanalizacja, centralne ogrzewanie

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, w Rożniatowicach

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, Rycerstwo Niepokalanej, służba liturgiczna, schola, Rada Parafialna

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Edward Esman 1911–1926; ks. Edmund Mirowski 1959–1973
ks. Bolesław Karwowski 1926–1932; ks. Marian Surmański 1973–1981
ks. Gustaw Witkowski 1933–1941; ks. Jan Gomulski 1981–1987
ks. Zygmunt Zych 1942–1946; ks. Roman Czermański 1987–1999
ks. Władysław Homka 1946–1959; ks. Leon Strzelczyk 1999–

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Krystyna [Koleta] Badowska, 1966, bernardynka

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1811–2006, małżeństw 1811–2006, zmarłych 1811–2006 (niekompletne do 1940 r.)

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Mirosław Simka, mian. 1 VII 2016 tel. 44 634-15-15