Archidiecezja Łódzka
Parafia Świętego Stanisława Biskupa i Świętego Mikołaja Biskupa w Borszewicach Kościelnych
Proboszcz: ks. Robert Kaczmarek
Wikariusz:
Telefon: 43 675-12-21

Adres: 98-100 Łask Borszewice Kościelne 47
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: XV w. (abp gnieźnieński Mikołaj Trąba)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Wybudowany w latach 1894–1902. Murowany, w stylu neogotyckim wg projektu arch. Kornelego Szrettera. W latach 1924–1925 wybudowano 25-metrową wieżę i 4 wieżyczki niższe, połączone attyką, oraz hełm główny zakończony 2,5-metrowym krzyżem. W 1913 r. konsekrowany przez bpa włocławskiego Stanisława Kazimierza Zdzitowieckiego.
Wyposażenie kościoła:
Ołtarz boczny, późnobarokowy z końca XVII w., a w nim barokowy obraz św. Mikołaja. Tabernakulum z barokowymi obrazami Chrystusa i św. Jana Ewangelisty z poł. XVII w. oraz barokowa chrzcielnica, ołtarz marmurowy z 2000 r., ufundowany przez Andrzeja Kuluka z Gajewnik.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Bałucz – 2 km, Bałucz kolonia – 2,5, Borszewice, wieś kościelna, Borszewice Cmentarne – 1, Borszewice Osiny – 2, Budy Stryjewskie – 4, Dionizów – 5, Gajewniki – 3, Grabina – 3, Kłady – 5, Kopyść (do Okupu) – 5, Mikołajówek – 6, Młynisko – 1, Stryje Księże – 4, Stryje Paskowe – 5, Ulejów – 3, Wincentów – 2, Wola Bałucka – 3, Wola Stryjewska – 6, Wymysłów – 4

Dni powszednie

w okresie zimowym 16:00
w okresie letnim 17:00

Soboty

w okresie zimowym 16:00
w okresie letnim 17:00

Niedziele i święta

07:30, 09:00, 11:30

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 2000
ODPUST: św. Stanisława Biskupa, 8 maja;
Matki Boskiej Różańcowej, II niedziela października;
św. Mikołaja Biskupa, 6 grudnia
TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: 6, 7, 8 maja
OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2005 r. (bp Ireneusz Pękalski)
CMENTARZ GRZEBALNY: 1,5 ha (500 m)
PLEBANIA: murowana – stara, kanalizacja, centralne ogrzewanie, stan średni
KAPLICE NA TERENIE PARAFII: –
FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, ministranci, asysta, schola
PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Stanisław Królak 1901–1924
ks. Zygfryd Szpetulski 1948–1952
ks. Mieczysław Lewandowicz 1924–1926
ks. Adolf Jan Frydrykiewicz 1952–1959
ks. Wiktor Bilski 1926–1928
ks. Antoni Bilski 1959–1960
ks. Bolesłasław Kwiatkowski 1928–1932
ks. Edward Knop 1960–1971
ks. Stanisław Grabowski 1932–1939
ks. Tadeusz Nadolski 1971–1974
ks. Kazimierz Nowicki 1939–1942
ks. Czesław Krysiński 1974–1981
ks. Antoni Sienkiewicz 1945–1948
ks. Marian Kaczmarek 1981–2008
ks. Grzegorz Kruszewski 2008-2015

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Krzysztof Wlazło, wyśw. 1986

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1806–2006, małżeństw 1806–2006,
zmarłych 1806–2006, wszystkie z przerwą na lata 1939–1945
OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Robert Kaczmarek, mian. 1 VIII 2015 tel. 043 675-12-21

czynna pn-pt po Mszy św. wieczornej
we wtorek od 10:00 - 12:00
w sobotę od 9:00 - 11:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.